Аргументи и коментари

20 годишнина на Юридическия факултет на Пловдивския университет

През двата почивни дни в Пловдив се събраха изявени български юристи за участие в Международната…

Мария Радева|Автор
1 окт. 2012

През двата почивни дни в Пловдив се събраха изявени български юристи за участие в Международната научна конференция „Правото – изкуство за доброто и справедливото” . Събитието е по повод 20-годишнината от създаването на Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. При откриването на форума вицепрезидентът г-жа Маргарита Попова, излезе извън ограниченията на традиционния протокол, с което показа уважение към колегите – юристи.

Участието ми в научната програма на форума беше изключително професионално предизвикателство, още повече че изборът на темата “Правата на пациента в международното право” ми даде възможност да разширя визията си за връзката между европейските и международни регламенти и националната здравна система. Реформирано, критикувано и почти ежедневно обсъждано – българското здравеопазване е вечната тема за политически дебат и негативни коментари, както от лекари, така и от пациенти.

Къде може да търсим отговори за решение на проблемите в българското здравеопазване – дали проблемите са в законодателната рамка или в лошото изпълнение? Дали проблемите са единствено и само в липсата на финансови средства или в лобизма и популизма, които управляват здравната система.
Като изследовател на правните регламенти в здравеопазването имам своя личен отговор. Българската здравна система страда от липсата на политическа воля за промяна, слабия административен капацитет и непроменените нагласи на участниците в здравеопазването. Идеите от миналото и представите от времето на социалистическото здравеопазване трябва да останат в историята. Съвременните обществени реалности, състоянието на българското общество и предизвикателствата, които поставя икономическата криза налагат да бъдат взети тежки, но отговорни политически решения. След решенията идва времето на тяхната реализация, за която са нужни отговорни и смели професионалисти.

В следващи публикации ще представя части от този доклад, включително практика на Европейския съд по правата на човека по дела, свързани със защита правата в здравеопазването.

Оставете първия коментар