Санкции

Реквизитите на ЗОК – задължителни

В помощ на денталните лекари, работещи по договор с НЗОК, обръщаме внимание на едно слабо…

Мария Радева|Автор
21 фев. 2011

В помощ на денталните лекари, работещи по договор с НЗОК, обръщаме внимание на едно слабо познато и често пренебрегвано задължение – да вписват всички реквизити в ЗОК.

Съгласно чл. 85, ал.2 от НРД 2011 за денталните дейности в здравноосигурителната книжка  (ЗОК) на ЗЗОЛ се отбелязват:

  • данните на лекаря по дентална медицина, извършил дейността
  • подписът и печатът на същия
  • кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК
  • датата на извършването.

Вписването на посочените реквизити е задължително. Липсата на някои от реквизитите е основание за налагане на санкция на изпълнителя на дентална помощ.

 Районен съд – Русе е отменил санкции на РЗОК  наложени  за това, „че за периода 03.06.2010 г.- 28.06.2010 г. лечебното заведение е нарушило изискванията за вписване на реквизитите в здравноосигурителните книжки. Това било сторено 21 пъти, като в съответните здравноосигурителни книжки на 21 на брой лица не била попълнена датата на извършване на дейностите, отчетени със съответни амбулатории листи в РЗОК.”

 Публикуваното тук решение е показателно в няколко аспекта:

1)      Липсата на задължителните реквизити в ЗОК могат да бъдат установени от РЗОК.

2)      РЗОК има практика да санкционира липсата на реквизити в ЗОК, вкл. и „дата на извършената дейност”.

3)      Отменителното решение на РС – Русе е санкция за допуснатите от експертите на РЗОК грешки, а не „поощряване” пропуските в работата на  денталните лекари.

4)      Гаранция за спокойствието на лечебните заведения е познаването и спазването на правилата, а не възползване от евентуалните  пропуски на РЗОК.

 И още  за правните регламенти в денталната медицина, както и практика по съдебни дела, с участие на лекари по дентална медицина ще бъдат представени на специализиран семинар, който ще се проведе във Варна на 26.02.2011.

 Програма на семинара „Правни регламенти в денталната медицина” тук

Записване за участие – в рубриката „Заявка“

Оставете първия коментар