Публикации

Необнародваните приложения към НРД – не са част от действащото право

www.ipai-bg.eu Институт за правни анализи и изследвания Приложенията към НРД 2010 (както и към 2011)…

Мария Радева|Автор
1 май 2011

преглед на подробни данни

www.ipai-bg.eu
Институт за правни анализи и изследвания

Приложенията към НРД 2010 (както и към 2011) не са обнародвани по надлежния ред в ДВ и не са част от действащото право. Административните санкции, наложени за неизпълнение на изискванията на приложенията, са незаконосъобразни.
Пълен текст на статията

3 comments

Напишете коментар