Публикации

Публикации

Удължаване срока на експертните решения на ТЕЛК/НЕЛК

НОИ  вече изплати дължимите суми на около 1000 души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забава в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата. Това плащане е извършено по списъци, предоставени на НОИ от МЗ, през февруари. (информация на НОИ) Правилото: Нови…

Мария Радева|Автор
Наредба за медицинската експертиза
11 мар. 2023

Отново някои правила за издаването на болнични листи

Мога ли да откажа получаването на болничен лист? Едни от най-честите въпроси, които ми се задават са свързани с болничните листи. За улеснение на осигурените лица, отново обобщавам някои основни правила при издаването на болнични листи. Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо…

Мария Радева|Автор
9 мар. 2023

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ е с изменен Устройствен правилник. Промяната е обнародвана в ДВ, бр. 15 от 14.2.2023 г. Запазва се структурата на специализираната администрация, която е организирана в 3 дирекции. Промяната е в наименованията и функциите на дирекциите. 1. Дирекция „Разрешения и регистрация на лечебни заведения" 2. Дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната…

Мария Радева|Автор
19 авг. 2013

Колективното трудово договаряне в здравеопазването

Една от темите в сайта, публикувана точно преди година, която предизвика читателския интерес беше за колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване”. Това провокира научния ми интерес и избрах тази тема за участие в Научната конференция, организирана от Съюза на учените – Стара Загора, която се проведе през юни т. г. Докладът Колективното трудово договаряне в…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2013

Отново за санкциите, налагани от съсловните организации

За мен беше изключителна изненада, но и професионално признание, предложението за авторски рубрики в две специализирани издания – в-к „Стоматологичен свят” – вестникът на българските зъболекари и DEA. В брой 1 от 2013 на в-к „Стоматологичен свят” е публикувана статията: Санкции, налагани от съсловната организация или за нарушенията и наказанията по ЗСОЛЛДМ. Предложих темата за…

Мария Радева|Автор
31 юли 2012

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г. Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие: ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И…

Мария Радева|Автор