Актуална информация

Специализации в системата на здравеопазването

В ДВ 50/03.07.2012 са обнародвани изменения в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в…

Мария Радева|Автор
6 юли 2012

В ДВ 50/03.07.2012 са обнародвани изменения в Наредба № 34/2006 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Формално измененията са обемни – поместени са на цели 4 страници в държавен вестник.

Кои са съществените изменения в системата за специализации?

Съществените изменения в специализациите са свързани с:
§ Финансирането на специализациите
§ Определяне на местата за специализанти

Нови моменти са включени в разделите относно приема на специализанти, сключването на договорите, провеждане на държавния изпит.

За ускоряване процедурата по придобиване на специалност се предвижда, че договорът за обучение за придобиване на специалност се сключва със спечелилия конкурса в едномесечен срок от проведеното класиране (до сега липсваше подобно задължение), в противен случай той губи права.
Специалзацията ще може да бъде прекъсвана по молба на специализанта, веднъж (беше два пъти) по време на обучението за период не по-дълъг от 3 месеца (до сега периодът беше не по-дълъг от продължителността на обучението).

Направени са и изменения за специализациите на работеците в ЦСМП.

Практическо обучение вече няма да може да се провежда в ЦСМП. Центровете за спешна медицинска помощ, определени от министъра на здравеопазването като институции за провеждане на практическо обучение, могат да извършват обучение на специализанти в срок до една година от влизането в сила на наредбата.
И до сега прием на специализанти по всички специалности с конкурс по документи можеше да се извършва извършва за лекари, които работят в центрове за спешна медицинска помощ. Промяната е, че тези лекари могат да специализрат и на всички видове места, докато преди можеше само на места, финансирани от държавата (чл.20а). Предвидена е обаче една рестриктиван мярка, целяща задържане на работещите в ЦСМП. В случай, че специализанът е приет по реда на чл. 20а и трудовият му договор с центъра за спешна медицинска помощ бъде прекратен, се прекратява и договорът му за обучение за придобиване на специалност.

Финансиране на специализациите

Наредбата определя видовете места за специализации, в зависимост от финансирането на обучението:
1. финансирани от държавата;
2. срещу заплащане;
3. заемани по реда на чл. 20 – прием на специализанти с конкурс по документи за определени видове категории работели лица в системата на здравеопазването
4. финансирани от друг източник;
5. за чужденци.

Финансирането на местата от т. нар. друг източник се извършва въз основа сключен договор между специализанта и физическо или юридическо лице или със средства от европейски проекти и програми. В случаите, когато финансирането се извършва по европейски проекти и програми, на лекарите специализанти, които работят по трудов договор в лечебно или здравно заведение или висше училище, могат да се отпускат стипендии от средствата, предвидени по бюджета на съответния проект. При условие че финансирането се извършва със средства от Европейските структурни фондове, размерът на стипендиите, редът и условията за предоставянето им се одобряват от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.
Специализантите, които към влизане в сила на наредбата се обучават на места срещу заплащане, могат да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник.

Припомням, че лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му. Новото е, че МЗ може да промени лечебното или здравно заведение по писмена молба на специалиста, съдържаща мотиви относно наличието на обективни причини, които налагат промяната.

Добри новини за бъдещите специализанти, които дано не снижат качеството на медицинското образование:До класиране ще се допускат кандидатите, получили оценка на конкурсния изпит най-малко „добър (4,00)“,а не какво до сега „много добър (4,50)“.
Ръководител на специализанта може да бъде лице с призната специалност и трудов стаж по нея не по-малко от 3 години, докато преди се изискваха 5.

128 comments

 • Здравейте,

  Интересува ме следния казус:
  Веднъж като съм почнал специализация по държавна поръчка (примерно във Варна) и съм специализирал там (примерно 1 година) имам ли право да продължа специализацията си в друга база/град/болница (примерно в София) без да си загубя правата върху тази една година (с или без неустойка за годината специализация).

  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Продължаването на специализацията в друга база и заплащането на неустойка са две различни неща.
   Съгласно приложимата наредба когато специализант прекрати обучението си за придобиване на специалност в една база, но в срок до един месец го продължи в друга база, която има договор с висшето училище, в което е регистриран, ректорът на висшето училище не издава заповед за прекратяване на обучението, а вписва промяната в съответния регистър.
   Заплащането на неустойка/обезщетение зависи от сключения с работодателя договор.

 • Здравейте!
  Търся съвет, случаят е следният: Специализирам от март, 2017 година по Наредба 1. След подписване на Трудовия договор, ми беше казано, че ще ми се наложи да посещавам модули в друга болница, тъй като болницата, в която работя не може ми ги осигури. Съответно ми се налага да заплащам на другата болница половината на една работна заплата. Oказва се, че това са 23 месеца от специализация ми, сумата е доста висока. Аз съм дете от семейство без един родител, а другият поради стечение на обстоятелствата е безработен; Както знаем лекарските заплати също не са високи, финансово това е доста непосилно за мен. Желая да попитам има ли опция да търся финансова помощ от друг източник или поне какви опции имам? Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте,

   мисля, че вече отговорих на подобен въпрос.

   Възможно е да търсите финансово подпомагане, но това са лични въпроси и не са свързани с приложение на Наредбата за специализациите.

 • Здравейте!
  Искам да попитам, възможно ли е лекар-специализант да бъде командирован за един месец или др. период от време, в различно отделение от това, в което специализира / конкретно в спешно отделение, без това да бъде по негово желание/.И в този ред на мисли могат ли да прекъснат специализацията?
  П.с Наясно съм, че ако лекар-специализант не се води на работа повече от 30 дни в отделението, в което работи/ специализира, това би прекъснало специализацията му?!
  Благодаря предварително за отделеното време!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Разбирам въпроса Ви, защото добре познавам подобни ситуации – случват се на много специализанти.

   Ще се въздържа да отговоря на въпроса Ви, защото не разполагам информация за трудовия ви договор, длъжностната ви характеристика, както и вътрешните правила на болницата, в която работите; дали действително става въпрос за т. нар. „вътрешно командироване“ и т.н. От уреденото във всички тези документи – зависи отговора на поставения от вас въпрос.

 • Ивайло Бялков

  Здравейте,моят случай е следния и имам нужда от съвет.Специализирам трансфузионна хематология на място финансирано от държавата.Договорът ми е до 30.06.2017г, но миналата година пострадах и бях 6 месеца в болничен.За този период ми беше изптатен болничен от НОИ.В момента от базата на обучение се опитват да ми удължат специализацията с 6 месеца без да получавам 2 мин.раб. заплати.Редно ли е според Вас да ми я удължат при положение че по време на болничния съм звънял 2-3 пъти до базата да попитам какво да правя,но от там твърдяха че няма нужда от прекъсване.Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Смятам, че уредбата на специализациите е доста несъвършена; университетите и базите за специализации понякога странно тълкуват и прилагат наредбата. Поради тези и някои други причини – в последните години се въздържам от изказване на становища свързани със специализациите, особено по този начин.

 • Здравйте госпожо Радева!Специализант съм по наредба No34,на място срещу заплащане,и нямам трудов договор с базата за практическо обучение!Получавам възнаграждение 2 минимални заплати(и заплащам 180 лв за обучението/месец).Специализацията провеждам в гр.София.В момента ми се отваря възможност за започване на работа ,но в друг град.Въпроса ми е дали съществува възможност за започване на работа с трудов договор на второто място-и какъв да е договора-на пълно работно време,на половин работно време или да е граждански договор?И дали е задължително да предоставя втория си договор на базата на практическото обучение или на съотвентния университет където е зачислена специализацията?Също така дали е необходимо да се прикачи анекс към договора за специализация при евентуално започване на второ работно място,че се отказвам от двете минимални заплати или втория вариант(така ми обясниха от финансова служба)че задължително трябва да ми спрът доходите от специализацията?Благодаря ви предврително.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разбирам ситуацията, която се опитвате да решите.
   При определение условия може да стигнете до позитивни решения.
   Въпросите, които задавате да доста конкретни, свързани са с документи, които не познавам, а моят отговор може да предопредели Ваши бъдещи решения. Предвид всичко това – в този формат – ще се въздържа от отговор.

 • Имам трудов договор и договор за практическо обучение с една и съща болница по наредба 34 платено обучение.Прекъсвам специализация от дата 45 дни преди термина си т.е болничен преди раждане.След двегодини ми казват от сдо че специализацията ми автоматично ср възстановява след изтичането на двете години.Аз все още съм в майчинство по трудов договор как стоят тогава нещата по отношение на специализацията към този момент?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Без да познавам конкретните договори, документи и т.н. не е професионално да давам конкретни съвети.

   Това, което мога да кажа по принцип е, че трудовият договор и договорът за специализация са два отделни договора с различни правила.
   За повече подробности можете да ми се обадите.

 • Здравейте ,

  Искам да попитам дали по новата наредба се прекъсва специализацията, ако се излезе в отпуск по майчинство и съществува ли изобщо такъв отпуск ?

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за придобиване на специалност в здравеопазването:

   Обучението за придобиване на специалност се прекъсва в следните случаи:
   1. когато специализантът не провежда обучение за придобиване на специалност повече от 1 месец;
   2. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;
   3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона за здравето.
   Обучението за придобиване на специалност се удължава със срока на прекъсването.

