НРД 2013

Решение на НС на НЗОК – в три части

В брой 11 на ДВ (извънреден) от 06.02.2013 е обнародвано Решение на НС на НЗОК…

Мария Радева|Автор
6 фев. 2013

В брой 11 на ДВ (извънреден) от 06.02.2013 е обнародвано Решение на НС на НЗОК (I част).

Поради големия обем, текстът на Решението на НС на НЗОК продължава в брой 12 на ДВ (II част), както и в брой 13 на ДВ (III част)

С това решение чакането на лечебните заведение придобива някакви измерими граници и е основание за подаване на заявления, сключване на допълнителни споразумения и отчитане на договорните партньори, както и сключване на нови договори.

Основанието за приемане на решението на НС на НЗОК са последните изменения в ЗЗО и неподписания НРД за медицинските дейности за 2013.

Решение № РД-НС-04-8 ще се прилага съвместно с НРД 2012

8 comments

 • Здравейте всички, които четете ДВ !

  Моля да споделите мнението си, по въпроса за Декларация 5! Погледнете чл. 19 (1) т.7. Къде е публикуван този документ в НРД 2012, Решението и т.н. ? Тази Декларация присъстваше в НРД 2011, който не е обект на предстоящото договаряне (анексиране и пр.)
  Постановление № 353 от 27 декември 2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

  Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща договорената и извършената дейност по КП на изпълнителите на БП след представяне на следните първични медицински и финансово-отчетни документи:
  1. фактура или електронна фактура;
  2. спецификация за извършена дейност по КП;
  3. отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедури или по КП в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията – за случаите, в които има извършена такава дейност;
  4. спецификация за приложени лекарствени продукти, заплащани от НЗОК извън цената на КП № 251, 252, 253, 254, 255, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2 и 298, за случаите, в които има извършена такава дейност;
  5. седмични справки към месечна спецификация;
  6. първия екземпляр от направлението за хоспитализация (бланка МЗ – НЗОК № 7) с отразена основна диагноза и извършени основни диагностични/терапевтични/оперативни процедури, включени в критериите за завършена КП;
  7. първия екземпляр от документ № 5 „Декларация за информираност и съгласие на пациента по отношение източника на заплащане за диагностиката и лечението на неговото заболяване“.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Изключително резонен въпрос! Вярно е този документ 5 го имаше в предходни години.
   Сега в случай, че го няма в НРД 2012, и в трите части на решението на НС на НЗОК – няма други документи, където може да бъде уреден подобен образец.
   Нека НЗОК/РЗОК да кажат как точно ще изпълнят чл.19, ал.1, т.7 от въпросното ПМС 353.

   • Декларация №5 се въведе с Решение на УС на НЗОК № РД – УС – 04 – 127
    от 27.12.2007г. и важеше за 2008, за 2009 отново с решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-17 от 20.01.2009 г. декларация №5 е част от документацията.
    През 2010 г. вече имаме НРД (прието на 21.12.2009 г.) и тази декларация не присъства в изброените документи.
    През 2011 г. НРД за мед. дейности също не регламентира подобен документ, ПМС № 304 от 17.12.2010 г. също.
    През 2012 г. ситуацията е същата. нето в НРД нито в ПМС № 366 от 27.12.2011 г има такъв документ.
    През 2013 г. няма НРД но има ПМС № 353 от 27.12.2012 г, няма го и в Решение на УС на НЗОК. още повече че тази декларация дублира подписът на пациента в Бл. МЗ-НЗОК №7 в поле с надпис – „Запознат съм с източника на финансиране и предстоящите процедури“.

    • Благодаря за споделените мнения. В моя район ЗК смята, че в скоро време НЗОК, ще публикува образец на въпросната Декларация. Понеже Kolev, много ме впечатли с ретроспекцията, моля да ми помогнете, да открия документ, който визира реквизита на История на заболяването(бланка на МЗ No 100).

     • Мария Радева

      Ако някой от читателите може да помогне – ще се радвам да съм полезна!
      И аз не веднъж съм си задавала въпроса за това как трябва да изглежда ИЗ – някога вероятно е имало утвърдени образци и сега те просто са „наследени“. Мисля, че единствено МЗ може да даде отговор на въпроса с утвърдените от тях образци.

    • Мария Радева

     Чудесна ретроспекция – определено сте запознат с материята!
     Въпросът обаче е, при условия, че има толкова професионалисти – защо НЗОК, а в този случай и МС не ги ползва. Какво правят „екстрите“, които работят в държавната администрация?

 • Бюрократизацията е във възход. От последния ДВ се вижда ,че НЗОК са въвели нови учетни форми и направления 8,8А,10 и т.н до 99 в близко бъдеще когато лечението ще бъде сведено до прехвърляне на хартийки ,преписки и прочее документооборот .

  • Мария Радева

   Липсата на НРД развърза ръцете на бюрокрацията. Но аз си мисля, че това е бъдещето – все повече администрация и все повече бюрокрация в здравеопазването … за добро или за лошо.

Напишете коментар