Аргументи и коментари

Ще бъдат ли платени преразходите на болниците?

Ръководството на НЗОК планира да спре да покрива преразходите на болниците през второто полугодие със…

Мария Радева|Автор
13 май 2012

Ръководството на НЗОК планира да спре да покрива преразходите на болниците през второто полугодие със средства от оперативния резерв на касата, защото липсва информация откъде точно идва това завишение. Ако касата прекрати от тази година да покрива преразходите, това ще бъде прецедент, ….. пълен текст от INSMARKET.BG

Подобен негативен сценарий, който е следствие от финансовия натиск, на който е подложен бюджетът на НЗОК за 2012, прогнозирах преди два месеца в публикацията Делегираните бюджети на болниците

zdrave.net цитира управителят на НЗОК, който „коментира, че на заседание на Надзорния съвет, което ще се проведе на 28 май, ще се реши дали здравната каса ще плати допълнително за въпросните преразходи. Той уточни, че ще бъдат направени проверки и ако отчетените от болниците дейности са действителни и касата има ресурс, би могла да заплати и за тях.”

Тук не искам да коментирам проблемите достатъчни ли са определените болнични бюджети, как може предварително да се планира нещо толкова (принципно) неизвестно като пациентите, които ще имат нужда от хоспитализация, как се справят болниците в условия на изчерпано „бюджетно финансиране” и наличие на болни, пациенти, които трябва да бъдат хоспитализрани и т.н. Въпросът за мен е дали НЗОК изобщо има право да плати отчетените в повече клинични пътеки. Методиката за заплащане на дейностите в болничната помощ (ПМС № 366/2011) дава отговор на подобен въпрос. При отчитане в РЗОК сумата по представените фактури за извършена дейност не трябва да надвишава размера на задължителните годишни прогнозни стойности (ЗГПС), определен по реда на ЗБНЗОК за съответната година, и стойностите в индивидуалния договор . (чл.22 от методиката).

И както неведнъж съм казвала, основният проблем в системата на НЗОК е липсата на правна сигурност, което отваря възможностите за злоупотреби и лобистки решения.

Решението на НС ще е показателно за бъдещето на здравноосигурителната система и затова какво е действителното състояние на бюджета на НЗОК.
Кое ще надделее липсата на достатъчно средства или популизмът (особено в предизборната година) – съвсем скоро ще разберем отговорът на този въпрос.

1 comment

Напишете коментар