   Обучението за придобиване на специалност се прекратява в следните случаи:
   1. прекратяване на трудовия договор с базата за обучение на основанията, предвидени в Кодекса на труда;
   2. наложено с влязла в сила присъда наказание, свързано с упражняването на професията;
   3. показани слаби резултати при усвояването на учебната програма;
   4. по молба на специализанта.

   В случай, че специализирате по новата наредба, Вие имате сключен трудов договор съгласно Кодекса на труда, с всички произтичащи от това права и задължения.
   В Кодекса на труда е уреден отпускът за бременност и раждане и отглеждане на малко дете.
   Но не съм сигурна как ползването на този вид отпуск ще се отрази на специализацията ви.

 • Здравейте, бих искала да кандидатствам за неклинична специалност. Имам, както медицинско, така и биологично образование, което ми дава това право. Въпросът ми е трябва ли задължително да работя в системата на здравеопазването и като каква бих могла да работя, т.е. асистент, докторант, на трудов договор, на цял или на половин щат, за да имам право да си подам документите за неклиничната специализация? Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   При неклиничните специалности, които могат да се специализират от биолози – няма изискване да работят в системата на здравеопазването. Поне това аз чета в приложение 1 на Наредба 1/2015.

   Съгласно чл. 11 от Наредба 1 Обучението за придобиване на специалност, при която не се извършват лечебно-диагностична дейност или здравни грижи, наричана за краткост „неклинична специалност„, обучението за придобиване на специалност „Обща медицина“ и на специалност за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“, се осъществява въз основа на заповед на ректора на висшето училище.

   При тези специалности особено значение имат правилата на съответното висше училище.
   Отговорът на вашите въпроси до голяма степен зависи точно от тези вътрешни правила.

   Успех със специализацията!

 • Здравейте, специализирам по чл.20б. на старата наредба-място финансирано от държавата. След края на специализацията имам ли право на обещетение от бюрото по труда?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Въпросът ви е свързан с обезщетението за безработица. Има и други предпоставки за получаване на това обезщетение, но предполагам, че питате за необходимия осигурителен стаж.
   Дали времето, през което сте били специализант се зачита за осигурителен стаж за риска безработица – мога да кажа след като имам информация за това по какво правоотношение се осигурявате и конкретно дали сте осигурен за риска безработица.

   • Здравейте, специализант съм по Държавна поръчка и съм осигурен от Държавата за всички рискове, вкл. и безработица. Понеже договора за специализация не е трудов, въпроса ми е дали имам право на обезщетение от бюрото по труда след изтичане на срока за специализация и какъв ще е размера на обезщетението ако ми се полага такова? Имам над 10г. осигурителен стаж.

    • Мария Радева

     В случай, че твърдите, че сте осигурен за всички осигурени социални рискове, вкл. и безработица – и отговаряте на останалите условия за получаване на обезщетението за безработица – тогава защо се притеснявате за получаването на обезщетението за безработица?

     Не разполагам с информация за Вашата осигурителна история и следователно не мога изчерпателно да отговоря на въпроса ви.
     За да сте сигурен в действията, които ще предприемете – моят съвет е направете справка в НОИ относно осигурителния ви статус.

     Конкретният размер на обезщетението зависи оъ осигурителния доход за последните 24 месеца.

     Принципът на определяне на обезщетението е следният:

     Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. За 2016 г. този размер е 7,20 лв.
     Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

 • Здравейте!
  Завърших 2014 и от една година работя като лекар без специалност.Предстои ми зачисляване в друга болница и се очертава да работя на двете места.
  Искам да попитам след като сключа основен трудов договор в болницата,в която ще специализирам,вярно ли е че нямам право да сключвам втори трудов договор с другата болница,в която смятам да остана да работя допълнително?
  И къде мога да проверя тази информация ,в коя наредба?

  • Мария Радева

   Правилата за провеждане на специализацията са уредени в Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

   Смятам, че трудов договор може да сключите – но трябва да се прецени за какво работно време и как ще съвместявате двете работни месата. Има правила за продължителност на работното време и т.н., които трябва да се спазват.

 • Здравейте,
  специализант съм втора година – платено убочение по реда на отменената Наредба №34, получавам възнаграждение в рамките на две минимални работни заплати. Кандидатствам за редовна докторантура, обявена от същата клинична база.
  Моля да ми отговорите, необходимо ли е да си прекъсвам специализацията и мога ли да получавам едновременно възнаграждението си от болницата и стипендия като редовен докторант, или е необходимо да си променя формата на докторантурата.

  Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте,
   след като твърдите, че специализирате по отменената Наредба 34 – това означава, че сте избрали едната от предвидените в новата наредба възможност.
   Условията за получаване на възнаграждението са уредени в сключения по чл. 24 договор. Не познавам условията по договора и не мога да коментирам как ще продължите специализацията.

 • Здравейте,прочетох всичко, но не ми стана ясно как една болница може да стане база за обучение?Кандидатства ли някъде, и въз основа на кои изисквания може да стане база?
  Странното е,че бази много-но какви са критериите?
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Лечебните заведения, в които може да се провежда обучение на студенти – задължително преминават през процедура по акредитация (това е един от малкото случаи, в които акредитацията е задължителна).
   Критериите за акредитация за посочени в специална наредба.

 • Здравейте,ще ви бъда много признателна ,ако ми дадете отговор на следния въпрос – специализирам втора година на място, финансирано от друг източник и едновременно съм назначена на трудов договор в едно и също здравно заведение.Понастоящем съм в майчинство , въпросът ми е имам ли право да продължа специализацията си по време на първата година от полагащото ми се майчинство ? Благодаря предварително

  • Мария Радева

   Доколкото разбирам искате по трудовото си правоотношение да бъдете в отпуск по майчинство, като едновременно продължите специализацията?

   Ситуацията не е типична и могат да бъдат дадени различни отговори. Трябва да се огледат и документите.

   Предполагам, че ме разбирате, но ще се въздържа от конкретен отговор в този формат.

 • Здравейте,госпожо Радева

  Бях държавна поръчка специализант на място финансирано от държавата и взех държавния изпит за специалност през Декември 2014. От 01.01.15 имам права на специалист. Съответно представих трудов договор с настоящата ми болница, която беше и база на обучението ми и останах в нея без да бъда разпределен. Имам подписан договор с болницата да остана да работя в нея 5 години след вземане на специалност и ако не го изпълня да заплатя всички служебни отпуски, които са ми изплащали докато съм ходил на курсове по бази различна от моята плюс 2 брутни работни заплати.
  Сега получих предложение да започна в друга университетска болница и не съм тръгнал да напускам България. Въпросът ми е, дължа ли на държавата троен размер на тези 180 лв по 48 месеца специализация(ок. 26000 лв), които бяха дължими според наредба 34(ако не се лъжа я отмениха преди месец) и изобщо дължа ли някакви пари на държавата при положение, че не съм тръгнал да ходя в чужбина, а си оставам в България ? За болницата вероятно няма как да не й платя, макар че там част от отпуските бяха служебни, други бяха ученически(от там ми обясниха,че са по различен член и ученическите са по 25 дни годишно, а служебните са неограничени колкото са нужни), а в допълнителното ми споразумение за 5-те години се упоменават, че трябва да заплатя само СЛУЖЕБНИ, а НЕ УЧЕНИЧЕСКИ отпуски. Има ли разлика между двата вида отпуск, защото ако има, значи би следвало да им дължа доста по – малко пари, отколкото те си мислят и твърдят, че им дължа и тогава със сигурност ще се наложи да потърся услугите ви на живо, а не в този форум. Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Извинявам се за късния отговор, но получавам много запитвания и не успявам да отговаря на всички своевременно.

   На вас и на всички ваши колеги, зарадващи въпроси свързани със специализациите – казвам, че в този формат не давам отговори. Всеки случай е специфичен сам за себе си, лицата са подписали договори с различни клаузи и т.н. Консултация мога да предоставя след запознаване с конкретните документи.

 • Специализант

  Здравейте!Искам да попитам колко точно трябва да бъде месечното възнаграждение на специализантите по обща и кл. патология с места финансирани от държавата и одържат
  ли се за здравни осигуровки и данъци от така наречените стипендии(които би трябвало да са в размер на 4 минимални работни заплати).Специализацията ни започна от 01.09,14г???

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Както вече казах и на други ваши колеги:
   „Ситуацията около специализациите е доста комплицирана, има известно неразбиране и объркване на места. Това е причината конкретни отговори и съвети относно специализациите да предоставям единствено в личен разговор, а не в този анонимен форум, след подробно обсъждане на конкретната ситуация. Не искам моите принципни отговори да са причината специализант да вземе някакво решение, което не е добро за него.“
   Принципно – сумите за стипендии не подлежат на данъчно и осигурително облагане.
   Относно заплащането – всичко зависи как ще изберете да продължите специализацията си. При заварените случаи имате избор – да продължите по стария или по новия ред, като сключите трудов договор.

