Читателски въпроси

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани…

Мария Радева|Автор
23 сеп. 2011

В отговор на читателски въпрос, днес отново се върнах към проблема с медицинските документи, издавани на учениците.
Една стара и изгубила актуалност (в някои части) Наредба 3/2000 за здравните кабинети в детските заведения и училищата, урежда образците на медицинските документи:

Талон за здравословното състояние на деца и ученици

В седемдневен срок от началото на учебната година личният лекар изпраща на медицинския специалист от здравния кабинет талон за здравословното и имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година.

Личният лекар няма право да откаже издаването на талона за здравословното състояние, защото това негово задължение е записано и в НРД.

Здравни кабинети в детските заведения и училищата

Към детските заведения и училищата се организират здравни кабинети. Дейността на здравните кабинети се осъществява от лекар, медицинска сестра или фелдшер.
Финансирането на здравния кабинет се осигурява от детското заведение или училището.

В здравните кабинети се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. Осъществява се и медицинско обслужване на спешните състояния до пристигането на екип на центъра за спешна медицинска помощ.

Обзавеждането на здравния кабинет, както и задължително оборудвания шкаф за оказване на спешна помощ с лекарства и инструментариум е съгласно цитираната наредба.
В здравния кабинет се осигурява наличието на цялата необходима документация:

 1. Журнал за заразни заболявания, уч. ф-ма 60
 2. Журнал за контактни на заразни заболявания, уч. ф-ма 61
 3. Бързи известия, уч. ф-ма Б-58
 4. Здравно – профилактична карта
 5. Журнал за стерилизация на инструменти
 6. Други журнали-здравно-образователна дейност; медицински контрол на физкултурната дейност, периодичните проверки за опаразитяване и др.
 7. План за работата на медицинските специалисти и отчет

Медицинските специалисти в детските заведения и училищата

Медицинските специалисти от здравните кабинети осъществяват следните дейности:

 • провеждане на профилактични дейности за предотвратяване или ограничаване на рисковите фактори в детските заведения и училищата;
 • наблюдение на физическото развитие и определяне на физическата дееспособност на децата и учениците;
 • участие в подготовката, подбора и провеждането на различните форми на отдих, туризъм и обучение на децата и учениците;
 • регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно -профилактичната карта, въз основа на данните, получени от личния лекар на детето;
 • организиране и провеждане на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитните заболявания в детското заведение и училището;

Глоба за медицински специалист в училище

През 2009 АС – София област е потвърдил глоба за медицински специалист, работещ в училище в община Своге, който не е регистрирал здравното и имунизационното състояние на учениците в здравно-профилактичните карти.
Съдът е приел, че регистрирането на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта е задължение на медицинския специалист, който той е длъжен да извърши като прояви активност и изиска данните от личния лекар. Осъществяването на регистриране на здравното и имунизационното състояние на децата и учениците в здравно-профилактичната карта е задължително, представлява задължение на медицинския специалист към здравния кабинет. Неизпълнението на това задължение съставлява нарушение на изисквания, предвидени в Наредба № 3/2000. Наложената глоба на медицинския специалист, в размер на 200 лева, е потвърдена.

5 comments

 • Здравейте, учител съм и се сблъсквам с нередовни медицински бележки. Интересува ме какви са задължителните атрибути на подобен документ/ брой печати, амбулаторен номер, написана на ръка или изведена от програма/. Разрешено ли е издаването на бележка без амбулаторен лист? Редно ли е бележката да е без номер, защото не са извършени изследвания? Къде бих могла да прочета повече по въпроса?
  Благодаря предварително!
  Хубав ден!

  • Мария Радева

   Уважаема г-жо Иванова,

   Вашият въпрос ме мотивира да разработя темата за медицинските бележки в два броя на сп. Училищен счетоводител. Първата част на статията ще излезе във февруарския брой на списанието. Ако Вашето училище не е абонирано за списанието – пишете ми и ще Ви изпратя статията.

  • Мария Радева

   Уважаема г-жо Иванова,

   напълно разбирам ситуацията, в която се намирате не само Вие, но и много български учители.
   Сложността идва и от обстоятелството, че няма една или две разпоредби, които да уреждат поставения от Вас въпрос. Трябва известно тълкуване и т.н., някои от въпросите са и предмет на вътрешна уредба на отделното училище.

   В момента подготвям статия по тези въпроси, която очаквам да излезе в специализирано издание. Когато имам яснота по въпроса, поемам ангажимент да Ви насоча към публикацията или да Ви изпратя разширен коментар.

   • Здравейте, госпожо Радева,

    Тази тема за медицинските бележки ме интересува. Моля, ако е възможно да ми изпратите вашата статия. Ще Ви бъда благодарна.
    Поздрави!

Напишете коментар