НРД 2013

Цените на НЗОК за 2013

В ДВ 2/08.01.2013 е обнародвано Постановление на МС № 353 от 27.12.2012 за приемане на…

Мария Радева|Автор
8 ян. 2013

В ДВ 2/08.01.2013 е обнародвано Постановление на МС № 353 от 27.12.2012 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

В същия ДВ са обнародвани и изменения и допълнения на Наредба № 3/2012 за реда на предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните

Оставете първия коментар