 • Мaрия Ивaновa

  Здрaвейте ! Въпросът ми е свързaн с Новaтa Нaредбa зa специaлизaциите. Тъй кaто тaм изрично е упоменaто че специaлизaциятa е трудов стaж(договорът е трудов), не е ли редно болничният и отпускът по мaйчинство дa не водят до прекъсвaне нa специaлизaциятa ? Тоест,не прирaвнявa ли МЗ специaлизaциятa с всеки друг трудов стaж, след кaто никъде не е описaно че стaвa въпрос зa Обучение?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Както вече казах и на други ваши колеги:
   Ситуацията около специализациите е доста комплицирана, има известно неразбиране и объркване на места. Това е причината конкретни отговори и съвети относно специализациите да предоставям единствено в личен разговор, а не в този анонимен форум, след подробно обсъждане на конкретната ситуация. Не искам моите принципни отговори да са причината специализант да вземе някакво решение, което не е добро за него.

   Принципно: основанията за прекъсване на специализацията са изрично посочени в наредбата:
   Чл. 24. (1) Обучението за придобиване на специалност се прекъсва в следните случаи:
   1. когато специализантът не провежда обучение за придобиване на специалност повече от 1 месец;
   2. при налагане на наказание заличаване от регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация за срока на заличаването;
   3. в случаите по чл. 192 и 193 от Закона за здравето.

   Изрично майчинството и болничния не са посочени като причини за прекъсването. Но всяко отсъствие, вкл. продължителен болничен или майчинство за повече от 1 месец – ще доведе до прекъсване на специализацията. Това е специално условие по наредбата!

 • Здравейте, интересува ме следния въпрос. Редовен докторант съм по медицина и съм зачислен за специализация по чл.20 . Ако реша да прекъсна докторантурата си, какво става със специализацията ? Тя ще бъде ли прекъсната като се имат предвид новите промени в наредба № 34 от 2014г. И ако да, къде това е упоменато чрез наредба или закон. Благодаря.

  • Мария Радева

   Последните изменения в Наредба 34/2006 са от юли тази година.

   Формално подобно основание за прекъсване или прекратяване на специализацията не съществува. От друга страна обаче има логика специализацията да бъде прекъсната, в момента, в който настъпи промяна и лицето не отговаря на условията по чл. 20.
   Смятам, че в този случай от решаващо значение е решението на ректора на университета.

 • Здравейте отново, имам следния въпрос. Предстои ми раждане и съответно излизане в отпуск по майчинство. Моето питане е следното: специализирам 2-ра специалност (за 2 години, 8 месеца от която ще изминат преди да родя в базата на която съм по трудов договор, но от оставащите 1 година и 4 месеца, 9 месеца са на друга база). Зная, че ще трябва да прекъсна като родя. Мога ли да съм в майчинство и например след 3 месеца отново да почна да специализирам в другата база (не на основния ми договор), като в същото време си продължавам майчинството към основния ми работодател. По този начин тези 9 месеца няма да се налага да работя на две места едновременно и да гледам малко бебе.
  Чувала съм за две колежки които така са правили в миналото, но не зная дали е възможно и сега.

  Благодаря предварително за отделеното време.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Какво означава, че имате „две бази“? Базата за специализация е лечебното заведение, което е посочено в договора за специализация. Промяна на така посочената „база“ става единствено по реда на наредбата за специализациите.

   ПО ПРИНЦИП (подчертавам ПО ПРИНЦИП) е възможно да преустановите работа по трудовия си договор, а да продължите да спецализирате. НО внимателно следва да се прецени осигурителното ви правоотношение като специализант, за да можете едновременно с това да ползвате обезщетенията за майчинство. Това е сериозен въпрос, който следва да бъде преценен внимателно!

 • Здравейте, госпожо Радева!

  Аз съм специализант последна година. На трудов договор съм с болницата, в която работя и специализирам и имам подписан анекс към него, че се задължавам да работя 4 години, след като взема специалност. Ако искам този анекс да бъде прекратен, трябва да платя 1 или 2 заплати плюс всички отпуски, които съм ползвал(това не ми е ясно дали говорим за нормалния платен годишен отпуск или служебните отпуски, коитпо съм ползвал за учене, курсове и т.н.). При всички случаи сумата е далеч по – малка от тези 26000 лв, които дължа на държавата ако не изпълня договора си с нея. Въпросът ми е дали имате сведения дали някой специализант е платил тези 26 хиляди лева досега след тази промяна в наредбата, че сумата се умножава по 3 и по какъв начин държавата може да изиска тази сума от мен. В какъв срок евентуално и по какъв начин. Запор на имущество, заплата….? Дали чрез съд или по някакъв друг начин? Дали ако нямам избор и трябва да я заплатя, би могло да стане разсрочено? Има ли вероятност да ми бъдат отнети лвкарските права ако не мога да я погася и дали ще мога да започна работа без да съм я погасил? Изобщо като цяло как би стояла ситуацията с тази сума и за какво да съм подготвен ако откажа да остана в болницата и да започна работа по разпределение? Благодаря предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Извинявам се, че се забавих с отговора.

   Както разбирам – имате (от една страна) сключен трудов договор, а също така и договор за специализация. Не казвате каква е формата на специализацията – но ако е място, финансирано от държавата – по този договор имате съответни поети ангажименти към МЗ
   Също така, разбирам, че имате поети ангажименти и към работодателя.
   Не е професионално да коментирам конкретен казус без да познавам конкретните документи по случая – договори, допълнителни споразумения и др.
   Отговарям ви по принцип, че ако сте поели определени задължения и не ги изпълните – другата страна МОЖЕ и да си търси обезщетението. Кога и как ще стане това – е решение на този, който ще иска обезщетението.

   Този форум е по-скоро информативен и не бих си позволила да давам конкретни правни съвети анонимно.

 • Здравейте, бих искала да попитам каква е разликата между „местата срещу заплащане“ и тези, „Финансирани от друг източник(спонсор)“, и по-точно какво е естеството на последните?
  Друго: ако лечебно заведение в един град, реши да финансира специализацията ти в друг(който ще бъде база и обучаваща се институция), след приключване на специализацията ти – какви биха били задълженията към т.нар.“спонсор“, или всичко зависи от конретния договор?
  Благодаря Ви!

  • Мария Радева

   С втория въпрос – вие сама отговаряте на първия. Когато сте на място срещу заплащане – ангажиментите по специализацията са само ваши. За да кандидатствате на място, финансирано от друг източник – следва да представите договор с т.нар. спонсор. Това е разликата.

   Сама давате отговор и на втория въпрос – отношенията с т.нар. спонсор се уреждат със сключения между вас договор.

 • Мария Костадинова

  Здравейте г-жо Радева,
  моя близка работеща като лекар в ЦСМП преди два месеца и половина подписва тристранен договор за специализация платена по чл. 20а. Има изплатени вече два месеца по две мин.раб.заплати за страната /за всеки/, дали са й фиш и ме помоли да й разгледам фиша дали всичко е наред. Аз съм счетоводител. Не бях се сблъсквала с такъв договор и ме заинтригува. Вчера 19.08.2014 г.четейки наредби, закони попаднах и на Вашия сайт-дискусиите, от който сглобих пъзела. Но…. отваряйки един сайт със закони и наредби да прочета дословно текста на чл.20а от Наредбата разбрах, че:

  Чл. 20.(Отм. с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС – ДВ, бр. 59 от 2014 г.)

  Чл. 20а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., отм. с Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г. по административно дело № 12716 от 2012 г. на ВАС – ДВ, бр. 59 от 2014 г.)

  Отворих веднага ДВ бр. 59 от 18.07.2014 г. и там от стр.80 до 87 Върховен
  административен съд излага своето Решение № 15612 от 26 ноември 2013 г.
  по административно дело № 12716 от 2012 г. с което отменя тези два члена, а др. намира за нищожни.
  Сега се питам какво ще стане с договора, който е сключен преди два месеца на и половина на 01.06.2014? Да към онзи момент чл.20а си е действал, но сега, към днешна дата или към 07.07.2014 г. от датата на това решение на ВАС? Какво ще стане с нея, а сигурно има и др.подобни случаи на лекари работещи в ЦСМП и едновременно са специализанти /плащайки си/ първа, втора, трета или четвърта година?

  • Мария Радева

   Права сте – разпоредбата, по която специализира Вашата близка е отменена от ВАС. Не бих искала да навлизам в теоретични подробности, че отмяната действа занапред, за разлика от нищожността и т.н.

   Естествено, че има и други специализанти в подобна ситуация. И смятам, че единственият компетентен орган в случая е МЗ, което трябва да реши как специализантите по отменения вече ред – ще продължат специализацията си.
   Имам лично мнение по този въпрос, но не бих искала да ангажирам никого с него, още повече, че МЗ дава указания по прилагане на въпросната Наредба за специализациите.

  • Здравейте,сключих договор за специализация с МУ София и трябва да започна от 1 септември тази година,обаче реших да се откажа.Трябва ли да платя някакви неустойки и има ли санкции,ако пожелая следващата година да специализирам в друг Медицински университет.Предварително благодаря за отговора.

   • Мария Радева

    Въпросът за евентуалните неустойки следва да е уреден в сключения от Вас договор.

    Съгласно наредбата за специализациите:

    Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище в следните случаи:
    1. неявяване за започване на обучението в 7-дневен срок от датата на започване; Т.е. ако не се явите – до 7 септември (в случай, че трябва да започнете на 1.09) специализацията Ви ще бъде прекратена
    2. ………
    3. ………..
    4. …….
    5. …..
    6. по молба на специализанта.
    Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, с изключение на лицата по т. 6 (т.е. по тяхна молба), могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването.

