Актуална информация

Публично-частно партньорство в здравеопазването

В почивните дни беше открита нова болница в Бургас. Zdrave.net информира, че МБАЛ „Черноморска –…

Мария Радева|Автор
24 сеп. 2012

В почивните дни беше открита нова болница в Бургас. Zdrave.net информира, че МБАЛ „Черноморска – Бургас” е най- голямoто частно здравно заведение в Югоизточния регион и Черноморието.
От същата информация научаване, че лечебното заведение е изградено чрез публично-частно партньорство между община Бургас и МБАЛ „Д-р Пенкови” ООД.

Как ще се реализира този проект между общината и частния субект, доколко ефективен ще бъде той – ще покаже бъдещата дейност на болницата и общинският медицински център.

Какво е публично-частно партньорство?

По дефиниция публично-частно партньорство е дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори (държава, община), от една страна, и един или повече частни партньори (търговски дружества), от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес.

Към настоящия момент реализирането на публично-частните партньорства се осъществява съгласно общински програми, проекти и общински наредби.

Портал за публично – частни партньорства на Община Бургас

Публично-частно партньорство в здравеопазването

От 01.01.2013 в сила ще влезе новият Закон за публично-частното партньорство.

Дейност от обществен интерес, по смисъла на закона, е предоставянето или осигуряване на предоставянето услуги от обществен интерес чрез финансиране, както и строителство, и/или управление, и/или поддържане вкл. и на обекти на социалната инфраструктура, предназначени за здравеопазване; социално подпомагане, социални жилища и общежития.

Какви проекти в здравеопазването и при какви условия ще се реализират като публично-частни партньорства ще разберем през следващата година.

Министерският съвет ще трябва да определи държавната политика за публично-частните партньорства като одобри Национална програма за публично-частно партньорство и Оперативен план за всеки програмен период. Оперативният план се изготвя по години и съдържа проектите за държавните публично-частни партньорства, както и сроковете за изпълнение на проектите и необходимите средства за тяхната реализация с посочени форма и размер на финансовата подкрепа. Не може да се осъществи проект за публично-частно партньорство, който не е включен в Оперативния план.Проектите за публично-частни партньорства, с предвидени плащания от държавния бюджет, за които предстои откриване на процедура за определяне на частен партньор, се включват като приложение към закона за държавния бюджет за съответната година.

Политиката за общински публично-частни партньорства се определя от съответния общински съвет с общинския план за развитие. Не може да се осъществи проект за ПЧП, който не е включен в програмата за реализация на общинския план за развитие.

Националната програма за публично-частно партньорство и Планът за действие за програмния период 2014 – 2020 следва да бъдат приети МС до 30 юни 2013. В същия срок и общинските съвети трябва да допълнят програмата за реализация на общинския план за развитие с раздел за общинските публично-частни партньорства.

Още един поглед по темата от Money.bg:

Публично-частното партньорство е поставено „под чехъла“ на финансовия министър

Оставете първия коментар