НРД 2013

НРД 2013

Решение на НС на НЗОК – в три части

В брой 11 на ДВ (извънреден) от 06.02.2013 е обнародвано Решение на НС на НЗОК (I част). Поради големия обем, текстът на Решението на НС на НЗОК продължава в брой 12 на ДВ (II част), както и в брой 13 на ДВ (III част) С това решение чакането на лечебните заведение придобива някакви измерими граници…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2013

Цени на медицинските дейности, плащани от НЗОК

Ако някои мислеше, че ще се създаде хаос с неподписването на НРД 2013 за медицинските дейности – Народното събрание и Министерски съвет бързо намериха решение, на уж кризисната ситуация. И както казах на една международна конференция през миналата година – историята на здравното осигуряване в РБ е история на еволюцията – от договорното начало до…

Мария Радева|Автор
18 ян. 2013

НРД 2013 за денталните дейности

НРД 2013 за денталните дейности В ДВ 5/18.01.2013 е обнародван Националният рамков договор за 2013 за денталните дейности. Въпреки и късното обнародване (самият договор е подписан от БЗС и НЗОК на 18.12.2012), НРД за ДД 2013 влиза в сила от 01.01.2013. Така, за пръв път след 2011, когато са подписани два рамкови договора, оказването на…

Мария Радева|Автор
15 ян. 2013

НС реши въпроса с липсващия НРД

От днес (15.01.2013) са в сила поредните изменения в Закона за здравното осигуряване, обнародвани в ДВ 4/2013. Измененията в ЗЗО отговарят и на въпроса, който задавам от началото на годината: Кога ще се сключват новите договори с НЗОК? Лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през 2012, подават заявленията за сключване на…

Мария Радева|Автор
8 ян. 2013

Цените на НЗОК за 2013

В ДВ 2/08.01.2013 е обнародвано Постановление на МС № 353 от 27.12.2012 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. В същия ДВ са обнародвани и изменения и допълнения на Наредба № 3/2012 за реда на предписване, отпускане и…

Мария Радева|Автор
6 ян. 2013

Кога ще се сключват новите договори с НЗОК?

Попаднаха ли в капан лечебните заведения, които са възнамерявали да сключат договор с НЗОК през 2013 година? Ще има ли НРД 2013? В случай, че НЗОК, съсловните организации и МЗ спазят закона – НРД 2013 няма да има. Съгласно Закона за здравното осигуряване времето за неговото подписване безвъзвратно изтече. Съгласно чл. 54, ал.6 от ЗЗО…

Мария Радева|Автор