Актуална информация

Януари – договорен период 2011

 В 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за…

Мария Радева|Автор
5 ян. 2011

 В 30-дневен срок от влизането в сила на НРД лечебните заведения подават заявления в РЗОК за сключване на договор (чл. 59а, ал.1 от ЗЗО).

Доверявайки се на необнародваните текстове на НРД 2011, същите ще влязат в сила от 01.01.2011. Късното обнародване на НРД 2011, което вероятно ще бъде факт на 11.01.2011, ще изправи ЛЗ пред трескава подготовка на документи.

Срокът за подаване на документи е законово регламентиран и всички ЛЗ, които искат да сключат договор с НЗОК – до края на януари следва да подадат заявления.

За всяко ЛЗ директорът на РЗОК ще има срок от 30 дни (чл. 59б от ЗЗО) от подаване на заявлението да сключи договор с изпълнителите, които отговарят на условията. В същия срок, в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията, директорът на РЗОК издава заповед, с която прави мотивиран отказ за сключване на договор.

Ако НЗОК/РЗОК спази закона за различните ЛЗ договорния период ще приключи по различно време.

 С оглед законовото лимитиране на срока, задължително ЛЗ трябва да са депозирали заявление в РЗОК в определения 30 дневен срок. Възможно е някои ЛЗ да изпитват известни затруднения при окомплектоване на заявлението или да имат други причини да изчакват. Съветвам ЛЗ да подадат заявление, дори и при липсващи документи. НРД 2011 предвижда ред за поправяне на нередовности, но не и възможност за удължаване на срока за кандидатстване.

ЛЗ, които се колебаят дали да сключат или не договор с НЗОК също да подадат заявление. През годината винаги могат да прекратят вече сключения договор, но няма да имат възможност да сключат нов.

 Подаването на документи за сключване на договор извън установените срокове (30 дни от влизането в сила на НРД) е абсолютно основание за постановяване на отказ. Предвидено е едно изключение – договор, извън установените срокове  може да се сключва за оказване на първична извънболнична медицинска помощ за незаети практики с неблагоприятни условия, с ЛЗ за ПИМП.

 Ограниченията, въведени от цитираните разпоредби, за втора поредна година поставят новорегистрираните (след срока за подаване на заявления) ЛЗ в неравностойно положение, като ги изключват от достъп до публичния ресурс в здравеопазването.

 Цитираните ограничения са валидни както за лекарите, така и за лекарите по дентална медицина.

 Моят съвет към представляващите на ЛЗ:

Бързо да вземат решение за развитието на лечебните заведения. Ако ще правят някакви промени, свързани с търговския статут на ЛЗ или неговата организация, което ще доведе до възникване на ново лечебно заведение, да извършат съответните промени в следващите дни, за да могат да спазят срока по чл. 59а, ал.1 от ЗЗО.

 И не забравяйте – разполагате с 30 дни от влизане в сила на НРД 2011, а не от обнародването му, в случай че бъде придадено (абсурдното) обратно действие на разпоредбите – да подадете документи за сключване на договор с НЗОК. След този срок ще трябва да чакате следващото договаряне някъде през 2012.

 Забележка: правя уточнение, че не гарантирам за верността на цитираните разпоредби от НРД 2011, които все още на са обнародвани.

 Очаквайте:

Способи за защита срещу отказа на директора на РЗОК  за сключване на договор

3 comments

  • Здравейте,
    Извинявайте, че Ви отнемам ценно време, но въпросът ми е на какво основание и законно ли е това, че лекарите и медицинските сестри получиха само половината си месечни въжнаграждения за януари месец. На тях им беше обяснено, че е така заради това, че все още не е сключен договорът с ЛЗ.
    Аз лично смятам, че докато няма нов договор е редно да действа стария такъв и извършените дейности да бъдат заплащани, съгласно неговите условия или , когато става дума за НЗОК това не важи.

Напишете коментар