Публикации

Публикации

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г. Докладът Колективното трудово договаряне в…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2013

Отново за санкциите, налагани от съсловните организации

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две специализирани издания – в-к „Стоматологичен свят” – вестникът на българските зъболекари и DEA. В брой 1 от 2013 на в-к „Стоматологичен свят” е публикувана статията: Санкции, налагани от съсловната организация или за нарушенията и наказанията по ЗСОЛЛДМ. Предложих темата за…

Мария Радева|Автор
31 юли 2012

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г. Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И…

Мария Радева|Автор
18 юни 2012

12 Научен конгрес на БЗС

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде възможност да изпитам невероятни лични емоции и да преодолея сериозни професионални предизвикателства. Още веднъж искам да изкажа личните си благодарности на БЗС за отправената покана за участие. Изказвам искрени благодарности и на АДМБ за подкрепата и предоставената възможност за презентиране…

Мария Радева|Автор
4 май 2012

Санкциите по Закона за здравето в защита правата на пациентите

Обновена: 07.05.2012 Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net, публикувам този цитат: “Като проблем д-р Илиева открои закона, по който работи агенцията. „Ние работим по един закон, закона за административните, т. нар. ЗАНН (Закона за административните нарушения и наказания, б.р.), който изобщо не е пригоден за дейности в областта…

Мария Радева|Автор
5 апр. 2012

Кристален приз “THE BEST PEPER”

Темите за етиката и правото в медицината винаги предизвикват бурни дебати на всички мои обучения, презентации и научни форми. Провокацията беше една от причините да представя някои от аспектите на “етиката и правото” в лекарската професия и на Научната конференция на Русенския университет. Къде е мястото на етиката и къде на правото в най-хуманната професия…

Мария Радева|Автор