ДВ 2011

Център „Фонд за лечение на деца“

С ПМС 280/2004 е създаден Центърът „Фонд за лечение на деца“, като юридическо лице, на…

Мария Радева|Автор
9 сеп. 2011

С ПМС 280/2004 е създаден Центърът „Фонд за лечение на деца“, като юридическо лице, на подчинение на министъра на здравеопазването.
С изменения през юли 2011 е поставена горна граница на средствата, които могат да бъдат предоставени на едно лице. Тогава МС приема, че фондът извършва финансиране и съфинансиране до стойността на трикратния размер на съответния вид трансплантация, заплащана в РБ. Максималният размер на финансиране от фонда, който може да получи едно лице в рамките на една година, е 180 000 лв.

С изменение, обнародвано в ДВ 70/09.09.2011 е премахнато ограничението относно финансирането на трансплантациите.

Остава единствено ограничението, че максималният размер на финансиране и съфинансиране от фонда за едно лице в рамките на една година е до 180 000 лв.

Център „Фонд за лечение на деца“ има нов адрес за кореспонденция.

1 comment

Напишете коментар