Актуална информация, Аргументи и коментари

Фалшиви регистрационни форми за избор на ОПЛ

Свързани публикации: Денонощният достъп до личен лекар, Промени в профилактиката и диспансеризацията От 01 до…

Мария Радева|Автор
1 юни 2011

Свързани публикации: Денонощният достъп до личен лекар, Промени в профилактиката и диспансеризацията

От 01 до 30 юни всяко здравноосигурено лице може да смени личния си лекар.
А има ли право личния лекар да се откаже от свой пациент? Законодателството не допуска тази възможност. Колкото и влошени да са отношенията ОПЛ – ЗЗОЛ, лекарят няма възможност да “изключи” от пациентската си листа лице. Задълженията на личния лекар (извън случаите на спешност) се прекратяват или с решението на пациента да избере друг ОПЛ или когато попадне в категорията “неосигурен”.

Вярно е, че Кодексът за професионална етика (КПЕ) предвижда възможността лекарят да откаже (извън случаите на спешност) лечението и консултацията, когато е убеден, че между него и пациента липсва необходимото доверие или липсват условия за изпълнението на неговите професионални права и задължения. Примерите за липса на доверие между личен лекар и пациент не са изключение. Какво могат да направят и двете страни в подобни случаи на влошаване на взаимоотношенията:

Пациентът: Има право да смени личния си лекар, при условията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Извън посочените срокове и специални хипотези (като временен избор и промяна на адрес) пациентът е длъжен да ползва услугите на вече избрания ОПЛ.

Лекарят: Има задължението да оказва дължимата медицинска грижа на всички ЗЗОЛ, записани в пациентската му листа. Да остава лекарят задължен, дори и в случаите на влошени отношения и липса на доверие – може да изглежда нечестно спрямо него, но разпоредбите на закона са задължителни. Подобна разпоредба съществува и в КПЕ – лекуващият лекар, ако по изключение бъде наложен на пациента по силата на закон, административен акт или други обстоятелства, трябва да действа съобразно този кодекс.

Както е недопустимо принудителното отписване от пациентската листа, така е недопустим и “принудителния избор на личен лекар”. Има случаи в които лекари или друг персонал са “изкушени да подписват” регистрационни форми за избор / смяна на личен лекар. Установят ли се подобни неистински регистрационни форми – личният лекар подлежи на санкция. В по-леки случаи може да бъде наложена административна санкция по реда на ЗЗО. Но не са изключение и случаите, в които лекари са осъдени за “съставяне и използване на фалшиви регистрационни форми”.
Окръжен съд – Разград е потвърдил присъда за съставяне на неистински частни документи – 27 броя регистрационни форми за постоянен избор на семеен лекар и ги употребила, за да докаже, че е пациенти .желаят да сменят личния си лекар. През миналата година районен съд – Стара Загора е осъдил личен лекар отново за съставяне на три неистински регистрационни форми, представени пред РЗОК.

Оставете първия коментар