НРД 2015

НРД 2015

А сега накъде …. след решението на ВАС

Методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК Методиките за заплащане на дейностите от НЗОК са от съществено значение за работата на лечебните заведения. Методиките за заплащане съдържат конкретни правила, по които лечебните заведения следва да извършват и отчитат медицинските дейности. Неспазване на правилата на методиките е основание на лечебното заведение да не…

Мария Радева|Автор
3 апр. 2015

Поправка в Методиката за заплащане на болничната помощ

С поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015 са коригирани допуснатите технически грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ. Както вече писах в публикацията Грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ бързо обнародване на прецизни текстове ще реши възникналите недоразумения. Ето и текста на обнародваната днес Поправка в Постановление № 57 на Министерския съвет от…

Мария Радева|Автор
24 мар. 2015

Грешки в Методиката за заплащане на болничната помощ

Обновена 03.04.2015: Методиката за заплащане на болничната помощ е коригирана с поправка, обнародвана в ДВ 25/03.04.2015 Методиката за заплащане на болничната помощ Както вече писах методиките за заплащане на дейностите, финансирани от НЗОК са от изключителна важност за лечебните заведения: Първо: макар и формално наименованието да е Методика за заплащане, практически разпоредбите въвеждат специфични правила…

Мария Радева|Автор
23 мар. 2015

Методики за остойностяване и заплащане на медицинските дейности от НЗОК

От 2011, с изменение в Закона за здравното осигуряване, реда за остойностяване и заплащане на дейностите от НЗОК се определя в изрични методики. Съгласно ЗЗО, Методиките за остойностяване и за заплащане се разработват от НЗОК и се изпращат за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването . Методиките се одобряват от надзорния…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2015

НРД 2015 за медицинските дейности

В ДВ брой 6 от 23.01.2015 е обнародван Национален рамков договор 2015 за медицинските дейности Текст на НРД 2015 за медицинските дейности - текст идентичен с обнародваното в ДВ съдържание.

Мария Радева|Автор
23 ян. 2015

НРД 2015 за денталните дейности

В ДВ бр. 6 от 23.01.2015 е обнародван Националния рамков договор 2015 за денталните дейности. Текст на НРД 2015 за денталните дейности - текст, идентичен с обнародвания в ДВ.

Мария Радева|Автор