    С оглед цитираните разпоредби – Вие преценете как ще уредите отношенията си с МУ

 • Здравейте, благодаря за полезната информация.Аз също имам въпрос и ще съм благодарна на отговор. Приета съм за втора специалност по чл.20, като асистент. Питането ми е следното – по трудов договор като главен асистент ми се полагат 48 дни отпуска годишно, а доколкото разбрах от колегите (приети за същата специалност, но с конкурс в графата „финансирани от друг източник“) отпуската по време на специализацията е 25 дни. Това означава ли, че вместо 2 години, ще ми се удължи специализацията до 2 години и 2 месеца, заради по-дългата ми отпуска (съгласно трудовия договор?).
  Благодаря предварително за отговора

  • Мария Радева

   Поради летните отпуски се забавих с отговора.
   Въпреки, че сте приета за специализант по реда на чл. 20 – сключеният от вас трудов договор като асистент е съвсем различен от договора за придобиване на специализация. Това, че сте в отпуск като асистент, не означава задължително да ползвате отпуск и като специализант.
   Не бих искала да се ангажирам с конкретен отговор по поставения от вас въпрос, защото на някои места има известни проблеми с провеждането на специализацията.
   Но според личното ми мнение е, че не специализацията не би следвало да бъде продължавана.

 • Zdraveite,otnovo!:)blagodarq vi ,za otgovora.:)iskam da popitam posledno otnosno razpredelenieto pri darjavnata porachka-to otpada v sluchai che v srok ot 3 meseca ne mi bade pisocheno mqsto,kadeto da me razpredelqt ili Kogato az sklucha trudov dogovor s darjavno zdravno zavedenie za srok ot 4 godini?v takav sluchai sega ,Kogato po vreme na specializaciqta si sam na trudov dogovor,ako sled iztichaneto na 4 godini specializaciq prodalja da rabotq v sashtoto zdravno zavedenie togava ne bi li sledvali tiva razpredelenie da otpadne?blagodarq!:)

  • Мария Радева

   Задължението за работа „по разпределение“ отпада когато Министерството на здравеопазването не предложи на лицето лечебно или здравно заведение, в което то да постъпи на работа, в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.

   В случаите, когато специализантът е сключил и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа.

 • Здравейте!
  Ако местата за зачисляване на специализация излизат примерно октомври месец всяка година,колко време преди това трябва лечебното заведение,което може да предостави база за обучение,може да заяви желание за отпускане на място за специализация

  • Мария Радева

   Отговорът на Вашия въпрос се съдържа в чл. 18 от Наредба 34/2006

   Ръководителите на всички лечебни и здравни заведения представят ежегодно от 1 февруари до 30 април на директорите на регионалните здравни инспекции информация за потребностите от специалисти в съответното лечебно или здравно заведение през следващата календарна година.

 • Zdraveite!:)az sam specializant parva godina na mqsto finansirano ot darjavata.skoro mi predlojiha da zapochna rabota na trudov dogovor,v lechebnoto zavedenie,koeto mi se vodi baza za specializaciq.Iskam da popitam,ako podpisha trudov dogovor tova otmenq li mi razpredelenieto sled iztichaneto na specializaciqta mi I kakvo sledva po natatak s neq?zapazvam li si privilegiite na darjavnata porachka kato bezplatnite kursove po vreme na specializaciqta I Dali dnite izpolzvani za tqh shte mi se vzemat ot otpuskata? Predvaritelno blagodarq 🙂

  • Мария Радева

   Както казвам вече много пъти на подобни въпроси мога да отговоря само по принцип, защото не познавам конкретните договори.
   Но не – дори и да сключите трудов договор – това не отменя разпределението след завършването.
   Да, запазвате си привилегиите на държавната поръчка.
   Относно отпуската – бихте могли да се договорите с вашия работодател.

 • Десислава Георгиева

  Може ли да обясните как стоят нещата със специализациите по Дентална медицина?

  • Мария Радева

   Специализациите по Дентална медицина са уредени по същия начин както специализациите по медицинските специалности. Наредбата е една и съща. Какво по-точно Ви интересува?

   • Десислава Георгиева

    В другите държави има ли специалност Дентална имплантология, каквато от скоро се изучава у нас?
    И още един един въпрос: като носител на „Златен Хипократ“ имам право на специализация държ. поръчка. Но ако няма обявени свободни места има ли начин да се отпусне от министерството място, конкретно за мен?
    Благодаря предварително!

    • Мария Радева

     За съжаление не мога да отговоря на въпроса дали в другите държави има специалност „Дентална имплантология“, защото не познавам в такива детайли другите законодателства, за и много зависи дали питате за страна от ЕС или не.

     Специалностите, така както са формулирани в Наредба 34/2006 са разделени условно в две групи: Специалности, които са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации и такива, които не са.
     Специалността Дентална имплантология е посочена в групата специалности, които не са включени в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО за признаване на професионални квалификации.

     Отново съгласно Наредба 34/2006 носителите на наградата „Златен Хипократ“ могат еднократно да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, на места, финансирани от държавата, утвърдени по реда на чл. 18г, ал. 4 за съответната година, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
     чл. 18г, ал. 4 изрично казва, че броят на местата за специализанти, разпределени по видове места, по обучаващи институции и по специалности, се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на здравеопазването до 15 ноември на текущата календарна година.

     Не зная какво визирате под „няма обявени свободни места“ – дали това, че по избраната от Вас специалност няма места държавна поръчка или че обявените такива са вече заети? Така или иначе министърът на здравеопазването няма правомощие да определя място за специализация персонално за когото и да е.

 • Славяна Галева

  Здравейте!
  Искам да попитам как се регламентира максималния брой нощни и дневни дежурства,които специализантът може да полага и има ли регламент за отчитане на извъреден труд – извън работно време. Какви права имат „майките с деца до 6 год.“ възраст?
  Ситуацията е следната- ежедневно присъствие в базата на обучение , дежурства от 10 до 13 за месеца и допълнителен извънреден труд,регламентиран с вътрешна заповед от директора на лечебното заведение. На тристранен договор за обучение съм. Платена специализация. Имам ли някакви права,от които мога да се възползвам или това е някаква химера?
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Въпросите, които задавате зависят от:
   На първо място – какви за клаузите на сключения договор за специализация (тристранния договор по чл. 24 от наредбата за специализациите)
   Съгласно наредба 34/2006 с договора по за специализация се определя и пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно.

   На второ място – имате ли сключен друг договор – например трудов с базата за специализация. Ако това е така – ситуацията е съвършено различна от случая, в който нямате сключен такъв договор.

   Не бих могла да отговаря по принцип на така поставените въпроси, защото не познавам сключените от Вас договори.

   • Славяна Галева

    Здравейте отново! Благодаря за отговора. Като допълнително уточнение искам да кажа,че съм подписала тристранен договор за обучение,както аз ,така и останалите колеги. Има графа,в която има празно място с максимален брой дежурства,което си остана празно за абсолютно всички. Не сме подписвали трудов договор. Договорите на абсолютно всички са еднакви и по отношение на дежурствата се създава изключително напрежение,защото няма никакъв регламент.
    Въпросът на всички специализанти в базата е при вече подписан договор за обучение без уточнение на броя на дежурствата как да потърсим нашите права и има ли начин ,по който да се регламентира това.
    По отношение на останалите колеги-специалисти на трудов договор-броят на техните дежурства е регламентиран и не надвишават 6-7 за месеца при 8 часов работен ден. Колегите специалисти „майки“ с деца до 6 год. възраст не полагат нощен труд.
    От личен състав ни обясниха,че договорите,които сме подписали за обучение имат статут на трудови договори, но не са трудови и тъй като сме малък брой специализанти, а трябва да се покрият всички работни дни от месеца, затова се получавал този проблем с извънредния труд,който в крайна сметка така и не се заплаща…
    Извинявам се за дългите писания. Дано нещо е станало ясно. Ако е възможно да ни насочите към някой,който може да ни съдейства без е на добра воля ще бъдем благодарни 🙂 Искрено благодаря предварително

    • Мария Радева

     Тристранните договори за обучение не са трудови договори.
     Точно поради тази причина в тези договори ТРЯБВА да се регламентира пълната ежедневна продължителност на практическото обучение съобразно характера на дейностите по съответната специалност при спазване на изискванията на глава седма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното разпределение на работното време във вътрешните правила на съответното лечебно заведение.
     Явно е, че при вас това не се случва. Проблемът е, че ако не успеете да се разберете и договорите с директора на лечебното заведение – няма да получите защита от никого. Вие права имате – но няма как да ги защитите.

     Проблемът не се получава при колегите ви с трудов договор, защото при тях се спазват правата им по този договор, т.е. по КТ. За неспазване на тези права – дежурства, нощен труд, извънреден труд и т.н. – следи Инспекцията по труда.

 • Здравейте! Искам да Ви попитам дали се удържа нещо от възнаграждението, което специализанта, спечелил място срещу заплащане, получава?

