НРД 2014

НРД 2014

Промени в НРД 2014

Облекчават се изискванията към лечебните заведения за болнична помощ във връзка с извършване на изследвания при хоспитализация. При хоспитализация (планов прием) по клинична пътека пациентът може да представи предварително извършени изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди дата на хоспитализация. Приемащото лечебно заведение следва да зачете тези…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2014

Договорите между НЗОК с аптеки

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Но това е въпрос, предизвикан основни от теоретичен интерес. Санкции, налагани на аптеките Много по-сериозен и с практическо значение е въпросът за правната природа на актовете, с които се санкционират аптеките. Съдебната…

Мария Радева|Автор
23 ян. 2014

Епикризата се издава е деня на изписването

В последните дни се получиха няколко въпроса свързани с издаването на епикриза. Настоящата публикация е провокирана от въпросите на читател, за които изказвам своята благодарност: “Относно изчакването на резултати: Остава ли задължението ЛЗБП да издава епикриза в деня на дехоспитализацията( еднозначно ли е на изписване) и ако да, то каква ще е тази епикриза с…

Мария Радева|Автор
10 ян. 2014

НРД 2014

В ДВ бр.3 от 10.01.2014 са обнародвани Националните рамкови договори за 2014 НРД 2014 за медицинските дейности Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 НРД 2014 за денталните дейности Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2014 Договор…

Мария Радева|Автор