ДВ 2011

ДВ 2011

Министерство на здравеопазването през 2011

Една от целите на този сайт е да предоставя информация за актуалните изменения в нормативната уредба в сферата на здравеопазването (виж публикациите в рубриките Актуално от ДВ и Архив на ДВ). За улеснение на читателите представям списък на всички нови и изменени нормативни актове, издадени от МЗ през 2011, с указване на броя на ДВ,…

Мария Радева|Автор
28 дек. 2011

Списък на медицинските изделия

Тема на предаването „Открито”, излъчено на 21.12.2011 по националната телевизия беше: „За съществуването на паралелна здравна система и "черен пазар" на медицински консумативи” В предаването се чуха обещания държавата да регулира пазара на медицински изделия, за да бъдат защитени интересите на пациентите. Как точно ще изглежда регулацията в пазара на медицински изделия? В ДВ 104/27.12.2011…

Мария Радева|Автор
26 дек. 2011

Национални информационни системи

В ДВ 103 от 23.12.2011 е обнародвано изменение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология”. С измененията на медицинския стандарт по „АГ” са направени и изменения в медицинския стандарт по „Кардиология”. Измененията са свързани със създаването и функционирането на информационните системи в здравеопазването. Началото е поставено с информационната система на интервенционалните процедури и на ражданията.…

Мария Радева|Автор
22 дек. 2011

Класификационна система AR-DRG

Така ли започва голямата реформа в здравеопазването? В извънредния брой на ДВ 102/22.01.2011 е обнародван Закон за ратифициране на Договора за лиценз между Австралийския съюз, представляван от Департамента по здравеопазване и застаряване, и Република България, представлявана от Министерството на здравеопазването, относно определени права на използване на Класификационната система AR-DRG,сключен на 4 ноември 2011. Какво точно…

Мария Радева|Автор
20 дек. 2011

Цените на лекарствените продукти

От 20.12.2011 се отменят: Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък Наредбата за условията и реда за…

Мария Радева|Автор
5 дек. 2011

Наредби на Министерство на здравеопазването

В ДВ 95 от 02.12.2011 са обнародвани три наредби на Министерство на здравеопазването. Лечение с неразрешени за употреба в РБ лекарствени продукти Наредба № 10 от 17 ноември 2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за включване, промени, изключване…

Мария Радева|Автор