  • Мария Радева

   Предполагам въпросът визира възнаграждението, което се изплаща на специализанта в размер от 2 до 4 минимални работни заплати и това възнаграждение се изплаща по силата на тристранния договор (специализант, болница, университет), а НЕ по силата на т. нар. договор за спонсорство. Ако случаят е такъв – то тогава възниква осигурително правоотношение и е възможно наличието на удръжки. За да може с категоричност да се отговори на този въпрос – трябва много добре да се проучат, всички сключени във връзка със специализацията договори.

 • специализант

  Здравейте! При място финансирано от държавата, министърът на здравеопазването определя къде да работи завършилият специалист за срок от 4-5 години. Интересувам се от какво се определя къде е това място – има ли възможност да се пусне някаква молба или да се сключи някакъв договор със здравно заведение (на територията на България)?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Наредбата за специализациите урежда тези въпроси. В наредбата няма изрични правила как точно се определя конкретното място.
   Но има възможност за представяне на подобен договор. В случаите, когато специализантът е сключил и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа.

 • Здравейте и благодаря за информацията в сайта Ви.
  Имам следния въпрос – съпругата ми е лекар-специализант и й предстои излизане в майчинство. Била е осигурявана от 2012 година досега. Кога може да излезе болничен и кога трябва да прекъсне специализацията си? При положение, че прекъсне специализацията си, кой следва да й плаща обезщетението за майчинство и в какъв размер?

  • Мария Радева

   По принцип разбирам въпросът Ви,но ми е трудно да ви отговоря, защото смесвате понятията. Рискът е майчинство, но той включва различни видове обезщетения – някои от които за бременност и раждане (за 410 дни, 45 от които преди раждането), останалите са за отглеждане на малко дете и т.н., възможно е някои от обезщетенията да бъдат прехвърляни на други лица и т.н. За кой точно питате?
   За да се отговори на въпроса Ви следва да се уточни за кои рискове е осигурявана от 2012, както и това – че в момента е специализант – има ли друго правоотношение (т.е. друг договор освен, че специализира)?

 • Здравейте! Искам да попитам периода на специализацията води ли се като трудов стаж? И още нещо – ако спечелим място в една болница, а работим в друга(която е акредитирана, но незнайно защо не фигурира в списъка за бази), възможно ли е да продължим работата си по трудовия договор в болницата работодател, водейки се специализанти…(при някакви уговорки м/у двете болници)?

  • Мария Радева

   Съгласно Кодекса на труда трудов стаж е времето, през което работникът е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в КТ или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен служител.
   Договорът за специализация не е трудов договор. Наредба 34/2006, макар че препраща към КТ – не урежда времето на специализацията изрично като трудов стаж.
   Относно вторият въпрос – вие специализирате само в лечебното заведение, определено като такова, в което се провежда практическото обучение. Не забравяйте, че страна по договора за специализация (договора по чл.24 от Наредба 34/2006) е и лечебното заведение, когато съгласно учебната програма те провеждат практическо обучение.
   Ситуацията, която описвате, според мен е недопустима.

 • специализант

  Здравейте!
  Благодаря за полезния сайт…
  Извинявам се предварително ако се повторя с въпроса, но колкото прочетох написаните на останалите колеги не видях същия.
  Специализант съм на място финансирано от държавата, последна година. След поредното нежелание за промяна на Наредба 34 и въобще на здравеопазването в една по-нормална посока реших малко по малко да спестявам за да върна сумата за специализацията(защото не виждам друг изход) и както и Вашият брат след това да замина в чужбина. Въпросът ми касае сумата, която трябва да възстановя. В договорът ми стои връщането на сумата за теоретично и практическо обучение да е в „еднократен размер“, но с новите промени в Наредба 34 този размер стана „троен“. Ще платя някак в еднократен размер, но в троен(26000 лева) е просто прекалено и невъзможно. Имат ли правото да ме задължават да плащам в троен размер, имат ли право да не ми издават необходимите документи за взета специалност докато не възстановя сумата и как да постъпя в конкретния случай(без да губя и ценно време)?
  Благодаря Ви предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Имах вече подобен случай и Ви разбирам за какво говорите. Наистина договорът е сключен при едни условия, след това обаче има промяна в самата наредба. започнете ли спор с МЗ – коя е приложимата разпоредба (на договора или на наредбата) и стигне ли този спор до съда – не мога да ви кажа кое становище ще бъде прието. Но това, което мога да ви кажа в момента е – не мислете за това какво дължите, а си приключете специализацията!
   Документи за взета специалност ще Ви издадат, защото едва след вземането не специалност се поражда задължението Ви да работите по разпределение, и едва след това (ако не си изпълните задължението) – дължите определеното обезщетение.
   Системата е толкова динамична, че никой не може да ви каже какво ще се случи в бъдеще. Затова – вземете си специалността – което е най-важно за Вас, тогава преценете къде ще работите. А ако започнете работа в чужбина, МЗ да си търсят обезщетението!
   И успех!

   • специализант

    Благодаря Ви много за отговора и съвета! Дано ми издадат документите без проблем, тогава вече пътят ще е по-лек;)
    Поздрави и много успехи и във Вашата работа!

 • Въпросът ми е ,има ли право на трудово възнаграждение чужденец специализант(с постоянно пребиваване),сключил тристранен договор за специализация.Няма други сключени договори.Благодаря!

  • Мария Радева

   По принцип специализантите не получават трудово възнаграждение, защото договорът, който са сключили не е трудов. Това е специален договор по Наредба 34/2006.

   Съгласно чл. 38, ал.5 от същата наредба Чужденците, които имат разрешено постоянно пребиваване в Република България, бежанците и чужденците от българска народност имат право да специализират при условията, предвидени за българските граждани. Съгласно това, специализантът, в този случай специализира като български гражданин и ако отговаря на съответните условия по чл. 24, ал. 4 и ал. 5 от наредба 34/2006 – то тогава ще получава съответното възнаграждение като специализант.

 • Здравейте, в случай, че прекратя специализацията си по собствено желание, и отново кандидатствам след двугодишният срок, ще ми бъдат ли признати годините, които съм изкарал?

  • Мария Радева

   Наредба 34 не урежда този проблем.
   Но искам да Ви обърна внимание на следната подробност. Съгласно чл. 27, ал.1, т.6 от наредбата Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено със заповед на ръководителя на висшето училище по молба на специализанта. Но ал.2 (разпоредбата е нова от 2010) предвижда, че: Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, с изключение на лицата по ал. 1, т. 6, могат да участват в нов конкурс не по-рано от две години от издаване на заповедта за прекратяването. Лицата по т.6, т.е. тези прекъснали по собствено желание, са изключени от този 2 годишен срок.

   Не зная какви са мотивите ви за прекратяване на специализацията, но си помислете дали не е по-удачно да я прекъснете за срок не по-дълъг от 3 месеца.

 • КАК СЕ СПЕЦИАЛИЗИРА ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ , ОНКОХИРУРГИЯ , ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ?

  • Мария Радева

   Посочените от Вас ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ, ОНКОХИРУРГИЯ, ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ не могат да бъдат специализирани защото това не са специалности по Наредба 34/2006.

 • Здравейте,
  Въпросът ми е ако си приет по място,финансирано от друг източник,имаш ли право на майчинство? Въпросът ми е породен от един коментар,който срещнах в този форум,а именно:…болничния поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове, както и при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година – е основание за прекъсване на специализацията…Не съм веща,но ми се струва,че излизайки в майчинство,рискуваш да загубиш специализацията си.

  • Мария Радева

   От така зададения въпрос – не мога да разбера за какво точно питате – дали имате право на отпуск за майчинство или дали имате право да получавате обезщетения за майчинство. Предполагам, че се интересувате за отпуска за майчинство.

   Основанията, които сте посочили са тези, но те са основания за прекъсване, а не за прекратяване на специализацията. Това са различни неща.

   Обучението за придобиване на специалност може да бъде прекратено, на основание чл. 27 от Наредба 34. Лицата, на които обучението за придобиване на специалност е прекратено, могат да участват в нов конкурс при определени условия.

   Член 26 от наредбата урежда случаите, в които специализацията се прекъсва. Прекъсването не е прекратяване на специализацията! След прекъсването специализацията, може да бъде продължена.

   Едно от основанията за е поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове. Прекъсването на специализацията в тези случаи е уредено точно в защита на специализанта – да не се загуби правата по специализацията, но в същото време да се ползва от правото си на майчинство.

   След преустановяване на прекъсната специализация – същата трябва да бъде продължена.

   • Здравейте, искам да попитам във връзка с болничен на специализант следното: Специализантка е прекъснала обучението си за срок от 2 год. поради бременност и раждане считано от 15,07,2013 г. От 15,07,2013 г. тя предсавя болничен поради общо заболямане и още един до 29,09,2013 вкл. Болничните и са предадени в НОИ съответно, след което за перода от 30,09.2013 до 4,10,2013 г. има прекъсване и представяне на нов болничен от 7,10,2013 г. Бихте ли ми казали дали трябва да се прекъсне осигуряването на специализантката и с каква дата, или прекъсването на специализацията, не означава прекъсване на осигуряването. И как ще се подадат тези 5 дни между двата болнични, след като има заповед за прекъсване на специализацията от по ранна дата.

