Публикации

Санкциите по Закона за здравето в защита правата на пациентите

Обновена: 07.05.2012 Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net,…

Мария Радева|Автор
4 май 2012

Обновена: 07.05.2012

Слушах интервюто на директора на Изпълнителна агенция “Медицински одит”, но благодарение на www.zdrave.net, публикувам този цитат:

“Като проблем д-р Илиева открои закона, по който работи агенцията. „Ние работим по един закон, закона за административните, т. нар. ЗАНН (Закона за административните нарушения и наказания, б.р.), който изобщо не е пригоден за дейности в областта на медицинския одит. Много трудно намираме основанията, където явно медицински грешки, нарушение на добрата медицинска практика, биха могли да бъдат посочени като административни такива. Това създава голямо затруднение при изготвянето на актовете за административно нарушение и наказателните постановления. Съответно в съда ни атакуват по такива процедурни въпроси и не винаги решенията са в наша полза”, обясни тя. Според нея на ИАМО е необходимо или специализирано законодателство, или промени в сега действащото.”

No comment …

Твърденията за нарушени права на пациентите, почти винаги са последвани от проверки на административни органи – МЗ, РЗИ, ИА „Медицински одит”, РЗОК (ако медицинската помощ е била заплатена от НЗОК).

Книгата „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО” разглежда санкциите, налагани от РЗОК и начините за защита е да се запознаете от книгата.

Доколко ефективни са проверките, извършвани от здравните администрации?

И какви са способите, по които един контролен орган може да защити пациенти, в случай на нарушени права?

Резултатите от изследване на тема административни санкции и права на пациента представих на научна конференция в края на миналата година в публикацията:

Административно – наказателната отговорност, съгласно Закона за здравето, като средство за защита правата на пациентите

Изводите:
Почти липсва съдебна практика по Закона за здравето за нарушени права на пациента.

След 02.06.2009 РЦЗ (сега РЗИ) и ИА”МО” са определени като компетентни органи за установяване на нарушенията и налагане на санкции по чл. 200 и чл. 221 от ЗЗ. С изменения в ЗЗ, считано от 01.01.2011, наказателните постановления по чл. 220 и чл. 221 от ЗЗ се издават единствено от изпълнителния директор на ИА „МО”.

След институционализирането на ИА”МО” (2009), на която е вменено осъществяване на контрол върху медицинското обслужване на гражданите, значително нараства броят на делата, при които предмет на нарушението са правата на пациентите. Следва да се отбележели негативната тенденция, че почти всички (има и известни изключения) обжалвани санкции на Медицински одит са отменени на процесуални основания, което поставя под съмнение осъществяването на адекватна административно – правна защита на правата на пациентите.

8 comments

 • Последното изречение ме …хммм… втрещи и трябва да помисля сериозно върху думите ти.
  Очаквам с нетърпение статията ти по темата – нали знаеш, че те използвам като източник (референция) в собствените си разработки 🙂
  без да се сърдиш, разбира се.

  • Мария Радева

   Статията по темата …… май тази нощ трябва да е готова, защото съм в края на срока 🙂

   Какво толкова има за втрещяване в последното изречение 🙂 това е една част от живота и професионалното ми развитие, за която рядко говоря, не защото имам какво да крия, а защото реваншизмът и отмъщението не е поведение, достойно за мен. Но това е един период, от който придобих огромен житейски опит, болка, която ме направи по-силна и период, който определено промени мисленето ми 🙂 зная за проблемите на здравеопазването много повече отколкото показвам – но съвсем умишлено спестявам понякога истината – защото разбрах, че истината е “горчиво хапче, много горчиво!!!”, което никой не иска да приеме 🙂

   • Днес е 9-ти май.Денят на Победата или Денят на Европа въпреки, че никога не съм разбирал защо трябва да е денят на Европа, при положение, че датата е ден, в който е разгромена една Европейска държава – да не би Европа да е воювала с Марс случайно , но както и да.Честит празник, а аз обработвам в момента две жалби срещу мои служители.Тъй като едната е адресирана директно към МЗ и Министъра на здравеопазването, очаквам след две седмици да ми дойдат на проверка познай от кого :)))) Ще те държа в течение какво ще покаже проверката 🙂

