НРД 2013

Цени на медицинските дейности, плащани от НЗОК

Ако някои мислеше, че ще се създаде хаос с неподписването на НРД 2013 за медицинските…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2013

Ако някои мислеше, че ще се създаде хаос с неподписването на НРД 2013 за медицинските дейности – Народното събрание и Министерски съвет бързо намериха решение, на уж кризисната ситуация.

И както казах на една международна конференция през миналата година – историята на здравното осигуряване в РБ е история на еволюцията – от договорното начало до публичното право (т.е. държавната регулация).

На 01.05.2013 бяха обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване, които разшириха правомощията на НЗОК.

В ДВ 5/05.01.2013 е обнародвано Постановление на МС № 5/10.01.2013 за приемане на обемите и цените на медицинската помощ 2013.

След държавната намеса системата за здравно осигуряване отново изглежда стабилна – правилата на работа са ясни, новите дейности (прехвърлени от МЗ на НЗОК) могат да бъдат договаряни, цените, по които ще плаща НЗОК вече са факт. Така, че кого точно уплаши БЛС?

4 comments

Напишете коментар