    • Мария Радева

     От така зададеният въпрос разбирам, че има проблем.
     Прекъсването на специализацията поради бременност и раждане следва да бъде уредено по идентичен начин като ползването на отпуск поради бременност и раждане. Съгласно чл. 163, ал.1 от КТ Работничката или служителката (в случая специализантката) има право на отпуск поради бременност и раждане в размер 410 дни за всяко дете, от които 45 дни задължително се ползват преди раждането. разрешаването на този вид отпуск се извършва след като се представи съответният болничен лист.
     Съгласно чл. 26, ал. 1 от Наредба 34 обучението за придобиване на специалност може да бъде прекъсвано в следните случаи: 1. поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове.
     Максималната продължителност на отпуска за бременност и раждане е 410 дни. Как във вашия случай е разрешен за 2 години – не мога да кажа.
     Другият проблем е, че ако за прекъсването на специализацията поради бременност и раждане бяха спазване правилата на КТ и прекъсването беше съобразено с издаден съответен болничен – нямаше да попаднете в този омагьосан кръг, защото след издаден болничен за бременност и раждане – нямаше как да има друг болничен – за общо заболяване. Съгласно НМЕ през време на отпуска поради бременност и раждане не се издава болничен лист по други причини.

     На поставените от вас въпроси не мога да отговоря, защото смятам, че има проблем още в началото на процедурата и затова сте изпаднали в тази заплетена и проблемна ситуация.

 • Мария Митева

  Здравейте,не съм чела въпросите и отговорите ви досега,но се интересувам от следното:
  Приета съм на място срещу заплащане по специалност Педиатрия в МБАЛ-Пазарджик,като ще се наложи да използвам материално-инструменталната база на УМБАЛ „СВети Георги“-Пловдив.Имам ли право на заплатщане от две минимални работни заплати и ако -Да,то кой и по какъв път трябва да ми ги превежда.
  В отдел СДО ми се изсмяха и ми казаха,че нямам право да получавам пари,тъй като мястото ми не е държавна поръчка,а в ТРЗ-отдела към болницата все още си нямат представа,че имат специализанти.Причината-цялостната смяна на административния сектор в началото на месеца.
  Благодаря ви предварително за отделеното ми време

  • Мария Радева

   Въпроса, който задавате би трябвало да е уреден в договора по чл. 24, който сте подписали – това е договорът между вас, висшето училище и базата за специализация.

   Съгласно чл. 24, ал.3, т.3 в този договор трябва да се посочи и стойността на обучението по съответната специалност на лицата, които са спечелили конкурс на място срещу заплащане, и размера на получаваното възнаграждение за извършена лечебно-диагностична дейност и/или медицински и здравни грижи. Т.е. по принцип възнаграждение се дължи и на специализантите, които специализират на място срещу заплащане. Размерът на възнаграждението в този случай не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната.

   В наредбата изчерпателно са описани случаите, в които това възнаграждение не се дължи:
   Възнагражденията по ал. 3, т. 3 не се изплащат на специализант, който:

   1. работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение с някоя от страните по договора по ал. 1 и 2 по същата специалност или в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи;

   2. провежда практическото си обучение по реда на чл. 17 или чрез самоподготовка, когато е предвидена в учебната програма;

   3. има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3;

   4. получава стипендия от средства по европейски проекти и програми, по които бенефициент е Министерството на здравеопазването.

   Ако не попадате в някои от тези 4 хипотези – възнаграждение ви се дължи.
   Възнаграждението следва да ви се изплаща от лечебното заведение, подписало договора за специализация.

   • Мария Митева

    Базата на практическото ми обучение отказват да ми изплащат заплати,поради това,че нямам сключен трудов договор с тях-става въпрос за болницата,в която съм спечелила място за специализация.Но не ми е ясно как ако сключа трудов договор с МБАЛ-Пазарджик ще мога да го изпълнявам след няколко месеца,когато ще започна да обикалям отделенията на УМБАЛ-Свети Георги гр Пловдив.Нали там ще се води вече работното ми място?

    • Мария Радева

     Не мога да коментирам поведението на МБАЛ. Но искам да обърна внимание на следното: в случай, че ви се дължи възнаграждение като специализант по реда на чл. 24, ал. 3 от Наредба 34 – правното основание за изплащане на това възнаграждение е точно този тристранен договор (договорът за специализация).
     Естествено, че може да сключите трудов договор – но това е нещо съвсем различно, това е друго правно основание, създава други права и задължения между страните. И както казах и в предходния коментар – наличието на подобен трудов договор е основание да не ви се изплаща възнаграждението по наредбата.
     Сключването на трудов договор създава различни правоотношения между страните по него и той не трябва да се смесва с договора за специализация.

 • Здравейте, тази година спечелих място за специализация „финансиран от друг източник – спонсорство (медицина)“, но в същото време работя на друго място – има ли някакъв вариант да си остана и там на 8часа и да не минавам на 4часа, защото така или иначе аз ще си остана там да си работя, а на другото място само ще се водя, че специализирам? Тъй като специализацията се води и тя 8часа, а по кодекса на труда нямаш право на повече от 12часа. Много ще съм благодарен ако някой е измислил вратичка 🙂 Предполагам, че не съм единственият
  Благодаря предварително !!!

  • Мария Радева

   Здравейте! Разбирам въпроса ви, но не мога да се ангажирам с категоричен отговор, защото не познавам детайлите по казуса, нито особеностите на трудовото ви правоотношение. Въпросът, който задавате е достатъчно сериозен, свързан е със сериозни последици, за да очаквате да ви предложа „вратичка“ в подобен форум. Подобни разговори се водят конфиденциално, след запознаване с всички детайли и т.н.

 • Жана Кръстева

  Здравейте Интересува ме зачислените за специализация асистенти по чл 20 т1,задължени ли са след завършване на специализацията да работят 4етири години в здравното заведение,където са били на трудов договор?Благодаря

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса.
   Чл.20, ал.1 от наредба 36 предвижда една улеснена възможност за прием за специализация на съответните лица, посочени в алинеята. Но това е разпоредба, която урежда единствено кандидатстването: Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши в тримесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти …..
   По-нататък обаче – ал. 2 казва, че: Приетите специализанти с конкурс по документи се включват в общия брой на местата за специализация.

   задължението за оставяне на работа не е свързано с начина на кандидатстване, а с начина на провеждане на специализацията: Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му. Т.е. задължението за оставане на работа е само за специализантите, финансирани от държавата.
   Отговорът на вашия въпрос ще зависи не от това, по какъв ред сте кандидатствали, а с какво финансиране провеждате специализацията си.

   • Уважаема госпожо Радева,бих искала да Ви попитам конфиденциално относно сключен договор за специализация през 2008 година от първите договори за МФД и връщане на еднократен размер на обезщетение ако не спазим договора има ли законово основание според европейски директиви за свободно придвижване и професионална реализация в чужбина и възможно ли е и по някакъв начин да се прекрати разпределението така че да сме свободни европейски граждани ,а не професионални роби!

    • Мария Радева

     Не зная кои точно европейки разпоредби визирате, но не забравяйте, че имате сключен договор. Ако твърдението ви е, че този договор е в противоречие на някакви нормативни изисквания – бихте могли да искате обявяване на неговата унищожимост или нищожност. Но то този момент вие имате сключен договор, чиито разпоредби сте длъжни да спазвате.

 • Драгомира Николова

  Здравейте
  Бих искала да попитам дали болничния удължава периода на специализация?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   По принцип не. Но болничния поради бременност, раждане и отглеждане на малко дете за предвидените в Кодекса на труда срокове, както и при временна неработоспособност, продължила повече от 3 месеца през една календарна година – е основание за прекъсване на специализацията.

 • Здравейте, първо поздравления за полезния сайт. Моят въпрос е има ли пречка лекар, назначен като ординатор в дадено лечебно заведение да започне специализация в същата структура на място, финансирано от държавата. Как би се формирало възнаграждението му тогава?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за коментара и се извинявам за късния отговор, но имах известни технически трудности с достъпа до сайта.
   Не, няма пречка да започне подобна специализация – стига да има обявено такова място за специализация в това лечебно заведение. Възнаграждението ще се формира съгласно определеното в договора (т. нар. договор по чл. 24 от наредбата за специализациите), който се сключва между специализанта и университета, като страна по този договор е и лечебното заведение.

