ДВ 2012

Ред за ползване на лечебните заведения към Министерство на отбраната

В ДВ 63/17.08.2012 е обнародванана Наредба № Н-8/03.08.2012 за определяне на условията и реда за…

Мария Радева|Автор
17 авг. 2012

В ДВ 63/17.08.2012 е обнародванана Наредба № Н-8/03.08.2012 за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната.

Наредбата определя редът за ползване на медицинска, дентална и психологична помощ в лечебните заведения към МО – медицинските пунктове, многопрофилните болници за активно лечение (МБАЛ) и Центъра по психично здраве и превенция (ЦПЗП) в структурата на Военномедицинската академия (ВМА).

В медицинските пунктове се оказва първична извънболнична медицинска и дентална помощ единствено на военнослужещи и цивилни служители от МО.

В МБАЛ се приемат всички лица, нуждаещи се от лечение по съществуващите специалности в съответната МБАЛ. Здравнонеосигурените пациенти получават медицинска помощ срещу заплащане на стойността на медицинското, денталното и психологичното обслужване по ценоразпис на ВМА. Ценоразписът се определя с акт на началника на ВМА, с който се посочва и редът за заплащане на медицинска, дентална и психологична помощ.

Началниците на МБАЛ трябва поставят на видно място работните графици на кабинетите и лабораториите от ДКБ, както и информация за реда и необходимите документи за обслужване на различните категории пациенти.

2 comments

 • Интересно как съвпадна точно обнародването в Държавен вестник и новината за финансирането на ВМА : „Правителството ще преведе на Министерството на отбраната допълнителни бюджетни кредити в размер на 10 милиона лева, които ще отидат за частично изплащане на просрочени задължения на Военномедицинска академия за доставка на медикаменти. Това съобщи в понеделник правителствената информационна служба.

  Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2012 г., допълват от пресцентъра.

  26, 349 милиона лева са разходите на Министерството за Военномедицинската академия през второто тримесечие на 2012 година, показва доклад за дейността на МО, публикуван на официалния сайт на министерството. Според него „структурите на Военномедицинска академия изпълняваха основните цели и задачи в модернизирането на медицинската служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в условията на недостатъчно финансово осигуряване”.

  В доклада се допълва още, че през второто тримесечие на 2012 г. са били изпълнени задачите по медицинското осигуряване на военните формирования в страната и участващите в мисии извън територията на страната. Разходите за диагностично-лечебната дейност са се увеличили спрямо същия период на 2011 г. Запазва се броят военнослужещи от различни медицински специалности, участвали в екипите за мисиите на НАТО в Афганистан спрямо същия период на 2011 г., научаваме още от документа.“

  • Мария Радева

   Току що прочетох в zdrave.net информацията за отпуснатите средства на ВМА.
   Дали има някаква връзка с обнародваната наредба – не мога да кажа, но най-малкото е странно съвпадение.

   Далеч съм от ВМА и не мога да коментирам ситуацията. Личното ми мнение е, че сигурно подобен тип болница е необходима – но трябва ли да е в този вид и в този обем – това е друг въпрос.

   И тук отново се замислям – колко на брой и в какъв обем болници следва да се финансират от държавата, като се отчете факта колко е територията и населението на страната.
   Когато брат ми замина да работи в чужбина го попитали колко болници има мястото, от където идва. Колегите му били учудени от големия брой болници, но направо са били шокирани, когато са разбрали, че той всъщност им е казал колко са болниците само в София, а не в страната. От тогава колегите му все си мислят, че България е една богата страна – а как да разберат, че всъщност не сме богати, а сме царе по разхищаване на ресурс, вкл. и в здравеопазването.

Напишете коментар