Аргументи и коментари

Регулиране на разходите или ограничаване на достъпа

 Регулативните стандарти и бюджетите на болниците са механизми за регулиране на разходите на НЗОК. Регулативен…

Мария Радева|Автор
21 фев. 2011

 Регулативните стандарти и бюджетите на болниците са механизми за регулиране на разходите на НЗОК. Регулативен механизъм или ограничаване на достъпа по медицинска помощ – и пациенти,  и лекари,  и администратори – имат различни позиции, които трудно намират пресечна точка.

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=KFH%2fPkXuBA0%3d

http://www.zdrave.net/Portal/News/Default.aspx?evntid=Kgc7sg70nDE%3d

За административната регулация на разходите на НЗОК  тук (Статията е публикувана във  в-к „Форум Медикус“ бр.7/21.02.2011) 

На интернет страницата на НЗОК са достъпни:

Правила за реда за определяне на броя на специализираните медицински дейности и стойността на МДД за назначаване от изпълнителите на първична и специализирана помощ. Същите са приети с решение на НС на НЗОК № РД – НС – 04-8/31.01.2011. Недоумение буди фактът, че същите са оповестени публично едва на 08.02.2011.

Правила за определяне на задължителните годишни прогнозни стойности за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите на болнична помощ в РЗОК за 2011, приети с решение на Надзорния съвет № РД-НС-04-7/31.01.2011.

Решенията на НС на НЗОК са все още пожелателни. Ако някой твърди, че същите са подзаконови нормативни актове, то те са нищожни, защото не са обнародвани в ДВ.

Справка в регистрите на ДВ показва, че към днешна дата (21.02.2011)  решенията все още не са изпратени за обнародване.

Два от най-важните и дискутирани подзаконови нормативни актове в системата на НЗОК са с неясен нормативен статут, прилагат се за ограничаване на разходи и дейности, а засегнаите лечебни заведения работят в условия на нормотворческо безсилие.

На този фон резонно се поставя въпроса «Кога НЗОК ще започне да изпълнява закона?” –  https://mariaradeva.com/?p=1610

7 comments

 • Май няма такива намерения! Сега отново обяснява как няма да плаща дейности, извършени през януари и февруари, защото още не е сключен договор с лечебното заведение.

  • Мария Радева

   Другите форми на защита на служителя за синдикалните искания, стачката, сезиране на Инспекцията по труда

   • Това е идея, но не вярвам да сполучат! А и за сега няма писмен отказ.

    • Мария Радева

     Писмен отказ от кого? От работодателя ли? Няма нужда – КТ и вътрешните актове в ЛЗ уреждат как се изплаща трудовото възнаграждение – след този срок – работодателят вече е неизправна страна, а служителят има право да си търси правата

Напишете коментар