Актуална информация

Списък с вещи лица

Докато БЛС и прокуратурата подписват споразумения за сътрудничество, включително и за определяне на вещите лица…

Мария Радева|Автор
8 апр. 2011

Докато БЛС и прокуратурата подписват споразумения за сътрудничество, включително и за определяне на вещите лица по дела, свързани с увреждания, причинени от лекари, съдебната система разглежда и ще продължава да разглежда такива дела, спазвайки действащия закон.

Съгласно чл. 396, ал.1 от Закона за съдебната власт вещо лице се назначава от органа, който възлага експертизата, от съответния списък на специалисти, утвърдени за вещи лица. При необходимост за вещо лице може да се назначи и специалист, който не е включен в съответния списък.

За всеки съдебен район на окръжен и на административен съд, както и за специализирания наказателен съд се съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица. Когато нуждите на съответния орган на съдебната власт налагат това, той може да назначи вещо лице от списъците на други съдебни райони.

Утвърдените списъци се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в „Държавен вестник“ и за публикуване в интернет.

 В ДВ 29/08.04.2011 е обнародван Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Варна, Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище към Апелативен съд – Варна, за 2011

 Списък на вещите лица за извършване на Съдебномедицински експертизи, Съдебна експертиза на психичното състояние  тук

1 comment

Напишете коментар