ДВ 2017

ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември. Брой 96 от 01.12.2017 Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018. За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация. Брой 97 от дата 5.12.2017…

Мария Радева|Автор
29 дек. 2017

Бюджетът на НЗОК за 2018

В края на всяка година и пациенти и лекари, и лечебни заведения, задават въпроса: Колко ще са парите за здраве през следващата година? Отговорът на този въпрос е труден и нееднозначен. Отговорът предполага да се анализират всички източници, които ще осигурят финансирането на дейностите в здравната сфера – държавен бюджет, общински бюджети, здравноосигурителни плащания. Безспорно…

Мария Радева|Автор
3 окт. 2017

Какво ново в Държавен вестник през септември 2017?

През месец септември няма обнародвани нормативни актове, пряко засягащи здравната сфера. В Държавен вестник са обнародвани две решения на НС, свързани със здравеопазването: В брой 73 от 8 септември 2017 е обнародвано решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към Министъра на здравеопазването относно изпълнение…

Мария Радева|Автор
5 сеп. 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта. Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- В брой 62 е обнародвано решението за…

Мария Радева|Автор
27 авг. 2017

Какво ново в Държавен вестник през юли 2017?

Все още в спокойно лятно настроение, поглеждаме какво се случва със здравното законодателство. Не е изненада слабата законодателна активност през летните месеци. Брой 53 Обнародвано е решение на Конституционния съд по К. дело 2/2017. Делото е образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2017

Какво ново в Държавен вестник през юни 2017?

През първия летен месец, законодателната активност в сферата на здравеопазването е повече от лежерна. През юни са обнародвани девет броя на ДВ, но няма почти никакви нормативни новости в здравеопазването. Брой 46 Публикувано е решение по адм. дело № 4335 от 2016 на ВАС, с което е отменена Наредба № 25 от 2010 за утвърждаване…

Мария Радева|Автор