НРД 2012

Министерски съвет определи цените на НЗОК

В ДВ 105/29.12.2011 е обнародвано ПМС № 366/27.12.2011 за приемане на методики за остойностяване и…

Мария Радева|Автор
30 дек. 2011

В ДВ 105/29.12.2011 е обнародвано ПМС № 366/27.12.2011 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

Цените, по които НЗОК ще плаща медицинската дейност през 01.01.2012 са определени в:

Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната медицинска помощ съгласно приложение № 1А и Методика за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ съгласно приложение № 1Б.

Методика за остойностяване на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2А и Методика за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ съгласно приложение № 2Б.

Методика за остойностяване на дейностите в извънболничната дентална помощ съгласно приложение № 3А и Методика за заплащане на дейностите в извънболничната дентална помощ съгласно приложение № 3Б.

2 comments

Напишете коментар