ДВ 2012

ДВ 2012

Промяна в Център „Фонд за асистирана репродукция“

В ДВ 103/28.12.2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, уреждащи финансирането на асистираната репродукция. Изменения в Центъра „Фонд за асистирана репродукция“ Дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“ ще бъдат свързани с: 1. разглеждане на заявления за одобряване на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция, финансирани от бюджета на НЗОК, в лечебни…

Мария Радева|Автор
30 окт. 2012

Лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Наредбата е издадена на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните В днешния ДВ 83/30.10.2012 е обнародвана Наредба № 4 от…

Мария Радева|Автор
9 окт. 2012

Изменение в наредбата за имунизациите

От днес (09.10.2012) влизат в сила измененията в Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България Наредба № 15/2005 за имунизациите в РБ - актуален текст

Мария Радева|Автор
2 окт. 2012

Промяна на потребителската такса за болнично лечение

Размерът на потребителската такса беше определен от МС преди по-малко от месец. В днешния ДВ 75/02.10.2012 е обнародван промяна в ПМС № 193/2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение. Считано от днес потребителската такса за всеки ден болнични лечение се…

Мария Радева|Автор
10 сеп. 2012

Новият – стар размер на потребителската такса е вече факт

Отговорът на въпроса колко е потребителската такса – вече е факт. В ДВ 68/04.09.2012 е обнародвано ПМС 193 от 28.08.2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение. Считано от 04.09.2012 размерът на потребителската такса е 2.90, а за всеки ден болнично…

Мария Радева|Автор
3 сеп. 2012

Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните – нови правила за предписване, отпускане и контрол

От 31.08.2012 (ДВ 67) е в сила нова наредба за отпускане на лекарства на ветераните от войните. Наредба № 17 от 2000 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните е отменена. Лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните Ветераните от войните имат право на лекарствени…

Мария Радева|Автор