Аргументи и коментари

Четиризначен код по МКБ 10

Повод за настоящата публикация са коментари в интернет-форум, във връзка с промени относно кодирането по…

Мария Радева|Автор
3 фев. 2013

Повод за настоящата публикация са коментари в интернет-форум, във връзка с промени относно кодирането по МКБ – 10. Причина за тях е една почти незначителна промяна е наредба, издадена от МЗ. Това ме върна в далечната 2005 година когато беше въведена МКБ – 10, заменила предходната девета ревизия.

< Кодиране по МКБ-10>

С Наредба 42/2004, е въведена Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето – десета ревизия. Считано от 01.01.2005 лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, прилагат в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят – МКБ 10.

МКБ 10 се прилага и в документацията, съставяна от другите държавни, общински и обществени органи и институции.
МКБ 10 е обнародвана като притурка към ДВ 111/2004.

С изменения в Наредба 42/2004, считано от 01.01.2013 всички работещи в системата на здравеопазването, са задължени да посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

И отново познатия хаос

Не коментирам дали промяната е добра или не, целесъобразна или не, за мен това е поредното доказателство за хаоса в системата на здравеопазването. Нормативните актове, уреждащи изключително важната здравна система се публикуват в последния момент, влизат в сила със задна дата, излизат противоречиви указания и т.н.. Промените са нещо естествено, но когато се променя работата на толкова важна и тежка обществена система е необходимо професионално отношение и далновидност.

12 comments

 • Някой от МЗ направили си труда, преди да измъдри подробна глупост да прелисти МКБ10-та ревизия? В МКБ 10 има 559 (петстотин петдесет и девет) диагнози и състояния, които имат САМО тризначен код.

  Пример: A38 Скарлатина; A46 Еризипел; A78 Ку-треска; B75 Трихинелоза; B80 Ентеробиоза; G20 Болест на Parkinson; I10 Есенциална (първична) хипертония; K85 Остър панкреатит; N40 Хиперплазия на простатата; N44 Завъртане на тестиса и т.н.

  АМАН ОТ КАЛИНКИ!!!!

  • Мария Радева

   Честно казано и аз се опитах да преброя поне някои тризначни кодове, но Вие сте професионалист и за Вас това е по-лесно.
   Те ще се кодират с тризначен код – може би това трябваше да се укаже в изменението на наредбата, не защото не е логично, а защото е значително по-прецизно.

 • Грешките в системата за кодиране ще се трупат в системата минимум година и половина, считано от 11.02.2013. Поне толкова като период се трупаха при преминаването от МКБ 9 към МКБ 10. Проблемът стои според мен още по – дълбоко. В немските учебници по медицина съм виждал МКБ 10 четиризначни кодове да се изписват след наименованието на болестите и усложненията им, особено в изданията след 2005 година.
  При нас това отново няма как да стане и всичко се прави на парче.

  • Мария Радева

   Това имах предвид и аз когато се върнах към МКБ 9 и преминаването към МКБ 10.
   И ако някой си мисли, че това са незначителни подробности – просто само един код – то той е далеч от работата на лечебните заведения.

 • В мотивите на МЗ намираме следното обяснение във връзка с въвеждането на четиризначнот окодиране :
  „…..МОТИВИ
  Измененията са във връзка със задълженията на България, произтичащи
  от Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за
  прилагане на Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи. В съответствие с Решение 2011/222/ЕС на Комисията от 05.04.2011 г. за предоставяне на дерогации на определени държави членки във връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008 г. отлагателният период за България касае предоставянето на данни на ниво 4-ти знак по МКБ –
  10 от 01.01 2013 г.
  С предложените изменения в Наредба № 42 се регламентира от
  01.01.2013 г. България да започне да представя данни за здравна и медико-
  статистическа информация чрез четиризначния код на болестите….“
  http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-BG&pageid=393&currentPage=5&categoryid=5029
  Определено изискването цели промяна в кодирането на причините за смърт, а не избяло кодирането на болестите в системата. Наистина е недоразумение.
  Вижте и това:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011R0328:BG:NOT

  • Мария Радева

   Определено сте професионалист по темата! Моите поздравления!
   Честно казано не зная какви са мотивите на МЗ за направената промяна, но ако с това се въвежда изпълнението на посочения регламент – това вече ми звучи малко странно. Както знаем регламентите имат пряко действие и тяхното прилагане не е свързано с промяна на националното законодателство. За привеждане на директива в действие е необходима промяна на националното законодателство.

