Читателски въпроси

Разноски при отменено наказателно постановление

Лекарите, както и лечебните заведения са субекти на наказателно – административна отговорност. Различни органи –…

Мария Радева|Автор
7 май 2011

crumpling,Жестове,Комуникации,ръце,снимки,хартии

Лекарите, както и лечебните заведения са субекти на наказателно – административна отговорност. Различни органи – РЗОК, РЗИ (бившите РЦЗ и РИОКОЗ), ИА МО и др. налагат глоби и имуществени санкции. Не са малко случаите, в които обжалваните наказателни постановления са отменяни от съда.

В отговор на поредица от запитвания е настоящата публикация за разноските в администативно-наказателното производство.

Тълкувателно решение №2 от 03.06.2009 на ОСК на ВАС дава отговор на някои от поставените въпроси:

1)     В производството пред районния съд по обжалване на наказателни постановления по ЗАНН не се заплаща държавна такса,

2)     И при подаване на касационна жалба пред административния съд срещу решение на районния съд  не се дължи държавна такса.

3)     В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.

4)     В случаите когато наказателното постановление бъде потвърдено, не се присъждат  разноски и  в полза на административно – наказващия орган; същите се поемат от бюджета на съответното ведомство.   

 Следователно за санкционираното лице производствата по обжалване на наказателните постановления са безплатни, т.е. не се дължат такси и разноски. Друг е въпросът ако  жалбоподателят е ангажирал адвокат, на който е платил съответен хонорар. По силата на цитираното тълкувателно решение, дори и наказателното постановление да бъде отменено, административният орган няма да бъде задължен да възстанови на лицата, направените разходи за адвокатски хонорар.

 И тук често се поставя въпросът – има ли друг механизъм, по който административният орган да обезщети лицата, срещу които са били издадени незаконосъобразни наказателни постановления. От една страна засегнатите лица претендират заплащане на имуществени вреди  – например платения адвокатски хонорар. От друга – се иска заплащане на  неимуществени вреди – обезщетение за притесненията и неудобствата, преживени от лицата, във връзка с незаконно наложените санкции. Съществува богата съдебна практика съгласно, която неправомерно санкционирани лица са опитали да осъдят различни администативни органи по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. За съжаление на ощетените от административните органи лица съдебната практика не е в тяхна полза.

Становището на ВАС относно имуществените вреди: Прочети

Защо голяма част от санкциите, наложени от РЗОК са незаконосъобразни и защо трябва да бъдат отменени? О тговорна  на на този и други важни за лечебните заведения въпроси ще намерите в книгата: „Санкциониране на лечебните заведения по Закона за здравното осигуряване”

4 comments

 • Ако пуснете търсене в Гугъл по словосъчетанието „чл.49 от ЗЗД разноски по НАХД“ излизат редица решения по граждански дела, в които държавни органи са осъдени да заплатят направените разноски. При това практиката е сравнително постоянна и може да се позовем на нея. 🙂

  • Мария Радева

   Да, така е! Абсолютно сте прав. Нали и аз това казвам – подобни дела отдавна не са екзотика. Просто тази тема стои малко извън пряката ми работа, затова и не съм се задълбочавала толкова много.

 • По принцип съществува доста противоречива практика, но след тълкувателното решение на ВАС практиката се уеднакви и адвокатски разноски не се присъждат при отменено наказателно постановление. В момента разноските направени по спечелено от жалбоподателят НАХД срещу наказателно постановление се претендират на основание чл. 49 от ЗЗД по общия исков ред, като за сега това е единственият възможен вариант те да бъдат възстановени и да останат за сметка на органът издал отменения акт.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Подкрепям така, изразеното становище.
   Бях решила тези дни да пиша за едно такова осъдително решение, защото вече делата срещу административните органи не са чак такава екзотика. Но решението, с което разполагам е неприсъствено (не, че има някакъв проблем в това) и в някои аспекти то не показва проблема в дълбочина.

Напишете коментар