НРД 2011

Текст на НРД 2011 за медицинските и за денталните дейности; ПМС 304/2010 и др.

НРД 2011

ДВ 35 от 03.05.2011 – изменение в НРД 2011 за денталните дейности

При опит да бъде обнародвано Споразумение между НЗОК и БЗС – същото е върнато на 15.03.2011. От редакцията на ДВ са преценили, че съществуват неточности в текста и са отказали обнародване.  Възможно е този неуспешен опит за обнародване да е провокирал настоящото изменение в НРД 2011 за денталните дейности. Договорът за изменение е депозиран за…

Мария Радева|Автор
11 ян. 2011

Внимавайте с текстовете на НРД 2011!

Както бях казала, в един предходен коментар, „ако можем да се доверим на текстовете на НРД 2011, достъпни на официалния сайт на НЗОК” – явно не можем.

Мария Радева|Автор
10 ян. 2011

Обнародвани са НРД 2011

В ДВ брой 3 от 11.01.2011 са обнародвани Националните рамкови договори за 2011 за медицинските и за денталните дейности. НРД 2011 за медицинските дейности текст НРД 2011 за денталните дейности текст Гарантирам автентичността на текстовете  на документите, които са идентични с обнародваните в ДВ. 

Мария Радева|Автор
28 дек. 2010

ДВ 101/28.12.2010 – цените на НЗОК

В ДВ бр. 101/28.12.2010 е обнародвано ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304/17.12. 2010  за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване  Постановлението на МС: определя обемите и цените на медицинската помощ по чл. 55, ал.2, т.2 от ЗЗО Приложение1 -…

Мария Радева|Автор