Аргументи и коментари

Колко са дружествата за доброволно здравно осигуряване?

Забележка: От 28.05.2011 сайтът на Комисията за финансов надзор е с нова визия. Възможно е…

Мария Радева|Автор
26 май 2011

Забележка: От 28.05.2011 сайтът на Комисията за финансов надзор е с нова визия. Възможно е някои от посочените по-долу връзки да не работят
Вход към сайта на КФН
Здравно – осигурителни дружества

Вече 12 години (ЗЗО е обнародван в ДВ 70/10.06.1998) доброволното здравно осигуряване не успява да заеме отреденото му място в българската действителност.
От вчера медийното внимание е привлечено (за пореден път) от новината за статута на фондовете за доброволно здравно осигуряване.
Спорът осигуряване или застраховане е лишен от смисъл, защото двете финансови дейности – предоставят услуги, подчинени на различен принцип.
И докато текат политически и законотворчески дебати, задължителното здравно осигуряване е факт в правната ни система и нещо почти имагинерно като реализация. За крехкото съществуване на доброволното здравно осигуряване може всеки сам да прецени по случващото се с него. Колко от нас като пациенти имат доброволна здрава осигуровка, като изключим направените такива на корпоративен принцип? Колко от лечебните заведение получават приходи от доброволните здравноосигурителни дружества и в какъв обем са тези приходи?
До дефиниция, чрез доброволното здравно осигуряване се обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Чрез доброволното здравно осигуряване може да се обезпечават и здравни услуги и стоки, които са в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Доброволното здравно осигуряване се осъществява от акционерни дружества, регистрирани по Търговския закон и получили лиценз при условията и по реда на ЗЗО.
Дейностите по доброволно здравно осигуряване подлежат на държавният надзор, който се осъществява от Комисията за финансов надзор (КФН) и от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, по реда на ЗЗО и на ЗКФН.

Станалата отново актуална тема за доброволното здравно осигуряване провокира интереса ми да проуча съществуващите до момента такива, както и да получа навеждана финансова информация за състоянието на сектора. Получените резултати са пореден път потвърдиха мнението ми, че пазарът на доброволното здравно осигуряване е изключително “крехък” и съществува някак “между другото” – повече като законодателни текстове, отколкото като жива реалност.

По справка на Комисията за финансов надзор (направена към 26.05.2011), в секцията поднадзорни лица фигурират данни за 13 лицензирани дружества, извършващи здравно осигуряване.

За потребителя настъпва изненада когато разгледа статистиката за пазара по доброволно здравно осигуряване. Първо последните достъпни данни са към края на месец ноември 2010. И второ представените дружества са значително повече от представените по-горе 13 играча на пазара за доброволното здравно осигуряване. Ако КФН не може да предостави надеждна информация за съществуващите лицензирани, следователно действащи, дружества за доброволно здравно осигуряване.

В рубриката “Последни новини” последна информация е от 23.03.2011 и представя предварителни данни за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2010.

Актуалността на информацията за дейността на дружествата по доброволно здравно осигуряване, предоставяна от КФН е поставена по сериозно съмнение. И да искам да си направя доброволна здрава осигуровка възможностите ми за получаване на адекватна информация са повече от скромни.

1 comment

Напишете коментар