 • Казусът е следния:ЛЕКАР работи в болница на ТРУДОВ ДОГОВОР, кандидатства за специализация „ФИНАНСИРАНА ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК“ в съшата болница в същия сектор в който работи,спечелва мястото. Как се процедира след това , като е кандидатствал с условие да бъде финансиран от физическо лице/това се вписва при подаване на документите за кандидатстване/? Конкретния ми въпрос е дали трябва да си прекрати ТРУДОВИЯТ ДОГООВОР , за да бъде финансиран от физическото лице или може да си остане на работа по трудов договор и физическото лице да финансира само таксата към съответната база за обучение , която е в размер на 180.00лева?КИ Ако това е така бихте ли разяснили на какво правно основание е базирана разликата между ПЛАТЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ и СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ФИНАСИРАНА ОТ ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ и има ли такава разлика изобщо?
  Също така може ли да обясните какъв е шансът на завършилите МЕДИЦИ през месец ОКТОМВРИ 2012г. да кандидатстват за СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК И ПО КОНКРЕТНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ при положение , че при този проект се изисква изрично кандидатстващия да работи на ТРУДОВ ДОГОВОР. Колко смятате , че от завършилите МЕДИЦИ ОКТЖМВРИ 2012г. към дата 07.01.2013.за подаване на документи за кандидатстване за специализация ще работят на ТРУДОВ ДОГОВОР при положение , че дипломите ще им бъдат връчени на 18.01.2013г? Излиза , че тази група МЕДИЦИ изобщо не могат да кандидатстват за така наречените СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГ ИЗТОЧНИК. Трябва да се уточни също, че по европейски проект финансирането е до края на 2013 г. , а една специализация трае от 4-5 години , какво става след първата година? По въпроса с неплатения отпуск, по Кодекса на труда той е 12 месеца и след това СПЕЦИАЛИЗАНТА ОСТОВА БЕЗ РАБОТА ПО ТРУДОВ ДОГОВОР И БЕЗ ФИНАНСИРАНЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ и какво прави тогава?
  АКО МОЖЕТЕ ДАЙТЕ АДЕКВАТЕНИ ОТГОВОРИ НА ВСИЧКИ ВЪПРОСИ , АКО НЕ МОЖЕТЕ ПОСОЧЕТЕ КОЙ МОЖЕ ДА ГИ ДАДЕ.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара, но не разбирам с какво съм провокирала Вашата агресивност.
   Нямам никаква вина относно неуредиците със специализациите, както и не определям техните правила.
   На въпросите, зададени по принцип, не мога да отговоря защото не аз формирам държавната политика в сферата на здравеопазването.
   На конкретните въпроси – мога да отговоря след като се запозная с конкретните факти и документи и след получаване на адекватно заплащане.

   • Няма никаква агаресия в това което е написано. Това е реалната действителност в настоящия момент , а относно това, че не можете да отговорите на нито един от зададените ми въпроси говори , че изобщо не сте компетентна в тази област и не мога да разбера защо изобщо седите в интернет пространството и се правите ва веща . Не знам за какви конкретни факти става въпрос, задала съм конкретни въпроси и от това няма на къде да са по- конкретни и за какво заплащане говорите , след като не сте компетентна да отговорите на тези въпроси.Явно изобщо не сте запозната подробно с Наредбата№36 и приложението и. Това което сте цитирали по – горе от Наредбата смятам , че всеки човек може сам за го прочете, нищо особено , по важно е приложението , което липсва и за което и в Министерство на здравеопазването не дават адекватен отговор. Разбирам , че си правите реклама и си търсите клиенти, но не смятам , че това е начина.Прегледах всичките ви отговори и не видях нито един конкретен отковор, на който и да е от зададените по-горе въпроси.

    • Мария Радева

     Уважаема г-жо,
     никой не ви кара да четете сайта ми щом той не ви харесва.
     Обещала съм да не спирам нито един коментар, било той и негативен, макар че спокойно мога да го направя.
     Достатъчно уверена в професионализма си съм, така че мога да понеса и критика.

 • Здравейте,
  имате ли вече повече информация за т. нар. „финасиране от друг източник“ при специализациите, тъй като местата за специализация вече са факт. Когато се сключва договор с болницa може ли да се възползваме от европейските програми или болницата трябва да плаща специализацията? Разбрах, че тогава специализантът излиза в неплатен отпуск, получава 2 минимални работни заплати от тези европейски фондове, а болницата, с която е сключил договор му плаща осигуровките. При това положение трябва ли да има клауза в договора с б-цата, обвързваща го с определен брой години за работа след придобиване на специалност?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разбирам проблемът ви и виждам каква суматоха се създава с тези т.нар. „европейски програми“.
   Както казах по-долу – всички въпроси свързани с този проект, следва да бъдат зададени към органа, администриращ проекта. Този орган ще определи при какви правила ще се специализира, какви договори ще се сключват и т.н.
   Относно клаузата за работа на определено място за определено време – всеки субект, който финансира определено обучение може да постави такова условие.

 • Искам да попитам,като тези пари по европейски програми са временни/за година и нещо/,къде във тази наредба се посочва ако свърши това финансиране какъв статус ще имат тези специализанти в такъв случаи/Който да класирани по друг източник/-на платени специализанти ли или по държавна поръчка или ще си търсят друг спосор????Въпросът е доста актуален като се има в предвид ,че за 2013 година на отпуснати близо 1500 места,финансирани по друг източник,тоест по евро проекти.

  • Мария Радева

   Здравейте, наредбата не урежда въпросите, които задавате. Наредбата урежда общите правила.
   Тези т.нар. „европейски програми“ – са един от способите са финансиране.
   ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ НАЧИН НА ФИНАНСИРАНЕ СА УРЕДЕНИ В САМИЯ ПРОЕКТ И ВЪПРОСИТЕ СЛЕДВА ДА ЗАДАДЕТЕ КЪМ ОРГАНА, КОЙТО АДМИНИСТРИРА ПРОЕКТА, РЕСП. ЕВРОПЕЙСКОТО ФИНАНСИРАНЕ.
   Не мога да отговоря на поставените от вас въпроси, докато не видя документите по самия проект. А дали някой ги е виждал?

   • Чух, че ще има създаден специален сайт за въпроси и отговори по темата с европейските проекти…Явно има интерес и ще има доста въпроси от лекарите..

    • Естествено, че ще има напрежение…спор няма..след като до миналата година се отпускаха по 2-3 места за някои специалности, а по други предимно платени места…Не сте врели и кипели в този хаос, вероятно затова така разсъждавате. Но специализантите са поставени в позицията да мизеруват 4-5г., да работят на още поне 1-2 места, за да свързват двата края…

     • Мария Радева

      Не искам да влизам в излишни спорове, но не сте ме разбрали правилно.
      Въпросът, който зададох – защо има напрежение беше риторичен. Аз зная защо има напрежение – защото няма пари, защото има много административна некомпетентност и жестока манипулация.

      През хаоса на специализациите минавам почти всяка седмица – защото консултирам много специализанти.

      През този хаос минах и със собствения си брат. Зная какво е да специализираш, да работиш на 2-3 места, да вземаш всички дежурства по празниците, да се отнасят с теб като пълен нещастник, да виждаш как се уреждат колегите ти с връзки и да издържаш семейство в София. Благодарение на този хаос – още преди изпита си за специалност брат ми вече имаше сключен договор за работа в чужбина. И сега е един щастлив и уважаван лекар в Копенхаген.

    • Мария Радева

     Честно казано не мога да разбера защо е това напрежение около тези специализации.
     Нещата могат да се уредят много лесно – има проект, правилата по него са предварително ясни, има договор със специализанта. Предварително се знаят правилата и просто се изпълняват
     Дали аз не разбирам нещо или и тези специализации са част от целия хаос в здравеопазването?

 • Може ли да разясните какво точно се включва в местата регламентирани по чл. 20 ал.1 – т.1, 2, 3 и 4?

  • Мария Радева

   В този член са уредени местата за прием на специализанти по документи

   Чл. 20. (1) Прием на специализанти с конкурс по документи по ред, определен от висшите училища, може да се извърши в тримесечен срок от утвърждаването на местата за специализанти на:
   1. асистенти, ако са заели мястото чрез предвиден от правилника на висшето училище конкурсен изпит по специалността, главни асистенти, редовни докторанти и лица с образователна и научна степен „доктор“ по специалността, по която са асистенти, главни асистенти, докторанти или доктори; в тези случаи те изпълняват учебната програма за съответната специалност;
   2. управители или директори на лечебни или здравни заведения по специалностите „социална медицина и здравен мениджмънт“, „правно регулиране в здравеопазването“ и „икономика на здравеопазването“;
   3. работещите в Министерството на здравеопазването, националната и районните здравноосигурителни каси, висшите училища и Военномедицинската академия по специалностите „социална медицина и здравен мениджмънт“, „медицинска информатика и здравен мениджмънт“, „икономика на здравеопазването“, „медицина на бедствените ситуации (на катастрофите)“ и „правно регулиране в здравеопазването;
   4. работещите в регионалните здравни инспекции по специалностите по т. 3 и по специалностите, по които инспекциите провеждат практическо обучение;

 • Здравейте,
  Интересува ме в какъв размер е заплащането при започване на платена специализация ,две минимални заплати?

  • Мария Радева

   Съгласно чл. 24, ал.4 от Наредба 34/2006 размерът на възнаграждението на специализанти по държавна поръчка и такива срещу заплащане не може да бъде по-малък от 2 минимални работни заплати за страната.

 • Искам да попитам как става сключване на договор за финансиране за специализация с друг източник-физическо лице: например родител, и каква в таксата която се плаваща по този договор, какви се таксите за университета и за специализанта

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Честно казано – този въпрос ме изненада, а и малко се затруднявам да разбера смисъла му.

   Съгласно наредба 34/2006 според финансирането обучението на специализанти се осъществява на следните видове места:
   1. финансирани от държавата;
   2. срещу заплащане;
   3. заемани по реда на чл. 20 (това е с конкурс по документи за определени специалности)
   4. финансирани от друг източник;
   5. за чужденци.

   Финансирането на местата от т. нар. друг източник се извършва въз основа сключен договор между специализанта и физическо или юридическо лице или със средства от европейски проекти и програми.

