НРД 2015

Цените на денталните услуги през 2015

В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 за приемане на обеми и…

Мария Радева|Автор
21 ян. 2015

Цените на денталните услуги
В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-4 от 29.12.2014 за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 между НЗОК и БЗС.
Договорът влиза в сила от 01.01.2015.

С договора се определят цените на дейностите, включени в основния пакет дентална дейност, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Коригиране цените на денталните услуги

Ежемесечно, представителите на БЗС и НЗОК ще наблюдават и анализират изпълнението на бюджета за дентална помощ.

Първоначално договорените цени могат да бъдат намалявани, както следва:

1. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 юли 2015 надхвърля с повече от 25 на сто половината от предвидения бюджет, в срок до 25 юли НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.

2. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 август 2015 надхвърля с повече от 17,5 на сто предвидените за седемте месеца бюджетни средства, в срок до 25 август НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.

3. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 септември 2015 надхвърля с повече от 15 на сто от предвидените за осемте месеца бюджетни средства, в срок до 25 септември НЗОК извършва корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.

4. Когато очакваното изпълнение на бюджета към 30 октомври 2015 надхвърля с повече от 10 на сто три четвърти от предвидените средства, в срок до 25 октомври НЗОК и БЗС извършват корекция в цените на денталните дейности, така че очакваният разход до края на годината да не се отклонява с повече от 4 на сто.

Предвидена е и възможност за увеличаване на цените
Когато текущото изпълнение към 30 юни 2015 и очакваното изпълнение към 31 декември 2015 на бюджета на НЗОК показват неусвояване на средствата за дентална помощ, НЗОК и БЗС предоговарят цените на денталните дейности, в рамките на прогнозно изчислените неусвоени средства до края на 2015 г.

Обем дентални дейности

Обемът дентални дейности, които може да получи през 2015 всяко задължително здравноосигурено лице е:

Пациенти до 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до четири лечебни дейности за съответната календарна година, като в тях се включват до две лечения на пулпит или периодонтит на постоянен зъб;

Пациенти над 18-годишна възраст:
а) обстоен преглед със снемане на зъбен статус веднъж за съответната календарна година и допълнителен преглед за бременни;
б) до две лечебни дейности за съответната календарна година.

Всеки пациент под 18-годишна възраст с психично заболяване, потърсило дентална помощ, има право да получи дейностите без ограничение на обема.

И НРД 2015 е вече в обозримото бъдеще. В следващия брой на ДВ ще бъде обнародван НРД 2015 за денталните дейности.

Оставете първия коментар