    • Мария Радева

     Много мислих тази сутрин каква публикация да кача в сайта – нещо празнично като за деня на Европа или да го подмина с мълчание …. както правя често напоследък. Не че не съм проевропейски настроена, но в последно време се изморих от празнословие …

     Да празнува Деня на Европа брат ми, който живее в чист град и работи в подредена болница, детето му не се надбягва с кучета по улиците, системата му на здравеопазване не се реформира ежедневно и вместо дискотеки, кралицата строи библиотеки …. А аз се чудя как час по-скоро да изпратя дъщеря си с еднопосочен билет за Европа … същата тази обединена Европа …..

     А относно проверката – сигурно ще е от ИАМО или нещо подобно 🙂 както се казва …. близки срещи с третия вид … 🙂 🙂 🙂

 • „Следва да се отбележели негативната тенденция, че почти всички (има и известни изключения) обжалвани санкции на Медицински одит са отменени на процесуални основания, което поставя под съмнение осъществяването на адекватна административно – правна защита на правата на пациентите.“

  Oт това съждение, както и от личните си контактите с ИА“МО“ правя извод, че тази структура , в този вид, с този състав и с това си нормативно устройство е напълно безполезна за пациентите и обществото като цяло.Имаме едно просто „отчитане на дейност“, проверки и задължителни санкции, които биват отменяни.Защо тогава продължаваме със това самозагъгване , че имам кой да следи за спазването на правата на пациентите и харчене на обществен ресурс ? при толкова институции (РЗИ, РЗОК ,органите на досъдебното производство и прокуратурата ) , в чиито правомощия е проверяването на спазването на регламентите. При всички тях ИА“МО“ е просто излишна , а поради слабата юридическа и медицинска подготовка на проверяващите-вредна за обществото.ИА“МО“ е полезна единствено и само за самата нея – за да има от къде да получават заплатите си и за политиците, тъй като чрез нея постигат потушаване на общественото недоволство.
  Извинявам се за коментара.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   И честно казано не виждам, нищо, което да налага извинение!
   В публикацията аз също изразявам личното си мнение, което не е положително. Но това е личното ми мнение и не бих искала да ангажирам когото и да е с него, както и да правя каквито и да е генерални обобщения.
   Не мога да кажа дали тази институция е нужна или не – все пак това е законодателно решение.
   Според мен проблемите в работата на ИАМО са в няколко насоки:
   1. Високи (популистки) очаквания към работата на ИАМО. Това е просто една институция, която налага административни санкции, а в някои случаи прави предложения и за заличаване на ЛЗ. (в тази връзка досъдебно производство и прокуратура реализрат наказателна отговорност, нещо което е коренно различно от правомощията на ИАМО)
   2. Медицинските стандарти на моменти са слаби нормативни актове – писани повече от лекари, без достатъчна юридическа подкрепа. И когато тези нормативни актове започнат да се прилагат от юристи, защото съдиите са юристи, а не лекари и наказателните постановления не издържат.

   3. Наистина смятам, че юридическата подготовка на кадрите е слаба – което отново е предпоставка за отмяна на НП. В тази връзка преди няколко дни, чух едно интервю на директора на ИАМО, в което каза, че ЗАНН бил виновен за неблагополучията им и ще правят предложения за законодателна промяна 🙂 🙂 🙂 🙂 това или отново е пълен популизъм или тотално непознаване на административно-наказателния процес

