Санкции

Санкция за неспазени критерии за дехоспитализация

Какво ново в практиката на РЗОК по налагане на санкции по реда на ЗЗО? След…

Мария Радева|Автор
21 ное. 2011

Какво ново в практиката на РЗОК по налагане на санкции по реда на ЗЗО?

След още една година от прилагането на новите правила за контрола на РЗОК съдебните решения показват същата ситуация, която беше и в края на 2010. Съдебните процедури са строго формални и делата приключват със завидна бързина (в общия случай).

За повече от 250 съдебни решения, постановени по жалби срещу санкции на РЗОК можете да прочетете в книгата, „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО” излязла в началото на тази година.

Неспазени критерии за дехоспитализация

През ноември 2010 РЗОК извършва проверка в МБАЛ и констатира случаи на нарушение на условията и реда за оказване на медицинска помощ съгласно НРД, защото пациенти са изписани при неспазени медицински критерии за дехоспитализация.

РЗОК налага санкция защото било установено, че дете е прието с левкоцитоза 21.7 и лекувано по КП № 61 „Остър и обострен хроничен пиелонефрит”, но е дехоспитализирано при наличие на левкоцитоза – 16.47.
Съдът отменя тази санкция, позовавайки се на изготвената съдебно – медицинска експертиза, която казва, че “левкоцитоза към момента на изписването на пациента не е била налице”. Експертът завява, че при пациент на 8 месеца показателят 16.47 за левкоцити не е патологичен и не сочи на левкоцитоза. Вещото лице е категорично, че нормата която е посочена като референтна във фиша за изследвания е норма за възрастни, а при децата колкото е по-малка възраст толкова е по-голям броя на левкоцитите.

РЗОК налага санкция, защото приема, че пациент лекуван по КП 253 е изписан без да му бъде направено контролно изследване на патологично променен при хоспитализацията показател хемоглобин. Съдът потвърждава санкцията, макар и в намален размер.
Пациентът е отново дете на 2 години и шест месеца, което с диагноза „Бета таласемия” е лекувано по КП № 253. В представения фиш от лабораторни изследвания, направени при постъпването на детето в болницата, показателят за хемоглобин е бил с патологична стойност – 74g/L. Липсват документи удостоверяващи извършване на контролно изследване по този показател към момента на изписването. Обстоятелството, че такова изследване не е било извършено не се оспорва от МБАЛ, но в пледоарията си процесуалният представител на болницата заявява, че нарушение няма, тъй като никъде в стандартите по КП 253 не било посочено, че трябва да се направи контролно изследване точно на хемоглобин.
Съдът не споделя това становище по следните съображения:
Действително в КП не е посочено, че следва да се направи контролно изследване на хемоглобина. Посочено е обаче, че пациентите следва да бъдат дехоспитализирани след стабилизиране на хематологичните показатели и овладяване на хематологичния процес и усложненията му.
Съгласно НРД 2010 следва да е налице задължително обективизиране, компенсиране или нормализиране на параметри и биоконстанти, както и извършване на контролни медико-диагностични изследвания при отклонения в лабораторните показатели като изрично е посочено, че обективните критерии за дехоспитализация следва да кореспондират с тези при хоспитализацията. Последното не означава нищо друго освен това, че следва да бъде проследен обективния критерий наложил хоспитализирането и дехоспитализирането следва да бъде извършено при наличие на подобряване резултата на този критерии като това подобряване следва да бъде установено по обективни данни.
По друг начин казано след като патологичните стойности на хемоглобина са наложили хоспитализацията при дехоспитализацията е следвало да са налице обективни данни, че този показател е подобрен. Такива данни, които могат да бъдат обективирани само чрез лабораторно изследване на този показател по делото липсват. В тази връзка опита на лекаря и възможността му и по друг начин да прецени дали подобрение е налице са без значение.

Идентични мотиви, съдът е ползвал и за потвърждението и на втората санкция. При приема на дете в болница показателя за хемоглобин е бил с патологична стойност – 87g/L, а показателя левкоцити – 10,5г/л. В медицинската документация липсва документ удостоверяващ извършване на контролно изследване по тези показател към момента на изписването на детето.

Следва да бъде отбелязано, че в конкретния случай, съдът е намалил определените санкции, защото нарушенията не са извършени в условията на повторност.
Решението на РС е потвърдено от Административен съд – Варна с мотива, че: „Правилно съдът е приел, че преценката дали са налице основания за дехоспитализация на даден пациент трябва да почива и на обективни предпоставки, които могат да бъдат получени само при извършване на контролно изследване за наличие на промяна в тези показатели, чиито патологични стойности са наложили хоспитализацията.”

Оставете първия коментар