Аргументи и коментари

Трудни отговори на елементарни въпроси: къде са приложенията към НРД?

Във връзка с научните ми интереси в края на миналата година започнах да работя по…

Мария Радева|Автор
3 фев. 2011

Във връзка с научните ми интереси в края на миналата година започнах да работя по въпроса за т. нар. приложения към НРД. Въпросът ми беше обнародвани ли са въпросните текстове и кога. Естествено беше да търся отговорите в редакцията на ДВ и изпратих съответното  запитване. Отговор не последва.

 Със заявление за достъп до обществена информация се обърнах към НЗОК. Видно от обратната разписка, с която разполагам искането е получено в НЗОК на 08.12.2010 година. Освен всички съображения, които можех да изтъкна, съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация, при искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване – НЗОК следваше да отговори на поставения от мен въпрос.

 И започна голямото чакане …. до средата на януари 2011. Отговор отново нямаше, но предвид хипотезата на мълчаливия отказ подадох жалба до Административен съд – София – град. Искането ще бъде разгледано по адм. дело 596/2011.

 Отговорите на задаваните от мен елементарни въпроси ги зная, знае ги и НЗОК, но те трябва да бъдат научени и от лечебните заведения. За мен премълчаните отговори имат научен интерес, за лечебните заведения обаче – от същите тези отговори зависи законосъобразното налагане или не на администативни санкции по реда на ЗЗО (в някои от случаите в сериозни размери).

 А отговорите са ясни  – приложената към НРД 2010 НЕ са обнародвани.

В същия смисъл са мотивите на решение по НАХД 2626/2010 на РС – Русе: „От извършена проверка в броевете на Държавен вестник от бр.103/2009г. до бр.98/2010г. (печатно издание и издание на интернет страницата му) се установява, че тези  24 приложения не са публикувани нито в официалния му раздел, нито в притурките към тях. Това се установява и от извършена служебна справка в НЗОК – София. В този смисъл съдът приема, че тези приложения, като част от нормативният акт НРД за 2010г не са публикувани и следователно не са обнародвани. По тази причина посочените приложения, вкл. приложение № 3 не са част от  действащото позитивно право нито към момента на извършване на нарушението”.

 Защо голяма част от наложените санкции през 2010 от РЗОК са незаконосъобразни – четете в „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”

 https://mariaradeva.com/?page_id=1349

 

 

2 comments

  • Elena Stoilova Bazadjieva

    Моля отговорете ми дължа ли такса от 2.90 лв. на джипито при положение, че не ме преглежда, а само подновява рецептата ми за кръвно през 3 месеца?
    Предварително благодаря-надявам се , че все пак ще получа обективен отговор

    Елена

Напишете коментар