   • Понеделник е, след Гергьовден и все още не мога да настроя нещастния си мозък да работи пълноценно, но ще се опитам да лансирам пред теб една своя теза, пък ти ще кажеш дали е правилна или не.
    Обществото в България се ръководи от римското право.А дрвените римляни са казали Salus populi suprema lex esto.Тоест -висшия закон трябва да е благото на народа.Какво по-голямо благо има от здравето и свързаното с него качествено и достъпно медицинско обслужване? Не може, и не трябва да се спекулира с това изконно човешко право и да се използва за попуплизъм, защото накрая тези думи ще се изпразнят от съдържание.Изразът „качество и достъпнот“ ще сподели съдбата на някоя книга, която се чете от много хора – от много употреба накрая кориците и се изпокъсват, страниците се оцапват, я някои направо лиспват….. Какво ще рече „ЗАНН бил виновен за неблагополучията им и ще правят предложения за законодателна промяна“ ?! Може ли висш държавен чиновник да се изрази така ? Ignorantia legis non excusat – това е крайъгълния камък в правото ( доколкото аз знам) и гарантира, че правоприлагащият орган зачита тази максима в актовете си имплицитно. Ако я нямаше презумпцията, че виновният знае закона, актът става in extenso недействителен, защото как ще накажен някого, който не знае, че е виновен в нещо ?! А тук , в това, кеото ти казваш, а аз виждам в практиката си, че самата актосъствителна служба непознава ЗАНН и поради това de facto се превръща от правоприлагащ в правонарушаващ орган.
    Не знам -прав ли съм или не, но някои хора си плачат ако не за друго, най-малко за уволнение….

    • Мария Радева

     Ако трябва да внеса малко весело настроение в първия работен ден – ще кажа, че колкото повече проблеми – толкова по-добре за мен 🙂 защото ако няма проблеми аз няма да имам работа 🙂 казвам това надсмивайки се над самата себе си 🙂 🙂 🙂

     Истината е (поне за мен), че в системата на здравеопазването има много повече проблеми отколкото се формулират официално. И проблемите не са само в оказването на медицинска помощ, а в устройството на система, в администрирането и контрола й, (финансирането е една друга тема). Лесно би било да кажа, че има проблем с качеството на медицинската помощ, който е следствие на народопсихологията ни, с навиците от близкото (и не толкова вече близко минало). Това са дълбоки проблеми, за решаването на които се искат десетилетия …. разглезени и безотговорни пациенти – също толкова безотговорни и смятащи се за недосегаеми лекари …. и двете страни еднакво незачитащи се една друга и общо не уважаващи закона
     Аз смятам, че големият проблем на системата е, че няма контрол. Зная, че ще бъда упрекната за тези си думи, но аз заставам зад тях, защото всеки ден виждам какво става. Да, формално има някакъв контрол, събират се едни пари от санкции, лечебните заведения роптаят, но ….. промяна в поведението никаква.

     Политици и неправителствени организации залъгват пациентите, обещавайки им невъзможното – от една страна. От друга – администрациите симулират контрол, но практически – нямат (или не искат да имат) реални механизми за контрол, но такъв, който води до промяна към по-добро. И резултатът – лошо качество на медицинската услуга. Не искам да съм лош пророк – но аз смятам, че качеството ще се влошава в бъдеще, като факторите за това са много.

     Между другото – темата за качеството на медицинската помощ и механизмите за контрол е темата, която съм избрала да една научна конференция в края на седмицата в Института за правни науки на БАН. И сега се опитвам да систематизирам малко чужд опит, малко български (по-темата има само няколко разработки, но от лекари, а какво казахме контролът се извършва от юристи или поне от лекари, но със сериозна правна подготовка). Не искам да се лаская, но аз май ще съм първия и за сега единствен юрист писал по темата …. та накрая ще видим какво ще излезе 🙂
     А що се отнася до ЗАНН … няма да забравя едно обучение в началото на 2010, когато НЗОК започна да прилага санкциите по ЗЗО. Бяхме събрани юристи, икономисти, лекари от всички РЗОК и целия контрол на НЗОК (някои от които сега са в ИАМО:) ) …. два дни слушах такива глупости …. на няколко пъти се опитах да обясня, че да – ЗАНН е стар закон, сигурно нуждаещ се от промяна, но няма да го променят заради РЗОК. Съдебната практика по закона (говоря за процедура) е огромна и трудно ще бъде променена – следователно ако искаме санкциите на РЗОК да успяват следва да се “нагодим” към съществуващите тълкувания на ЗАНН и да сме в унисон със съдебната практика … защото иначе НП ще бъдат отменяни …. за два дни – три пъти бях заплашена с уволнение, от колегите от контрола на НЗОК …..

Напишете коментар