   Договорът с въпросното физическо лице ще се сключи съобразно това, какви цели се преследват с този договор. Няма проблем това физическо лице да бъде и родител, но въпросът ми е защо ще бъде сключен този договор. Не мога да отговоря по принцип как се сключва такъв договор, защото той ще бъде различен във всеки конкретен случай. Този договор най-общо ще определи – правата и задълженията на двете страни, какво ще бъде финансирано – дали само таксата за специализация или специализантът ще получава и стипендия, ще има ли някакви задължения специализантът за времето след приключване на специализацията и т.н. Ако зная повече подробности защо точно е необходим този договор – мога да кажа и как да бъде сключен същия.

   Не разбирам за каква такса по този договор питате?
   Лицето или институцията, приел ада финансира една специализация – може да я финансира изцяло или частично – това е негово решение. Дължимите такси за специализацията са такива, каквито са опредени за съответните специалности. Таксата за специализацията не зависи от това, кой финансира специализацията, тя е еднаква за всички видове специализанти.

   Не мога да разбера и за какви такси за специализанта говорите. Лицето, което финансира специализацията, може да реши да плаща и стипендия, но това е негово лично решение.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Ще се постарая да отговоря възможно най-изчерпателно на въпроса Ви, но ще ми е необходимо малко време.

   Дано само да не сте поредния, който ще си скъса нервите в хаоса, наречен “специализации”.

 • Може ли новоприет специализант/платено обучение/, работещ на трудов договор в базата си да бъде кандидат по тази програма. Има ли възможност да си върне ако не цялата поне част от платената си такса.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Може би въпросът Ви е за специализациите, финансирани по европейския проект. За подробности относно условията за кандидатстване е най-добре да се обърнете към изпълнителя по проекта. Доколкото имам информация това е БЛС.

 • Здравейте,
  Искам да попитам лекарите-специализанти имат ли право на платен годишен отпуск?Какъв е реда да се поиска?Ако управителя на болницата не разреши отпуск какъв е реда да си търсим правото?

  • Мария Радева

   Здравейте! Отговорът на Вашия въпрос се сдържа в чл. 24, ал.3, т. 7 от наредба 34/2006 за продобиване на специалност в системата на здравеопазването.
   При спечелен конкурс се сключва договор за обучение за придобиване на специалност, като един от здължителните елементи на този договор са: „т. 7 условията и реда за ползване на платен годишен отпуск от специализанта в размер не по-малък от 20 и не по-голям от 30 работни дни, отпуск при временна неработоспособност, отпуск поради бременност, раждане и осиновяване и отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст при спазване на изискванията на глава осма от Кодекса на труда и в съответствие с установеното във вътрешните правила за ползване на отпуските на съответното лечебно или здравно заведение или регионална здравна инспекция“
   Специализаните ползват платен годишен отпуск, съгласно уреденото в договора за специализация.

   Не познавам догооворът Ви за специализация, затова ще отговоря по принцип на последните Ви два въпроса.
   Съгласно тази рапоредба ползването на платения годишен отпуск се урежда съгласно изискванията на Кодекса на труда.

 • На първия въпрос – повдигахме го, но гласът беше „глас в пустиня“, а работещите в СПО си нямаме асоциация.А си нямаме асоциация, защото текучеството при нас е огромно, повечето СПО-та са окомплектувани с хора, нямащи си хал-хабер от спешна медицина, назначени на граждански договори, на половинки-четвъртинки и прочее щатни бройки, от които на Инпесцията по труда би настръхнал косъма, ако мине на проверка.Тоест-една от нежеланите длъжности в страната и се заема от хора, чиято единствена цел е да си заработят 50 лв за дежурство.Няма смисъл да ти казавам за какво „качество на медицинската услуга“ става дума.В дипломната си работа по ЗМ заегнах бегло този въпрос.Бегло, защото ми беше казано „да не се задълбочавам“ във въпроса-твърде миришел на политика.
  На втория -би трябвало да знаят, предполагам – все пак тези, които пишат законите и наредбите са най-знаещите и най-можещите медици и юристи в страната.ТЕ денонощно се трудят за нашето общо благо и за качеството на живота и здравеопазването в нашата Родина 🙂

  • Мария Радева

   В предния си коментар се опитах да говоря с по-забавен тон, че направо човек да се спече от сериозност, особено и при тези температури:) Но вече е понеделник, което предполага към сериозност!

   Наистина сега сериозно по темата.

   Добре, за лекарите в ЦСМП има предвидена облекчена процедура за прием, но какво ще стане след като ЦСМП спират да бъдат място, където може да се провежда практическото обучение. Къде специализантите, работещи в ЦСМП ще провеждат практическото си обучение? Дали там няма някаква идея тези хора докато специализират да работят в болниците – ето един източник на кадри за СПО.

   Признавам си, че съм далеч от спешната медицина, но си мисля, че проблемите в тези отделения идват от порочния начин по който се финансира здравеопазването и дивия популизъм в системата.

   Все си мисля, че КП изкривиха разбирането за екипност в работата на болницата. Болницата не са само отделенията, през които преминават ЗЗОЛ и се отчитат КП. Болницата е един цялостен организъм, а не само КП. Къде остава параклиниката, ами почналите пациенти (не всички се дехоспитализрат със статус “оздравял”), ами спешния прием – оставете неосигурените, а и осигурените объркани пациенти, които не могат да намерят ОПЛ-то си и за по-бързо и удобно пристигат в СПО, проблемите с малцинствата, тежкия травматизъм (ПТП-та, производствени аварии и всички други трагедии), ами това, че болниците изпълняват и социални функции, което изобщо не им е работа (но вече толкова години държавата няма смелост да каже, че има болници за бедни и за богати и че тя ще финансира тези за бедните). Само, че лекарите в отделенията не искат да мислят за всички тези проблеми (това били проблеми на ръководството), за тях всичко, което намалява прихода им от КП е ненужен разход за болницата.
   И в този ред на мисли СПО е ненужен разход, ако има как просто да изчезнете от структурата на болницата.

   В първите години когато все още гледах “Спешно отделение” се учудвах на онези разговори, в които персонала говори за пари; за това как лекуват пациентите, но винаги се съобразяват с т.нар. източник на финансиране. Никъде в сериала не чух, че ще лекуват безплатно пациент, защото медицината е хуманна професия и защото са полагали Хипократовата клетва … да, спасяват човешки животи (като на кино), хвърчат линейки и хеликоптери, но към отделенията на болницата заминават само хората с осигуровка и има специален човек, който подържа връзката с застрахователите, за да получи предварителното им одобрение за разхода и т.н. А ние тук смятаме за еретично в едно изречение да фигурират думите “медицина” и “пари”…

   То е ясно, че проблемите ще продължават и че няма да имате хора за попълване на графика, че ИТ е повече от ужасена за спазване на трудовото законодателство в спешните звена, но все пак успех на работещите в СПО 🙂

   • Явно трябва да ти пратя дипломната си работа за да получиш част от отговорите на върпосите, които зададе дори само в един пост 😀

    Основният проблем, обаче, от който произлиза всичко останало е амбивалентността на здравеопазването ни – нашите управляващи системата ( политици, икономисти, юристи )все още не са се разбрали какъв тип здравопазване ще правим – „социално“, ориентирано към пациентите и изцяло финансирано от Държавата ( чрез бюджета и НЗОК) или „застрахователно“ , почиващо на бизнес моделите. Смесицата между двете я виждаме на практика 😉

    • Мария Радева

     То проблем с четенето няма:) , но жалко е, че отговорите остават само в дипломните ни работи …. но поне пък е забавно и с нещо позитивно запълваме свободното си време!

    • Мария Радева

     Според мен, “социално” здравеопазване се прави в богата държава, с висока осигурителна тежест и с дисциплинирани участници в здравната система.
     Брат ми е и лекар и ползвател в една такава социална здравна система. Само той знае колко осигуровки плаща, но и с каква дисциплина работи в болницата, без разхищение на лекарства, консумативи и работно време (въведена е дори система за пране на работните облекла при минимален разход на средства) и при истинско електронно здравеопазване. В момента, за да пестят от административен персонал, вместо секретарка да му пише медицинската документация, която той диктува – въвеждат система за разпознаване на глас, която автоматично ще пише медицинските картони.
     И на него му се налага да работи в условията на спешност и да спасява човешки животи на пациенти, докарани с линейките, но първото което правят е да разчетат електронната карта с медицинската история – така бързо се ориентират в ситуацията, не правят ненужни изследвания, съобразяват си решенията с придружаващите заболявания и задължително връщат информация на ОПЛ. Но и пациентите са много дисциплинирани или са успели да ги дисциплинират….

     А ние тук правим здравеопазване без пари и в див популизъм. Ясно е, че нямаме пари за социално здравеопазване. Защо обаче политиците не излязат открито да го кажат на хората, да се прилагат строго регламентите и пациентите вместо да се държат като разглезени деца, да влязат в реалността и да се погрижат за собственото си здраве.
     Но политикът, който излезе и каже истината за здравеопазването или няма да спечели изборите, или ще падне от власт. Затова ще продължаваме да живеем и работим в подобна безумна и абсурдна амбивалентност.

Напишете коментар