Аргументи и коментари

Аргументи и коментари

За денталните клиники – с думите на Закона за лечебните заведения

Това е една публикация, която обмислям от дълго време. Но дълго беше отлагана – поради лични причини. Медийни публикации от миналата седмица ме провокираха за този коментар. Защо се поставя пълна упойка на деца при дентална помощ? Държа да подчертая, че не коментирам съдебното производство, станало повод за този внезапен журналистически интерес по темата. Това…

Мария Радева|Автор
15 окт. 2017

Пред сътресение ли е здравната система?

На 05.10.2017 Върховният административен съд постанови решение, с което се обяви за нищожна Наредба № 2 от 2016 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. # Какви ще са последиците за здравната система от постановеното решение? # Как ще работят лечебните заведения, договорни партньори на НЗОК след постановеното решение?…

Мария Радева|Автор
21 май 2017

Проверка на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване“

В началото на 2017 Комисията за защита на личните съобщи, че започва секторна проверка на дейността на администратори на лични данни от сектор „Здравеопазване". Проверката ще обхване и администрацията на Министерство на здравеопазването. Целта на проверката е гарантиране на точното и правилното прилагане на изискванията за защитата на личните данни в дейността субектите от сферата…

Мария Радева|Автор
3 дек. 2016

Срочен трудов договор до завършване на определена работа

Конкретни казуси от практиката, провокираха интереса ми към един от видовете срочни трудови договори - срочният трудов договор до завършване на определена работа. Резултатът от теоретичните изследвания и проучването на съдебната практика са две научни публикации, които публикувам и тук, но в редактиран вариант. Трудовите договори, в зависимост от това дали съдържат или не клаузата…

Мария Радева|Автор
27 ное. 2016

Здравноинформационни стандарти – задължителни за лечебните заведения

До измененията от 2015, разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения гласеше, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация. След измененията, текстът е разширен и урежда, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на…

Мария Радева|Автор
18 ное. 2016

Отпада ли условието рецепта да се обработва за 6 минути, а протокол – за 3 минути?

В днешния брой на ДВ (ДВ91/18.11.2016) са обнародвани две решения на Върховния административен съд, които имат значение за приложимостта на здравното законодателство. Съгласно правилата на Административно-процесуалния кодекс, окончателното съдебното решение, с което се обявява нищожност или се отменя подзаконовият нормативен акт се обнародва в ДВ и влиза в сила от деня на обнародването му. Подзаконовият…

Мария Радева|Автор