ДВ 2013

ДВ 2013

Промяна в подсъдността на жалбите срещу решенията на НЕЛК

С изменение в АПК (ДВ 104/2013) се променят правилата за местната подсъдност при обжалване на индивидуални административни актове. След 04.01.2014 някои от административните дела няма да се гледат от АС – София град, а от административните съдилища по места. Целта на промяната е не само да се разтовари най-големият административен съд, но и обжалването да…

Мария Радева|Автор
10 дек. 2013

Парите за здраве за 2014 са вече факт … поне на хартия

В ДВ 106 от 10.12.2013 са обнародвани: Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 и Законът за Националната здравноосигурителна каса за 2014

Мария Радева|Автор
5 дек. 2013

Промяна в режима на предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества

Предписването на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е уредено в Наредба 9/2010 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. След последните промени в реда за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от септември 2013, в ДВ 104 е направено и още едно изменение. Лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и…

Мария Радева|Автор
13 сеп. 2013

НЗОК с нов устройствен правилник

След изменението на Правилника за устройство и дейността на НЗОК, обнародвано на 02.08.2013, съгласно което мандатът на директорите на РЗОК става 4 години, от 10.09.2013 НЗОК е с нов устройствен правилник. В ДВ 79 е обнародван нов Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса. Числеността на ЦУ на НЗОК е намалена с 12…

Мария Радева|Автор
20 авг. 2013

Промени в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

В днешния брой на ДВ 73/20.08.2013 са обнародвани "козметични" промени в Наредба 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Финансиране по европейски проекти и програми До момента когато финансирането се извършваше по европейски проекти и програми, единствено на лекарите специализанти, които работят по трудов договор в лечебно или здравно заведение или висше училище,…

Мария Радева|Автор
10 юли 2013

Наказателният кодекс – в защита на лекарите

Толкова обсъжданите и искани от съсловната организация изменения в Наказателния кодекс са вече факт. В ДВ 61/09.07.2013 са обнародвани измененията в Наказателния кодекс, който имат за цел защита на професионалистите, които се грижат за здравето. Измененията са в две разпоредби – чл.116, ал.2 и чл.131, ал.2. Съгласно чл. 116, ал.2 - За убийство на съдия,…

Мария Радева|Автор