Актуална информация

Търговците без дейност за 2013 – подават годишна данъчна декларация

Започва последният месец за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 по ЗКПО Данъчно задължените…

Мария Радева|Автор
4 мар. 2014
Подаване на годишна данъчна декларация

Започва последният месец за подаване на годишна данъчна декларация за 2013 по ЗКПО

Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец, за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък.
Съгласно чл. 92, ал.2 от ЗКПО годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата година в ТД на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице.

За лицата, извършващи дейност и имащи задължения за плащане на корпоративен данък – задължението за подаване на годишна данъчна декларация е ясно.
Обикновено търговците без дейност за предходната година си задават въпрос – длъжни ли са да подават годишна данъчна декларация? За да няма колебание в отговора на този въпрос, НАП направи официално съобщение, че: „И фирмите без дейност подават годишни декларации“.

Данъчно задължените лица, които едновременно отговорят на следните условия:
1. не са извършвали дейност през 2013
2. не са отчели приходи или разходи за 2013 съгласно счетоводното законодателство

подават годишна данъчна декларация Образец 1010а. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността.

Подаването на годишната данъчна декларация от лицата, неизвършвали дейност през 2013 е също със срок – до 31.03.2014. Неподаването на декларацията или подаването й извън срока се санкционира. Санкция е предвидена както за юридическото лице, така и за представляващия.

Имате по-малко от месец, за да подадете декларацията, в която да декларирате неизвършването на дейност през 2013. Внимавайте със сроковете, за да не изпаднете в ситуация, че не дължите данък, но за сметка на това ще плащате глоби.

6 comments

 • Здравейте,

  Как стоят нещата свързани с банковата сметка, чрез която работи дадена фирма. Нали там се плаща по левче месечна такса за подръжка на сметката от парите в нея. Това не се ли води разход и от там дейност на фирмата.В тази логика както и в други не може да има фирма НЕ извършвала дейност, така ли е реално? Все пак фирмени пари, 12лв са изхарчени, което си е задължителен разход.

  Поздрави и Успехи!

  • Мария Радева

   По принцип сте прав.
   Но не преживявам себе си като специалист по Данъчно право и не бих искала да се ангажирам с отговор в този специфичен казус.

 • Фирма регистрирана в ТР на 20.12.2012 г.,сключва трудов договор с работниците на 30.12.2012 г., като те имат задължението да се явят на работа на 01.01.2013 г.,неизвършваща дейност до 31.12.2012 г., трябва ли да подава ГФо за дейността си за 2012 г.

  • Мария Радева

   Публикацията е за подаването на годишната данъчна декларация. А доколкото разбирам вие питате за ГФО.
   Срокът за подаване на ГФО за 2012 по принцип е изтекъл. Това е трябвало да се случи до лятото (зависи от вида на търговеца) на 2013.

 • Здравейте,

  как трябва да се подаде фирма, която за 2013г. е издала 2 бр.фактури на обща стойност 60 лв., като фирма без дейност ли?

  • Мария Радева

   Как без дейност – нали имате получени приходи? имате и задължения за осигуряване – по всяка вероятност. И за 6 лева да бяха фактурите – това е извършена дейност.

Напишете коментар