Публикации

Регулативни стандарти в извънболничната медицинска помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса – развитие на нормативната уредба и съдебна практика

сп. Адвокатски преглед бр. 1-2/2010 Резюме: Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и…

Мария Радева|Автор
30 сеп. 2010

сп. Адвокатски преглед бр. 1-2/2010

Резюме:

Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната здравноосигурителна каса определя броя на назначаваните специализирани медицински дейности и стойността на назначаваните медико-диагностични. Това е основния механизъм за административно регулиране на извънболнични медицински дейности, заплащани от НЗОК. Статията представя правната рамка и анализира съдебната практика. Изложението е с практическа насоченост относно контрола при неизпълнение на финансовите ограничения, въведени със Закона за бюджета на НЗОК. Към статията

4 comments

Напишете коментар