Публикации

Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването

сп. Здравен мениджмънт бр.7/2007 Резюме: Основна цел на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) е да осигурява…

Мария Радева|Автор
28 сеп. 2010

сп. Здравен мениджмънт бр.7/2007

Резюме:

Основна цел на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ, чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, договорен партньор на НЗОК. Статията разглежда ролята на НЗОК в системата на здравеопазването чрез анализ на основните принципи за осъществяване на задължително здравно осигуряване, регламентирани в  член 5 от Закона за здравното осигуряване.

Основни принципи: Задължително участие при набирането на вноските; Участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК; Солидарност на осигурените при ползването на набраните средства; Отговорност на осигурените за собственото им здраве; Равнопоставеност при ползването на медицинска помощ; Равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК; Самоуправление на НЗОК; Договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ; Основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; Свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ; Публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи. Към статията

Оставете първия коментар