   Както четем в самия Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията „Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз“. или считано от 26/04/2011 регламентът е в сила за РБ. И както отново регламентът постановява „Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.“

 • Едно голямо недоразумение е промяната в Наредбата за кодирането на болетите по МКБ – 10. А най-важното е, че не разбрахме защо се прави. Тризначното кодиране е подходящо за амбулатория, защото на това ниво на предоставяне на медицинска помощ се работи със синдроми, симптоми и неуточнени състояния. Болничното кодиране изисква четиризначно и петзначно представяне, защото се предполага, че на третично ниво на предоставяне на помощта са възможни детайлни уточнения. Това са принципи и в МКБ – 9 и в МКБ – 10. В Краткия справочник по МКБ Х ревизия, който е предоставен безплатно на всеки лекар в системата през 2005 г. ясно се посочва, че при международни сравнения представянето на данни до третия знак. Това е малка и тънка книжка за амбулаторно ползване. Кодирането в четирзначни и петзначните руБрики е представено в три големи тома и се прилага от обучени кодировчици. Това не са подробности в системата и БЛС следваше да реагира на тези промени, които ще затруднят амбулаторните практики, пък и болниците, които обработват направленията от ОПЛ и специалисти. Най-вече смущава, че на сайта на МЗ липсва изясняване защо е взето това решение. За пример ще дам системата в САЩ, която от м. януари, 2013 въвежда кодиране по МКБ -10. Година преди това текат дебати, организират се курсове, отделят се финанси от практиките и болниците. А два месеца преди стартирането АМА (Американската медицинска асоциация) излезе със становището да се отмени законодателнитя им акт като нецелесъобразен за системата, след като през 2015 се въвежда МКБ 11, с предложение да се изчака и да се премине направо към МКБ – 11. Това не са подробности на системата, както смята БЛС и се ограничи единствено с поставяне на писмото от НЗОК за промените в сайта си, без да го коментира и да излезе със становище.

  • Мария Радева

   Благодаря за подробния коментар! Определено сте професионалист по темата!
   Отново казвам съвсем умишлени се въздържах от коментари по темата, защото не съм специалист.
   Но в едно съм убедена. Трябва да си супер непрофесионалист, за да твърдиш, че 1. изискванията за това кодиране – са само формалности и 2. да обнародваш наредбата 2 дни преди влизането й в сила. За това време само информационните системи в ЛЗ не могат да се настроят, а какво остана за хората. Защо някой си мисли, че здравеопазването е като магазин – може да затвори докато се въведат новите изкисвания?

   • Информационните системи са готови отдавна – всички програмни продукти ( и в ПИМП, СИМП и болничната помощ ) съдържат пълното МКБ 10 със всички кодове до 5-тия знак включително. Проблемът не е в компютърните системи, ами в „задклавирните устройства“. При цялата бюрокрация, обхванала здравеопазването и непрекъснато нарастващите документи като брой и вид, които трябва да се попълват – лекарите и сестрите, вкарващи данните на болния в системата просто избират от менюто това, което им хрумне на момента.Последната грижа на един ОПЛ или специалист е диагнозата и особенно кодирането и. Никой от тях няма желание да си загуби време за ровене в кодовете.А и не са обучени по никакъв начин за кодиране по МКБ.На регистратурите в болниците и ДКЦ-тата работят всякакви сестри -обикновенно пенсионерки, или такива, които е стават за работа в отделенията.Кодировчиците от службите „информатика и биостатистика“ , които поправят грешките от долните структури пък са под критичния брой – за да се пестят пари от заплати и осигуровки.Освен това, с изискването от тази година за ежеднвното отчитане към НЗОК – кодировчиците нямат физичска възможност да оправят сгрешеното.И проблемите ще се трупат в геометрична прогресия.

    • Мария Радева

     Не съм съвсем сигурна за информационните системи.
     На сайта на един от разработчиците на медицински софтуер с дата 04.02.2013 стои съобщението:
     За ОПЛ – вече можете да изписвате в АЛ пълен (четиризначен) МКБ код на медикаменти, които се изписват по тризначен код. Ако медикамента се изписва по четиризначен МКБ код, този код задължително трябва да присъства и в АЛ.
     За ОПЛ и СИМП – тъй като все още не са изяснени диспансерните МКБ кодове Ви препоръчваме да проверите по кои МКБ можете да диспансеризирате. Ако съответния код все още го няма в списъка на програмата, можете да записвате АЛ като невалиден ???. След уточняване на номенклатурата и коригиране на списъка в програмата, съответните АЛ ще бъдат валидирани.

     Ето този хаос имам предвид.

     Отново казвам – не съм специалист по темата и откровено го признавам. А и самата тема е малко далеч от професионалните ми интереси. Поставих въпроса от друга гледна точка – за бързите, стихийни и необмислени решения в системата на здравеопазването. То само това решение да беше проблема на системата 🙁

 • Дали е за добро или лошо ? Не мисля, че тези катргории са приложими.Просто статистиката още повече ще се бъде сбъркана.Никой лекар няма да седи и да внимава в подточките на кодовете, ами просто ще пляска първото, което види от книжката и което се доближава донякъде до истинската диагноза. Съответно здравната статистика ще бъде още повече изкривена, от там и решенията, които се взимат въз основа на нея ще бъдат грешни.И…..колелото ще продължи да се върти на празен ход, но пък ще отчитаме дейност.И това ще бъде добре 🙂

  • Мария Радева

   Не съм специалист по медицинска статистика и за това се въздържах от коментар.
   Но и аз имам усещането, че това е поредното решение без особено практическо решение.
   Статистиката отдавана е изкривена благодарение на нагаждането на болните към съответната КП. А и кой политик взема някакви решения, обосновани на статистиката и експертното мнение.
   За съжаление това движение на празен ход, в един бъдещ момент може да ни струва доста скъпо.

Напишете коментар