НРД 2015

Цените на НЗОК за 2015

В последните дни, много се изговори за цените на дейностите, заплащани от НЗОК. С днешна…

Мария Радева|Автор
20 ян. 2015

Цените на НЗОК 2015
В последните дни, много се изговори за цените на дейностите, заплащани от НЗОК. С днешна дата – 20 януари – цените на НЗОК са вече официално публикувани.

В ДВ 5/2015 е обнародван Договор № РД-НС-01-2 от 29.12.2014 за приемане на обеми и цени на медицинската помощ за 2015 между НЗОК и БЛС.
Новите цени влизат в сила от 01.01.2015.

Договорените цени ще бъдат намалявани при установен преразход

Договорът предвижда възможност за корекция на приетите цени.
Представители на НЗОК и УС на БЛС извършват наблюдение и анализ на тримесечие на изпълнението дейностите, както и на текущото изпълнение на бюджета за здравноосигурителни плащания в извънболнична и болничната медицинска помощ. В случай че при този анализ се установи преразходване на средствата по определени здравноосигурителни плащания, в едномесечен срок страните договарят промени в цените на съответните медицински дейности, с оглед стриктно (?!?) изпълнение на бюджета на НЗОК.
След обнародването на променените цени същите ще се прилагат автоматично, без да се налага сключване на допълнителни споразумения с изпълнителите на медицинска помощ.

НРД 2015 е вече на хоризонта. В следващия брой на ДВ ще бъде обнародван НРД 2015 за медицинските дейности.

Оставете първия коментар