НРД 2017

НРД 2017

Разширяване на пакета дентални дейности

Разширяването на пакета от дентални дейности е вече факт. В ДВ от 9 май 2017 е обнародвано изменение на Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. В пакета Дентална извънболнична медицинска помощ се включват дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или…

Мария Радева|Автор
30 мар. 2017

От 01 април нов НРД за медицинските дейности

В ДВ 24/2017 е обнародван Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017. НРД за медицинските дейности виза в сила от 01 април 2017. Текст на НРД за медицинските дейности за 2017 Приложения към НРД за медицинските дейности за 2017

Мария Радева|Автор
22 мар. 2017

От 01 април нов НРД за денталните дейности

В ДВ 17/2017 е обнародван Националният рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017. НРД за денталните дейности за 2017 ще влезе в сила на 01.04.2017. Текст на НРД за денталните дейности за 2017 Приложения към НРД за денталните дейности за 2017 Всяко здравноосигурено лице, потърсило дентална помощ,…

Мария Радева|Автор
10 мар. 2017

Предстоящо обнародване на НРД 2017 за денталните дейности

Днес, 10 март, в редакцията на Държавен вестник е постъпил за обнародване Националния рамков договор за денталните дейности, сключен между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 година. НРД 2017 за денталните дейности ще бъде бъде обнародван в бр. 23 на Държавен вестник.

Мария Радева|Автор
26 ян. 2017

Изменения в рамковия договор за денталните дейности

През 2016, оказването на дентална помощ на здравноосигурените лица се уреждаше от сключения Национален рамков договор за денталните дейности за 2016. През годината договорът претърпя само две допълнения и изменения. В началото на 2017 между НЗОК и БЗС е сключен договор за изменение на НРД за денталните дейности за 2016. Измененията са в сила от…

Мария Радева|Автор