ДВ 2018

ДВ 2018

Ново изискване за лечебните заведения за дентална медицина – наличие на амалгамен сепаратор

От днес са в сила измененията и допълненията на Наредба № 1 от 09.02.2015 за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения. Новите изисквания са обнародвани в ДВ 102/2018. С новите правила се създават условия за прилагане на чл. 10 от Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския…

Мария Радева|Автор
4 ное. 2018

Нови съсловни организации в здравеопазването – на зъботехниците и помощник-фармацевтите

С изменения в Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, обнародвани в ДВ на 02.11.2018, се създават две нови съсловни организации в здравеопазването. Голяма част от професиите в здравеопазването са регулирани професии. По дефиниция регулираната професия е дейност или съвкупност от дейности, включена в Списъка на регулираните професии в Република…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2018

Отново изменения в Наредбата за медицинската експертиза – изменени приложения 1 и 2

Поредните изменения в Наредбата за медицинската експертиза са факт от 03 август 2018 (ДВ 64). Измененията идват само седмица след предходните изменения – ДВ 62/27.07.2018. Широко дискутираните предложения за изменения в методиката за извършване експертиза на трайно намалената неработоспособност вече са факт, с изменения в чл. 63 и Приложение 1 и Приложение 2 Нов текст…

Мария Радева|Автор
2 авг. 2018

Изменения относно медицинската експертиза и работата на ТЕЛК (обновена)

Изменения в Наредбата за медицинската експертиза са в сила от 27 юли 2018. Първоначално предлаганите промени в Приложение 1 (отправни точки) и Приложение 2 (Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане в проценти) не са приети. Текстът на чл. 63 от НМЕ, както и приложения 1…

Мария Радева|Автор
12 юли 2018

Парламентарната комисия по здравеопазване признава за нормативен хаос с приложенията към НРД

Колко години трябваше да минат, за да бъде решен проблемът с приложенията към НРД? Още от началото на 2011 задавам елементарния въпрос: Къде са приложенията към НРД? Почти 18 години бяха необходими на българския законодател, за да признае: „Очакваният резултат от приемането на законопроекта е осигуряването на висока степен на информираност на лечебните заведение, както…

Мария Радева|Автор
9 юли 2018

За информираното съгласие на непълнолетните, навършили 16 години

Девет години бяха необходими на Министерство на здравеопазването, за да изготви и приеме една наредба. Наредбата за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя е предвидена още през 2009, но става факт на 06 юли 2018. Пълен текст на…

Мария Радева|Автор