Съдебна практика

2000 лева за побой над диспечер в ЦСМП

Диспечерът от ЦСМП, сбъркал адреса на спешното повикване, ще отговаря за допуснатата грешка. Но разгневен…

Мария Радева|Автор
10 май 2011


Диспечерът от ЦСМП, сбъркал адреса на спешното повикване, ще отговаря за допуснатата грешка. Но разгневен от забавянето на линейката близък на пострадалото лице нахлува в централата на ЦСМП и нанася побой на диспечера, който впоследствие предявява иск за обезщетение на причинените травми. “Следва да се отбележи и че възникването на раздразнение от смъртта на негов близък е разбираемо, но последвалите действия спрямо служителя в ЦСМП са неоправдани” – казва в решението си Районния съд.
Съдът приема, че на 03.01.2007 ищецът е бил дежурен в ЦСМП – Русе. В резултат на грешка в адреса на повикването изпраща екипа на друго място. Ответникът (зет на починалия пациент), разгневен от грешката на диспечера му нанася побой на работното място. Връхлита в дежурната стая дежурната стая крещейки, “че ще ги избие”, скъсал журнала и започнал да нанася удари на диспечера.
От съдебномедицинско освидетелстване се установява, че служителят на спешна помощ е с оток на главата и кръвонасядане на лицето. По-късно е констатирано счупване на черепа, сътресение на мозъка с наличие на обективно неврологична симптоматика, като определя получените травми като “временно разстройство на здравето, не опасно за живота”. В резултат на получените увреждания служителят е бил хоспитализиран в неврохирургия, последвали шест месеца болнични и лечение на депресивно състояние.
“За да приеме за установени твърдените като претърпени болки и страдания, техният интензитет и продължителност, с оглед формиране на съображения по вътрешно убеждение и на база на събраната по делото доказателствена съвкупност, съдът изцяло възприема назначената, неоспорена от страните и приета по делото съдебномедицинска експертиза, както и официалните документи – съдебномедицинско освидетелстване. Отразените в тях данни са напълно безпротиворечиви и изцяло кореспондират по начин, по който се съобщават да са били причинени вредите. Данните от съвкупната преценка на тези доказателствени средства мотивират съда да приеме, че искът за репарация по справедливост на претърпените неимуществени вреди се явява основателен. Определяйки размера на дължимото обезщетение, прилагайки опитните правила, отчитайки ноторните факти и позовавайки се на приетата по делото експертиза и съобразно изискванията за справедливост, съобразно чл. 52 ЗЗД, решаващият състав приема, че сумата от 2000.00 лв. ще бъде в състояние да репарира виновно причинените вреди на.”
Към 10.05.2010 решението не е влязло в сила, по всяка вероятност същото ще бъде обжалвано пред ОС – Русе.

1 comment

Напишете коментар