НРД 2012

Медицинската помощ през 2012

НРД 2012

Делегираните бюджети на болниците (обновена)

Не искам да съм лош пророк, но това е реалността .... >>> От материал на „24 часа” научаваме, че болницата в Димитровград е на ръба на фалита. Изданието цитира шефа на местната здравна комисия д-р Вълчо Митрушев, според когото задълженията на болницата са 1,2 млн. лева, за последните 3 г. приходите на стационара са намалели…

Мария Радева|Автор
17 фев. 2012

Още едно медицинско изделие ще плаща НЗОК

В ДВ 17 от 17.02.2012 е обнародвано изменение на Договор № РД-НС-01-3 от 30.12. 2011 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2012 между НЗОК И БЛС От 01.01.2012 НЗОК ще финансира ново медицинско изделие - Транскатетърни клапни протези. Пределната цена, която НЗОК ще плаща е до 50 000 лева. Направено е…

Мария Радева|Автор
16 фев. 2012

Обнародвани НРД 2012

В днешния брой на ДВ 3 от 10.01.2012 са обнародвани: Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2012 И Национален рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2012 Заявления за сключване на договори с НЗОК

Мария Радева|Автор
14 фев. 2012

Регулативни стандарти 2012

Регулативните стандарти в решенията на ВАС – надежда всяка тука оставете .... ВАС: “Договорите за оказване на извънболнична медицинска помощ съдържат една съществена особеност, която ги отличава от договорите в гражданското право – страна по тези договори е НЗОК като юридическо лице на публичното право и правен субект, носител на публична власт, поради което между…

Мария Радева|Автор
22 ян. 2012

Делегираните бюджети отново в съдебно решение

И през 2012 година медицинските дейности, заплащани от НЗОК, ще бъдат в условията на рестриктивни финансови механизми, наложени по административен ред. Както вече писах регулативните стандарти и задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ са заложени (за поредна година) още в Закона за бюджета на НЗОК за 2012. НС на НЗОК ще…

Мария Радева|Автор
17 ян. 2012

Повече пари за зъболечение през 2012 ще плаща НЗОК

Законът за бюджета на НЗОК 2012 определи 101 394 млн. лева за дентална помощ през 2012. В сравнение с 2011 сумата е била 94 000 млн. лева. С Постановление № 366/27.12.2011 МС прие методиките за остойностяване и заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ. Конкретните цени на дейностите в денталната медицина са определени с подписания…

Мария Радева|Автор