Публикации

12 Научен конгрес на БЗС

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде…

Мария Радева|Автор
18 юни 2012

Участието в приключилият 12 Научен конгрес на БЗС в Бургас, за пореден път ми даде възможност да изпитам невероятни лични емоции и да преодолея сериозни професионални предизвикателства.

Още веднъж искам да изкажа личните си благодарности на БЗС за отправената покана за участие.
Изказвам искрени благодарности и на АДМБ за подкрепата и предоставената възможност за презентиране на резултатите от проведеното юридическо проучване “ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ В ДЕНТАЛНАТА МЕДИЦИНА – НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБРАЗЦИ, ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЯВАНЕ. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ЛИПСАТА НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ”

Няма да пропусна да благодаря на препълнената, в горещия бургаски съботен следобед, аудитория за търпението, интереса и провокативните въпроси!

На многобройните въпроси за възможността да предоставя презентацията, ще отговоря, че резултатите от юридическото проучване са собственост на възложителя – Асоциацията на денталните мениджъри в България. За допълнителна информация, всички желаещи могат да се обърнат към представителите на професионалното сдружение.

В отговор на интереса към темата за медицинската документация ще е следващата публикация на тема: “Срокове за съхраняване на медицинската документация”

Тук помествам единствено резюмето на презентацията, публикувано в официалното издание на конгреса.

Презентацията представя резултатите от юридическото проучване на изискванията относно документацията в денталната медицина, възложено от Асоциацията на денталните мениджъри в България. Целта на изследването беше да се представи правната рамка на документооборота в лечебните заведения и да се предложат образци и модели на поведение, приложими в денталната практика. Проучена е нормативната база, препоръките и санкциите на здравните администрации, съдебни решения, практиката на лечебни заведения за дентална медицина.
Промяната на нормативната база в здравеопазването и загубилите актуалност указания на МЗ за документиране на денталните дейности създадоха известен вакуум в работата на лечебните заведения. Въведените от НЗОК образци на медицинска документация и изисквания към документооборота въведоха определен ред, но относим към малка част от обема на денталната практика. Медицинските стандарти в денталната медицина са опит за създаване на практични, работещи механизми.
Медицинската документация съдържа чувствителни лични данни. Правилата за обработване, съхраняване, предоставяне на лична информация, са строго формализирани и за нарушаването им се носи юридическа отговорност.
Съвременните технически решения, приложими в денталната медицина, поставят нови предизвикателства към документирането на медицинската дейност. Образните изследвания, зъбните отпечатъци, фотоснимките и видеозаписите също съдържат лични данни и са част от документооборота в лечебното заведение.
Предоставената качествена дентална услуга и правилното й документиране са двете най-важни условия за безпроблемното функциониране на лечебните заведения по дентална медицина, както и за провеждане на успешна правна защита при наложени санкции и/или искове от пациенти.

7 comments

 • Веселина Енева

  Здравейте!
  Също очаквах с интерес темата за сроковете за съхраняване на медицинската документация. Щом въпросът е сериозен и спорен би ли могло според Вас да се използват следните срокове за съхранение- до 1 г –Бланки за искане на лабораторни изследвания; до 3 г – Книга за повиквания за БМП, Документация за аптечната дейност; до 5 г – Книга за издадените болнични листове, Книга за хирургичните операции; до 10 г – Протоколи на ХЕИ за анализи на води, храни, фактори на околната среда; до 25 г – Историята на заболяване; до 50 г- Книга за приетите болни в стационара; до 100 г- Книга за ражданията в родилното отделение?
  Предварително благодаря!
  Приятун ден!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Сроковете за съхранение зависят от нормативното основание за съставяне на съответния медицински документ.
   Изследването, което съм правила и което беше представено на конгреса на БЗС беше за документите в денталнате медицина, а в случая въпросът е за документи в болничната помощ.
   За да се отговори на вашия въпрос следва да се изследва правното основание за съставянето на съответния документ, както и някои вътрешни катове на лечебното заведение.
   Въпросът е прекалено сериозен, за да дам принципен отговор в този форум.

 • Днес трябва да отговоря на една прокурорка точно по върпоса „Срокове за съхраняване на медицинската документация“ и сега ровя като бясно псе из нета да намеря подзаконовия акт, регулиращ това 🙁 Жалко, че не си написала статията, щеше да ми е много полезна.Ако искаш -като намеря и отговоря може да съм ти от помощ 😉

  • Мария Радева

   Позволявам си и още една забележка – не съм сигурна, че ровенето за подзаконов нормативен акт в нета ще доведе до резултат. Ровенето трябва да е в правно информационните системи – там освен актуалните текстове се вижда и промяната им, влизане в сила, отмяна, връзка между актовете и т.н. И отново казвам – това е работа на разследващите – не на вещите лица!

   • Здравейте ! Интересуват ме сроковете за съхраняване на медицинска документация. Не можах да намеря вашата публикация на тази тема, бихте ли ми помогнали ?

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Темата за медицинската документация обикновено е част от обученията, които водя, а също така е обсъждана и на няколко специализрани дентални форума. Не можете да намерите публикация по темата, защото за сега се отказах от нея, имам идея да я разработя по-обстойно на някоя от конференциите, на които участвам.
     Въпросът със сроковете за съхраняване е доста сериозен и спорен, няма нормативно решение (в общия случай) и затова следва да се подхожда специфично във всеки конкретен случай.

  • Мария Радева

   Статията съм я написала, но не ми остава време да я публикувам.

   Но съм доста учудена от въпроса, поставен от прокурора. Въпросът е чисто правен, а на правни въпроси вещите лица не могат да отговарят – на тях отговаря съдът, респективно прокуратурата.

   Ще ми е интересно до какви резултати сте достигнали след ровенето – защото аз рових в продължение на месеци и отговор не намерих, т.е. намерих, но отговорите не са особено задоволителни. Най-общо казано – като изключим документите по наредбата за профилактиката и диспансеризацията – други срокове на се фиксирани в законодателството. Това и прокурора (ако е професионалист) и сам може да го разбере – и по-точно казано ДЛЪЖЕН е да го разбере.

   Ако искате пишете ми на пощата и ако ми дадете информация за какви точно документи става въпрос и кога са съставени (за да се съобрази действащото законодателство) – мога да помогна.

Напишете коментар