Съдебна практика

Съдебна практика

Спешно хирургично състояние ли е илеуса?

В края на 2014 смъртта на едно осемгодишно дете за пореден път постави въпроса за организацията на болничната помощ. Отново започна дебата за адекватността на алгоритмите на клиничните пътеки, за това дали проблемите са в заложените изисквания или в липсата на професионализъм при изпълнението им? Източник: © www.24chasa.bg 8-годишно дете от заветското село Иван Шишманово…

Мария Радева|Автор
21 юли 2014

ВАС отмени частично наредбата за специализациите

Върховният административен съд отмени разпоредби от Наредба № 34 от 29.12.2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Решението по адм. дело N 12716 от 2012 е обнародвано в ДВ 59/2014. Сдружението „Български лекари за европейски стандарт на специализация“ е оспорило отделни разпоредби от наредбата. чл. 3 (досегашен текст) Министърът на здравеопазването планира и…

Мария Радева|Автор
28 май 2014

Напускаш болницата преждевременно – плащаш оказаната медицинска помощ?

Върховният административен съд обяви за нищожно приложение № 3 към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, издадена от Министъра на здравеопазването. Решението е обнародвано в ДВ 37/2014.…

Мария Радева|Автор
21 окт. 2012

Колко може да продължи разследване за медицинска небрежност?

Преди време обещах да представя практика на Европейския съд по правата на човека по дела, свързани със защита правата в здравеопазването. Едно от цитираните дела на съда в Страсбург е делото Šilih v. Slovenia. Делото поставя принципни въпроси, относно приложението за Европейската конвенция за правата на човека, но не това е важното в случая. Делото…

Мария Радева|Автор
21 юни 2012

Аптеки срещу НЗОК

В ДВ 46 от 19.06.2012 е обнародвано решение на ВАС, с което е обявена нищожността на Решение № РД-УС-04-12 от 17.01.2005 на УС на НЗОК. То само това решение да беше нищожно – но това е друг въпрос .... Ще бъде ли осъдена НЗОК за вреди? И какво от това като е обявено за нищожно…

Мария Радева|Автор
27 май 2012

Да източиш НЗОК

В началото на годината попитах: Безобидно ли е източването на здравната каса? Тогава обещах да разкажа за наказателните дела, по които са осъдени лекари за т.нар. “източването на здравната каса”. Сега, мога да кажа, че осъдителните присъди срещу лекари, изобщо не са екзотика. Въпросът е защо подобни деяния, извършвани от лекари, продължават? Източването на здравната…

Мария Радева|Автор