Аргументи и коментари

Размерът на потребителската такса от 01.01.2014

Днешният ден започна с многобройни запитвания от лечебни заведения за размера на потребителската такса. Това…

Мария Радева|Автор
2 ян. 2014

Днешният ден започна с многобройни запитвания от лечебни заведения за размера на потребителската такса. Това отново ме върна в родната действителност … далеч от идеите за правовата държава, в която има върховенство на закона. В този случай, който не е изолиран – върховенството на закона е заменено с “така казаха по телевизията …”.

И аз, като всички български граждани – чух във вчерашните новини, че от 01.01.2014 потребителската такса за пенсионерите е 1 лев. А дали е така???

С изменение в Закона за здравното осигуряване, е променена разпоредбата на чл. 37, където е уреден въпросът с т. нар. потребителска такса. Промяната е в сила от 01.01.2014

Първата алинея на чл. 37 остава без промяна: За всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина, както и за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, осигурените лица заплащат на лекаря, на лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение суми, определени с постановление на Министерския съвет.

Създадена е нова втора алинея, в сила от 01.01.2014, съгласно която: С постановлението по ал. 1 се определят по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на лицата, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Създадената е и нова шеста алинея, в сила от 01.01.2014, съгласно която разликата между сумите по ал. 1 и 2 се заплаща на лекаря или на лекаря по дентална медицина от държавния бюджет по ред, определен с постановлението на МС.

Изводът е, че е за определени категории лица може да бъде определян по-нисък размер на потребителската такса, НО следват другите два съществени въпроса:

1. Кои са тези лица, които мога да се ползват от привилегията за по-нисък размер на таксата?
Лицата, които плащат по-ниски суми за всяко посещение при лекаря са тези, които са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

2. Какъв е по – ниският размер на потребителската такса?
На този важен въпрос – все още няма отговор. Всъщност в обществото вече знае отговора и на този въпрос – от медиите! Обнародване в ДВ – към 01.01.2014 – все още няма!

От справка, направена в ДВ, Постановление № 312 от 27.12.2013 за изменение и допълнение на Постановление № 193 на МС от 2012 за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените лица за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение ще бъде обнародвано в ДВ бр. 2. На 03.01.2014 – ще излезе бр.1 на ДВ. Така, че имайте още малко търпение.

Дали промяната на потребителската такса ще влезе със задна дата – от 01.01.2014 – в този момент занаят само в МС.
Това, на което уча студентите си е, че за да има стабилност в обществото и в правната система – влизането в сила със задна дата трябва да става само в изключителни случаи! Принципът е, че нормативните актове, действат за напред.
Познавайки популисткия начин на управление в страната – почти съм готова да се обзаложа, че промяната ще е в сила със задна дата. Иска ми се да вярвам, че ще сбъркам в прогнозата си, защото това ще означава, че има надежда за някаква трезвост в управлението на здравеопазването.

А какво да правят лечебните заведения, чакайки бр. 2 на Държавен вестник? Кой изобщо мисли за това?

2 comments

 • Здравейте г-жо Радева!
  След като се порових малко в Нета, за да разбера каква такса дължа при посещение при лекар открих Вашият сайт. При посещението ми при личният лекар заплатих такса от 1.00 лева. Когато трябваше да отида при специалист/кожен/ на регистратурата, където се заплаща таксата в 22 ДКЦ София ми заявиха, че пенсионера трябва да е на 63години и половина. Аз съм на 62 години – пенсионирал съм се по правото на първа категория труд. Никъде не открих пояснение по въпроса за възраста на пенсионера.
  Въпроса ми е има ли приложение, което да пояснява на каква възраст трябва да бъде пенсионера? За мен е факт това, че в едно и също ДКЦ при различен лекар таксата не е една и съща!
  Предварително Ви благодаря.
  С поздрав Румен Нинов

  • Мария Радева

   Само за яснота – личният Ви лекар и кожния, макар и да се намират в едно ДКЦ – са различни лечебни заведения.
   Това обаче, че са различни лечебни заведения не ги оправдава за различното прилагане на едно и също правило.

   Относно това, кои пенсионери се ползват от правото на намалена такса е казано ясно: само лицата, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

   Точно защото има различни категории пенсионери, различни условия и различна възраст – затова подобно условие „упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст“ е трудно изпълнимо ако лекарите нямат информация от НОИ.
   След възможността лекарите да имат достъп до базите данни на НОИ – подобни проблеми не би следвало да Ви се случват.

Напишете коментар