Трудово и осигурително право

310 лева – минимална работна заплата

В ДВ 80 от 19.10.2012 е обнародвано ПМС 250/2012 определяне нов размер на минималната работна…

Мария Радева|Автор
19 окт. 2012

В ДВ 80 от 19.10.2012 е обнародвано ПМС 250/2012 определяне нов размер на минималната работна заплата за страната.

Считано от 1 януари 2013 е определен нов размер на минималната месечна работна заплата за страната в размер на 310 лева и на минималната часова работна заплата 1,85 лева при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Оставете първия коментар