ДВ 2014

ДВ 2014

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015. Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева. От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2014

Промени в основния пакет от дейности, заплащани от НЗОК

В ДВ бр. 106/23.12.2014 са обнародвани поредните изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Радиохирургия от 01 юли 2015 С изменения в ДВ 95/2014, които трябваше да влязат в сила от 01.01.2015, се създаде нова Клинична пътека 88.1 Роботизирана радикална простатектомия. С…

Мария Радева|Автор
9 сеп. 2014

Въвеждане на Австралийската класификация на медицинските процедури (обновена)

Измененията в Наредба № 42 от 2004 за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури отново е променена. Измененията са обнародвани в ДВ 106/23.12.1014. Въведените по-рано промени, обнародвани в ДВ 75/2014, се отлагат. В срок до 31 март 2015 директорът на Националния център за…

Мария Радева|Автор
21 авг. 2014

Нови медицински стандарти

През 2014 са обнародвани нови медицински стандарти, отменящи тези приети преди няколко години. В помощ на лекарите и лечебните заведения, които са задължени да спазват правилата, регулирани с медицинските стандарти правим обобщение на всички обнародвани до този момент нови медицински стандарти. Контролът по спазване на медицинските стандарти се осъществява от Изпълнителна агенция "Медицински одит". Установените…

Мария Радева|Автор
9 юли 2014

Нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина

В ДВ 56/2014 е обнародван нов медицински стандарт по Нуклеарна медицина. Текст на Медицинския стандарт по Нуклеарна медицина тук С наредбата са утвърдени и два образеца на информирано съгласие: Информирано съгласие на пациента за провеждане на нуклеарномедицинско (радиоизотопно) изследване Информирано съгласие на пациента за провеждане на метаболитна радионуклидна терапия с радиоактивен йод 131

Мария Радева|Автор
1 юли 2014

Нов имунизационен календар

В ДВ 54 са обнародвани изменения в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България. Измененията влизат в сила от днес – 01.07.2014. Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България. От днес е в сила нов Имунизационен календар. Имунизационен календар, в сила от 01.07.2014 (ДВ 54/2014)

Мария Радева|Автор