Аргументи и коментари

Напрежение около фигурата на и.д. управителя на НЗОК

Поредният случай на евтин популизъм се разиграва около правното положение на изпълняващия в момента длъжността…

Мария Радева|Автор
21 мар. 2012

Поредният случай на евтин популизъм се разиграва около правното положение на изпълняващия в момента длъжността управител на НЗОК.

Труд: Атакуват подписи на и. д. шефка на касата

Юридическият спор е много важен, защото като и. д. шеф Василева е слагала подписа си под прогнозните бюджети на болниците за 2012 г. „Ако някоя от тях реши, може да обжалва годишната си сума“ – поясниха прависти.

НЗОК, като административен орган, следва да има законосъобразно избран представител, което е едно от първите условия за валидност на административните актове.
Няма никаква изненадана, че “решенията, взети от и.д. управителя на НЗОК, могат да бъдат обжалвани в съда”. Правото на защита, вкл. и срещу действията на администрацията е гарантирано от Конституцията на РБ. Винаги съм се учудвала на хората, които правят евтини сензации от едно толкова естествено право за всички физически и юридически лица – каквото е правото да обжалват административни актове, които накърняват техните права и законни интереси. Мисля, че отдавна мина времето, когато администрацията се приемаше за недосегаема.

Но да се върнем на темата с подлежащите на обжалване актове на и.д. управителя на НЗОК.
Съденото обжалване е възможно (за справка Административно – процесуалния кодекс), но друг е въпросът, кои са онези актове на и.д. управителя на НЗОК, които подлежат на самостоятелно обжалване. Да си мислим, че всяко едно писмо, подписано от и.д. управителя на НЗОК и съдржащо, вкл. и някакво нареждане, подлежи на съдебно обжалване е доста наивно и показва, че говорещите по темата не познават правилата на административния процес. Но явно тези “дребни юридически подробности” са безинтересни, както за медиите, така и за “алармиращите народни представители”.

По нататък в публикацията става ясно, че проблемът не е толкова принципен, колкото с една конкретна цел – атакуване на “прогнозните бюджети на болниците за 2012”.
Вестникът отбелязва, че юридическият спор е много важен, защото като и. д. шеф Василева е слагала подписа си под прогнозните бюджети на болниците за 2012 г. „Ако някоя от тях реши, може да обжалва годишната си сума, поясниха прависти”, пише изданието.”

Прогнозните бюджети на болниците за 2012

Задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична помощ са основен инструмент за административна регулация на бюджета на НЗОК.

“Ако някоя от тях (болниците) реши, може да обжалва годишната си сума, поясниха прависти”
Бих искала да се запозная, с цитираните “прависти”, защото те явно познават неизвестна за мен практика на административните съдилища, допускаща самостоятелното обжалване на определения прогнозен бюджет. Съдебните решения, които аз познавам, са изключително рестриктивни спрямо възможността за оспорване на регулиращите механизми в системата на НЗОК – прогнозни (делегирани) бюджети и регулативни стандарти.

За да може фигурата на и.д. управителя на НЗОК да има решаващо значение за изхода на правния спор, то в конкретния случай, той следва да има право на самостоятелни правомощия и съответно самостоятелно вземане на решение. Съгласно правилата за определяне на прогнозните бюджети, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-04 от 31.01.2012 и.д. управителя на НЗОК има спомагателна роля. Съгласно чл. чл.5, ал. 1 от цитираните правила след утвърждаване от НС на НЗОК на ЗГПС за дейностите за БМП по ЛЗ за 2012 г., всяко ЛЗ сключва индивидуален договор (утвърден по реда на НРД за медицинските дейности за 2012 г.).

От тази разпоредба следва, че:
1. Прогнозните бюджети на болниците се утвърждават от НС. Следователно на съдебно обжалване би полежало решението на колективния орган – Надзорен съвет, а не някакво действие, писмо или решение на едноличния орган – и.д. управителя на НЗОК.
2. Стойностите на прогнозния бюджет са част от индивидуалния договор, страна по който е НЗОК, но в този конкретен случай тя се представлява от директора на РЗОК, а не от и.д. управителя на НЗОК.

И още от цитираните правила: НС на НЗОК утвърждава годишните общи стойности на разходите за болнична медицинска помощ на всяка РЗОК за 2012 и задължителните годишни прогнозни стойности за лечебните заведения, както и техните корекции.

За мен като юрист е важно да разбера къде в процедурата по определяне на прогнозните (задължителните) бюджети на болниците, цитираните във вестника колеги, видяха самостоятелно решение (индивидуален административен акт) на и.д. управителя на НЗОК, подлежащо на съдебен контрол. Или това е поредният случай на нагнетяване на ситуацията в здравеопазването, за да се отклони вниманието от истинските, тежки проблеми ,пред които е изправена системата на НЗОК.

Дори хипотетично да приемем, че болниците решат да оспорват в съда определения им прогнозен бюджет за 2012 – какви биха били преките практически ползи от един подобен процес?

От собствен опит зная, че започнеш ли да създаваш нова съдебна практика относно НЗОК/РЗОК – първият въпрос, на който трябва да бъде даден отговор е: “Има ли изобщо административен акт – индивидуален или нормативен – който да подлежи на съдебен контрол?” . Отговорът на подобен въпрос може да отнеме …. месеци.

Дори хипотетично да приемем, че някоя болница, доверила се на вестникарските писания, още утре заведе подобно дело – мога да прогнозирам, че вероятно до края на годината няма да има окончателно съдебно решение. А дали то ще бъде положително за болницата –е съвсем друг въпрос.

Не казвам, че няма блестящи юридически идеи, знакови дела и съдебни решения, който променят както една административна система, така и цялото общество. Но висящите съдебни процедури не следва да бъдат ползвани като индулгенция за неспазване на съществуващите правила, защото не се знае кога проблемът ще се върне като бумеранг.

Не отричам възможността за съдебно оспорване на определените прогнозни бюджети на болниците – но докато влезе в сила положително за болниците съдебно решение – не трябва да бъде премълчаван един съществен факт. Задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична помощ са задължителни и като такива те следва да бъдат спазвани. Всяко излизане извън рамките на определения бюджет остава за сметка на болниците – и така ще бъде докато не се промени закона, решението на НС на НЗОК, съдебната практика. Дали ще стане това и кога – е въпрос на бъдещо несигурно събитие.

Оставете първия коментар