Актуална информация

Практически съвети, приложими в ежедневната лекарска практика и дейността на лечебните заведения

Актуална информация

Медицински дейности, за които плаща държавата

Три са основните източници, осигуряващи заплащането на медицинските дейности и услуги: НЗОК, Министерство на здравеопазването, пряко от пациентите. Наредба № 3 от 05.04.2019 г. определя  медицинските дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения. Внимание! Лечебните заведения нямат право да изискват плащане от пациентите си за дейности, за…

Мария Радева|Автор
8 май 2019

Трябва ли декларирам действителен собственик?

В момента, в който хиляди юридически лица си задават въпроса следва ли да декларират действителен собственик, предвид крайния срок – 31 май – законодателят изненада голяма част от тях със странна законодателна техника. Малко предистория С влизане в сила на Закона за мерките срещу изпирането на пари се въведе задължение за деклариране на действителен собственик.…

Мария Радева|Автор
2 окт. 2018

Наредба за задължителното застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия

Наредбата въвежда минимални годишни лимити на отговорност за едно застраховано лице, упражняващо медицинска професия, за едно събитие. Минималните лимити зависят от вида на изпълняваната дейност и рисковата група. Така например лекарите със специалност Физикална и рехабилитационна медицина, Съдебна медицина, Професионални болести, както и лекарите по дентална медицина, магистър-фармацевтите, медицинските сестри и акушерките са първа група.…

Мария Радева|Автор
10 юни 2018

Болниците задължително определят длъжностно лице по защита на личните данни

С влизането в сила на Регламент 2016/679 (Общият регламент относно защитата на данните) една абревиатура придоби особена актуалност - ДЛЗД (длъжностно лице по защита на личните данни). Идеята на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) е, чрез изискванията за назначаване, длъжност и задачи, да превърне ДЛЗД във важен фактор в новата система за управление…

Мария Радева|Автор
24 май 2018

Защитата на личните данни. А, сега накъде?

В деня, в който честваме мъдростта на словото и отдаваме почит на културата и образованието, се връщам към ... думите. Думите имат уникалната способност да говорят …. дори когато остават безмълвни! След период на равносметка и мълчание се връщам към моето предизвикателство и любимо занимание – да пиша. Моето завръщане към думите е посветено на…

Мария Радева|Автор
16 ян. 2018

Решение на НС на НЗОК от 2015 – частично отменено

По повод публикации в медиите за поредното решение на ВАС относно финансирането на болниците и получените запитвания как това решение ще се отрази на работата на лечебните заведения за болнична помощ, публикувам настоящия коментар Хронологията - решението на НС на НЗОК и неговото обжалване # На свое заседание НС на НЗОК, приема Решение № РД-НС-04-9…

Мария Радева|Автор