Актуална информация

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в…

Мария Радева|Автор
20 фев. 2012

На 18 февруари във Варна се проведе първият от поредицата специализирани семинари за работещи в здравната система. (виж секцията „Специализиран семинар“)
Благодаря на участниците за интереса и доверието!

Както винаги съм казвала – целта, която си поставям е да бъда практична и полезна в ежедневната работа на лекарите и административния персонал в лечебните заведения.

За мен всяка среща, обучение, реализиран проект е безценен опит и възможност да се запозная със специфичните проблеми на работещите в лечебните заведения.

Санкция за лечебното заведение или за лекаря

Срещата във Варна ме провокира за тази публикация, която обмислям от известно време. Конкретният въпрос е: “Може ли лечебното заведение да удържи платената на РЗОК санкция от конкретния изпълнител?”

Санкциите, които се налагат по реда на ЗЗО са санкции за лечебното заведение. ЗЗО не предвижда налагане на административна санкция за отделния лекар – физическо лице. (Подобна възможност съществува при санкциите, които се налагат от Медицински одит , но това са различни правни хипотези)

Формално причина за допуснатото нарушение, санкционирано от РЗОК, е винаги поведението на конкретен служител на лечебното заведение. Така например – определен лекар не е попълнил точно медицинската документация, определен лекар не е изискал АЛ да бъде подписан от пациента, определен служител е изготвил епикриза без задължителните реквизити, определен служител не е уведомил РЗОК за промяна в обстоятелствата, определен служител не е изготвил и поставил на съответните места информационната табела по чл. 64а от ЗЗО и т.н. и т.н. При формулиране на административните нарушения, ЗЗО определя лечебното заведение като субект, който ще понесе съответната санкция. Наложената глоба или имуществена санкция е за сметка на лечебното заведение. И тук се поставя въпросът – има ли механизъм, по който виновните лица да бъдат принудени да възстановят на лечебните заведения платената административна санкция?

Преди да отговаря законосъобразна ли е подобна практика искам да подчертая, че определено подкрепям подобна идея. Работещите на трудов договор лица (и лекари и административен персонал) понякога трудно осъзнават, че в резултат на собственото им виновно поведение лечебното заведение, т.е. работодателят търпи негативни последици, като плаща санкции. Не са редки случаите, в които служителите в лечебните заведения проявяват изключителен негативизъм и неглижиране на правилата. Възлагането на финансовата тежест върху конкретното виновно за нарушението лице има превантивен ефект спрямо безотговорното им поведение в бъдеще.

Не само в здравеопазването, но и в други сфери на икономиката, съществува т.нар. практика (не коментирам законосъобразна ли е същата) на “вътрешните глоби” или въвеждането на различни форми, в които работодателите да удържат определени суми от служителите за нарушения, които са извършили.

Законосъобразно ли е работодателят да “глоби” служител?

следва ….

1 comment

  • Ирена Христова

    Моля за информация дали мога да практикувам придобитата си през 1993г професия медицински фелдшер при условие ,че нямам трудов стаж по специалността след дипломирането си. При какви условия може да се случи това?Ще съм благодарна да получа някакъв ориентиращ отговор на посочения и-мейл или къде да потърся информация за този казус.Благодаря предварително!

Напишете коментар